Ειδήσεις

Η αστυνομία εκπαιδεύτηκε και βάζει «φρένο» στην κακοποίηση των ζώων

Γερή κατάρτιση απέκτησαν 446 στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας για ζητήματα που αφορούν την προστασία των ζώων

Το αστυνομικό προσωπικό καταρτίστηκε, έτσι ώστε να γίνεται ορθή, και σύμφωνα με τον νόμο 4830 (ΦΕΚ169/18-9-2021) η διερεύνηση των περιστατικών κακοποίησης των ζώων. Και, παράλληλα, να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των αποδεκτών στοιχείων και πειστηρίων.

Επίσης, ο κύκλος μαθημάτων περιελάμβανε και θέματα που αφορούσαν- μεταξύ άλλων-, τη σωστή προσέγγιση σκύλων, τη μεταφορά ενός ζώου που η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ειδικότερα, τα θέματα στα οποία καταρτίστηκαν τα 446 στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας είναι:

1. H κακοποίηση των ζώων και ο κύκλος της βίας. Η αντιμετώπιση του φαινομένου από την
Ελληνική Αστυνομία.

2. Ζητήματα μεθοδολογίας διενεργούμενων ελέγχων και η γλώσσα σώματος των ζώων.
Δράσεις, στατιστική αποτύπωση και συνέργειες με τη Δημοτική Αστυνομία.

3. Η Αστυνομία Ζώων σε χώρες του εξωτερικού.

4. Το νομικό status των ζώων στην ελληνική έννομη τάξη. Ισχύουσα νομοθεσία, ερμηνευτικές και αστυνομικές προσεγγίσεις για την προστασία των ζώων.

5. Αστυνομική διερεύνηση, προβλεπόμενες ποινικοδιοικητικές κυρώσεις και διαδικασίες
προστασίας εν γένει των ζώων. Νόμοι 4830/2021, 2017/1992 και 1197/1981.

6. Πρακτική εφαρμογή ποινικών και διοικητικών υποθέσεων ενεργητικής και παθητικής
κακοποίησης ζώων.

7. Προβλεπόμενες ποινικοδιοικητικές κυρώσεις – Τρόπος βεβαίωσης αυτών και διαδικασίες εν γένει προστασίας των ζώων – Νόμοι 4830/21, 2017 /1992 και 1197/1981

8. Η διερεύνηση της συσχέτισης ανάμεσα στην κακοποίηση/βιαιότητα ζώων και την διαπροσωπική βία. Σκιαγράφηση εγκληματικού/ψυχολογικού προφίλ του δράστη βιαιότητας ζώων.

9. Αξιολόγηση της θρεπτικής κατάστασης των ζώων. Πρώτες βοήθειες. Διεξαγωγή ελέγχων με scanner. Σωστή προσέγγιση σκύλων.

Τον τελευταίο χρόνο έχουν καταγγελθεί  4.578 περιστατικά κακοποίησης ζώων σε όλη την Ελλάδα
«Το αποτέλεσμα της παρεχόμενης εκπαίδευσης έχει ήδη αντίκτυπο στα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την κακοποίηση των ζώων που τηρούνται στην υπηρεσία μας. Αλλά και στην αποτελεσματικότητα χειρισμού των υποθέσεων από το αστυνομικό προσωπικό όπως προκύπτει από τις αναφορές των υφισταμένων υπηρεσιών μας. Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 10/5/2023 έως 4/10/2023 σε πέντε εκπαιδευτικές σειρές, διάρκειας τριών ημερών έκαστη, με τη συμμετοχή συνολικά 446 στελεχών», τονίζει ο τμηματάρχης αστυνόμος Β του Τμήματος Προστασίας Ζώων, Θεόδωρος Καμπούρης.

10410 τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών για κακοποιήσεις ζώων
Από τις 4/10/2022 έως και τις 4/10/2023 έχουν καταγγελθεί 4.578 περιστατικά κακοποίησης ζώων σε όλη την Ελλάδα. Τα 3.006 αφορούν τον Ν. Αττικής, τα 346 τον Ν. Θεσσαλονίκης και τα 1.226 την υπόλοιπη επικράτεια

Ο κ. Καμπούρης υπενθυμίζει ότι, κατόπιν απόφασης του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, λειτουργεί στο Τμήμα Προστασίας Ζώων ο πενταψήφιος τηλεφωνικός σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας 10410.

Οι πολίτες μπορούν να καλούν κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες: «προς υποβοήθηση της άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης των υποθέσεων παραμέλησης, παθητικής και ενεργητικής κακοποίησης, καθώς και θανάτωσης ζώων», διευκρινίζει ο κ. Καμπούρης.

Τμήμα Προστασίας Ζώων
«Η προστασία των ζώων αποτελεί κεφάλαιο πρωταρχικής σημασίας για την Ελληνική Αστυνομία. Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής των ετών 2021 – 2025.

Στο προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 22/2022 προβλέπεται η ίδρυση τμήματος Προστασίας Ζώων στην εσωτερική διάρθρωση της Δ/νσης Γενικής Αστυνόμευσης του Κλάδου Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αρμοδιότητες μας, μεταξύ άλλων, είναι η παρακολούθηση των υποθέσεων παραμέλησης, ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης καθώς και θανάτωσης ζώων.

Επιπλέον η καθοδήγηση, η εποπτεία και ο συντονισμός των υφιστάμενων υπηρεσιών μας για την ουσιαστική και αποτελεσματική διαχείριση των προαναφερόμενων υποθέσεων.

Και η έκδοση συμμορφωτικών διαταγών, δίνοντας περαιτέρω κατευθυντήριες εντολές – οδηγίες.

Τονίζοντας παράλληλα, τη συνεργασία που οφείλει να αναπτύσσει το αστυνομικό προσωπικό με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Επιπρόσθετα, η διαδικασία νομοθετικών ρυθμίσεων καθώς ο νόμος πρέπει να είναι δυναμικός και να προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα», επισημαίνει ο κ. Καμπούρης.

Να αναφέρουμε ότι, καταρτισμένα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, συνεργάτες της Ακαδημίας «ZERO STRAY ACADEMY» και του Μη κυβερνητικού Οργανισμού «ZERO STRAY PAWJECT» συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας είναι καθοριστικός
Ο κύκλος μαθημάτων λοιπόν, ολοκληρώθηκε και η διευθύντρια της Ακαδημίας του Zero Stray Academy, Σταματίνα Σταματάκου, αναφέρει:

«Ελπίζουμε η εκπαίδευση που παρείχαμε σε 446 αστυνομικούς σε όλη τη χώρα να αποτελέσει μια σημαντική αρχή για την κακοποίηση των ζώων, αλλά και την πρόληψη των αδέσποτων.
Προσπαθήσαμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να συμμετέχουν ως ομιλητές κορυφαίοι καθηγητές από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Συμπεριλάβαμε τόσο τις προεκτάσεις που μπορεί να έχει μία κακοποίηση ζώου όσο και πρακτικά παραδείγματα.

Αποτελεί την πρώτη υποχρεωτική εκπαίδευση Ελλήνων αστυνομικών για την προστασία των ζώων. Στόχος είναι για αρχή να υπάρχει τουλάχιστον ένας εκπαιδευμένος αστυνομικός σε αστυνομικό τμήμα, ο όποιος θα αναλαμβάνει τις σχετικές υποθέσεις.

Η διευθύντρια της Ακαδημίας του Zero Stray Academy, Σταματίνα Σταματάκου

Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας είναι καθοριστικός όχι μόνο για την αντιμετώπιση των κακοποιήσεων αλλά και για την πρόληψη των αδέσποτων. Δηλαδή, αν η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποιεί συστηματικά και μαζικά ελέγχους για την ηλεκτρονική σήμανση των δεσποζόμενων θα δούμε μία σημαντική διαφορά στη μείωση των αδέσποτων.

Κι αυτό γιατί τα αδέσποτα ζώα δεν φύτρωσαν, ούτε έπεσαν από τον ουρανό. Είναι εγκαταλελειμμένα πρώην δεσποζόμενα ζώα ή προϊόντα δεσποζόμενων ζώων που εγκαταλείφθηκαν.
Στόχος μας, αλλά και του υπουργείου όπως φαίνεται, είναι να καθιερωθεί ως δια βίου εκπαίδευση.
Στόχος του Zero Stray Pawject είναι η πρόληψη σε κάθε επίπεδο».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου