Αρχίζει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή τριάντα (30) καταρτιζομένων που θα παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης Νοσηλείας στο Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Ρόδου του Υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με την προκήρυξη εισαγωγής καταρτιζομένων στο Ι.Ε.Κ. Γ.Ν. Ρόδου θα λειτουργήσουν προγράμματα κατάρτισης που αφορούν τις ειδικότητες :

Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας  

Δικαίωμα εγγραφής μετά από επιλογή στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν:

  • οι απόφοιτοι Λυκείου, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ, ΕΠΑΛ., ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

 

Η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

 

Πληροφορίες-Εγγραφές: Γραμματεία ΔΙΕΚ.  Γ. Ν. Ρόδου

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου

Ώρες: 8:00 π.μ-13:00 μμ   Δ/νση:  Παπαλουκά 6-8  –  Ρόδος . Τηλ: 22410-24374

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Αίτηση εγγραφής με υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο μαθητής δεν φοιτά ταυτόχρονα σε άλλο ΙΕΚ.
  2. Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ, ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄ Κύκλου.
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
  4. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας σε συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα (εάν υπάρχει).
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας,
  6. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ