Τοπικές Ειδήσεις

Ο Μανώλης Μαργέλλος διεκδικεί αποζημίωση 1 εκ. ευρώ από τη “ΡΟΔΩΝ ΑΕ”

Ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου θα συζητηθεί την Παρασκευή η αγωγή που υπέβαλε κατά της υπό εκκαθάριση δημοτικής εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΥ ΑΕ», με το διακριτικό τίτλο “ΡΟΔΩΝ ΑΕ”, ο επιχειρηματίας Μανώλης Μαργέλλος για την υπόθεση της διαβόητης καντίνας στην παραλία έμπροσθεν του καζίνου της Ρόδου.
Ο Μ. Μαργέλλος, που διεκδικεί αποζημίωση συνολικού ύψους 1.084.219,22 ευρώ, διατείνεται με την αγωγή του ότι υπέστη ζημία ύψους 84.219,22 ευρώ σε έξοδα για την ανακαίνιση και τον εξοπλισμό της συγκεκριμένης καντίνας στο πλαίσιο της από 14ης Ιουλίου 2008 σύμβασης διαχείρισης που είχε υπογράψει με την δημοτική ανώνυμη εταιρεία και περαιτέρω αξιώνει την καταβολή ρήτρας συμβολαίου από τη μη υλοποίηση των συμφωνηθέντων, ύψους 1 εκατ. ευρώ.
Το θέμα είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την επικαιρότητα, όταν μεταξύ της δημοτικής αρχής του καποδιστριακού Δήμου Ροδίων, της διοίκησης της ΡΟΔΩΝ ΑΕ και του Μ. Μαργέλλου υπήρξε αντιδικία στα αστικά δικαστήρια για ακάλυπτες επιταγές.
Στον Μ. Μαργέλλο είχαν συγκεκριμένα µεταβιβαστεί δι’ οπισθογραφήσεως από εργολάβο που είχε αναλάβει το έργο της αποκατάστασης της συγκεκριμένης καντίνας, επιταγές.
Ο τότε δήµαρχος Ροδίων Χ. Χατζηευθυμίου παρενέβη δυναµικά για τη διευθέτηση του θέµατος που ανέκυψε µετά την αποκάλυψη της ύπαρξης σύµβασης διαχείρισης management µε ηµεροµηνία 14 Ιουλίου 2008 µε την οποία ανατέθηκε στον επιχειρηµατία, µε εξαιρετικά δυσµενείς για τη δηµοτική επιχείρηση όρους, η λειτουργία της καντίνας έµπροσθεν του Καζίνου της Ρόδου.
Η σύµβαση, όπως είχαν τονίσει εκπρόσωποι της δηµοτικής επιχείρησης, είχε ανακληθεί µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, που ελήφθη την 27η Αυγούστου 2008.
Στη συγκεκριµένη συνεδρίαση ο τότε δήµαρχος Ροδίων είχε καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει νοµικώς κατοχυρωµένη ανάθεση του management της καντίνας σε ιδιώτη καθώς η ιδιοκτησία του χώρου και των υπερκείµενων κτισµάτων ανήκει στην Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων.
Η συγκεκριµένη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, που φέρεται να είχε κοινοποιήσει στον Μ. Μαργέλλο µε επιστολή της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» η Ρ. Μαντικού, συνιστά υπαναχώρηση από οποιαδήποτε σχετική σύµβαση.
Με τη συγκεκριµένη σύµβαση στον Μ. Μαργέλλο δινόταν η δυνατότητα της διαχείρισης της καντίνας, αλλά και καθήκοντα επίβλεψης της ανακαίνισής της, τα έξοδα της οποίας υπολογίστηκαν σε 250.000 ευρώ.
Η «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» ανέλαβε να αποπληρώσει τα έξοδα ανακαίνισης στον Μ. Μαργέλλο, ο οποίος υποχρεούτο να υποβάλει όλα τα νόµιµα παραστατικά για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν στην καντίνα.
Συµφωνήθηκε επιπλέον να επιµερίζονται τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σε ποσοστό 40% υπέρ της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» και 60% υπέρ του Μαργέλλου. Στην ίδια σύµβαση υπάρχει µάλιστα και ρήτρα για αποζηµίωση ύψους 1 εκατ. ευρώ στον κ. Μαργέλλο σε περίπτωση καταγγελίας, υπαναχωρήσεως, διοικητικής πράξης ή σε περίπτωση που η σύµβαση καταστεί άκυρη ή αν τυχόν οι υποσχεθείσες εκατέρωθεν παροχές καταστούν αδύνατες ή απαγορευµένες ή οριστικά διακοπεί η λειτουργία της επιχείρησης.
Πέραν της ως άνω ρήτρας, όπως έγινε γνωστό, προβλεπόταν σε περίπτωση προσωρινής διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης για λόγο που δεν θα οφείλετο στον διαχειριστή, η καταβολή 4.000 ευρώ για κάθε ηµέρα που δεν θα λειτουργούσε η καντίνα.
Οι εργασίες για την ανακαίνιση της καντίνας ανατέθηκαν σε εργολάβο, ο οποίος έλαβε έναντι των εργασιών του µε αποδείξεις που εξέδωσε αλλά και στην πορεία µε την ολοκλήρωση αυτής, ποσό ύψους 110.000 ευρώ περίπου από τον Μ. Μαργέλλο. Για την εξόφληση της οφειλής αυτής των 110.000 ευρώ στον Μ. Μαργέλλο η «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» εξέδωσε µεταχρονολογηµένες επιταγές των 10.000 ευρώ έκαστη της Αspis Bank επ’ ονόµατι του εργολάβου, ο οποίος, αφού τις οπισθογράφησε, τις παρέδωσε στον Μ. Μαργέλλο.
Ο τελευταίος διέθεσε 5 εξ’ ευτών σε προµηθευτές του και κράτησε ακόµη 6.
Εν πάση περιπτώσει στην αγωγή που υπέβαλε ο Μ. Μαργέλλος σε βάρος της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ», αφού αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης και στις ενέργειες που ο ίδιος προέβη για να αναλάβει τη διαχείριση της καντίνας και τα έξοδα ανακαίνισης και αγοράς εξοπλισμού, τονίζει ότι η καντίνα είχε καταστραφεί ολοσχερώς, από πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε την 1η Μαρτίου 2008.
Επισημαίνει παραπέρα ότι η σύμβαση, κατατέθηκε στην αρμοδία Δ.Ο.Υ. Ρόδου και θεωρήθηκε νόμιμα την 21η Σεπτεμβρίου 2009, ενώ είχε προηγηθεί για την νόμιμη λειτουργία της η έκδοση της σχετικής άδειας λειτουργίας (άδεια ασκήσεως υπαίθριου εμπορίου με αριθμό 889/16.8.2007 από τον τότε δήμαρχο Ροδίων, Χατζή Χατζηευθυμίου), καθώς και η χορήγηση αδείας μουσικής με την υπ΄αριθμό 330/25/7/2008 απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Ρόδου. Η διάρκεια της σύμβασης ήταν 12ετής.
Τονίζει ότι είχε διαβεβαιώσεις ότι είχαν γίνει αρμοδίως όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για τη νομιμοποίηση της συγκεκριμένης καντίνας και ότι ανέλαβε όλο το κόστος αποκατάστασης σύμφωνα με μελέτες που είχαν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 47/2008 απόφασή του.
Διαμαρτύρεται δε διότι την 1η Σεπτεμβρίου 2008 -και ενώ έως τότε η καντίνα είχε λειτουργήσει δοκιμαστικά σχεδόν για διάστημα μίας εβδομάδας περίπου- ο τότε δήμαρχος Ροδίων, ο οποίος προ της υπογραφής της σύμβασης διαχείρισης της καντίνας, είχε χορηγήσει τη με αριθμό 889/2007 άδεια λειτουργίας με απόφασή του, την ανακάλεσε.
Μετά την ανάκληση της αδείας, του απαγορεύτηκε από την «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» οιαδήποτε άσκηση δραστηριότητας διαχείρισης στην καντίνα με το αιτιολογικό ότι αυτή σφραγίστηκε με απόφαση δημάρχου, οπότε ουσιαστικά εκδιώχθηκε από το αντικείμενο της επένδυσής του.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου