Ειδήσεις

Κατάσχεση εις χείρας τρίτων εσόδων της «Ρόδων Α.Ε.»!

Σε κατάσχεση εις χείρας τρίτου και συγκεκριμένα εις χείρας της «Καζίνο Ρόδου ΑΕ» και της εταιρείας «Εμμανουήλ Μαργέλλος και ΣΙΑ ΑΕ», εσόδων από μισθώματα της δημοτικής επιχείρησης «ΡΟΔΩΝ ΑΕ», προχώρησε χθες η εταιρεία συμβούλων «Αιγαίο ΑΕ».

Η «Αιγαίο ΑΕ» είναι μια σύγχρονη δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρεία τεχνικών και οικονομικών μελετών, παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και συμβουλών, σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού, περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, οργάνωσης και διοίκησης, με έδρα τη Σύρο και υποκατάστημα στη Ρόδο, η οποία ιδρύθηκε στις 15 Ιουλίου 1991 ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.

Την εταιρεία ίδρυσαν, μετέχοντας ισόποσα στο εταιρικό κεφάλαιο, ο οικονομολόγος κ. Γιάννης Ρώτας, ο αρχιτέκτονας μηχανικός κ. Αναστάσιος Μπάμπαρης και ο πολιτικός μηχανικός κ. Παναγιώτης Γαλανόπουλος.
Η εταιρεία απευθύνεται στη Δημόσια Διοίκηση, σε Δημόσιους Οργανισμούς, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Στις 22 Απριλίου 2013 η εταιρεία επέδωσε στην «ΡΟΔΩΝ ΑΕ» την υπ’ αριθ. 232/15-3-2012 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, επιτάσσοντάς την να της καταβάλει, το συνολικό ποσό των 222.890,90 ευρώ για κεφάλαιο, τόκους και έξοδα.

Για την έκδοση της διαταγής πληρωμής χρησιμοποίησε, εκτός των άλλων, την από 25 Οκτωβρίου 2007 σύμβαση έργου που συνήφθη μεταξύ αυτής και της «ΡΟΔΩΝ ΑΕ», με την οποία της ανατέθηκε η παροχή τεχνικής και επιστημονικής στήριξης στον Δήμο Ροδίων για τον προγραμματισμό, την ένταξη, την διοικητική ωρίμανση και παρακολούθηση της υλοποίησης έργων και δράσεων, τα οποία ο τότε Δήμος Ροδίων θα πρότεινε για χρηματοδότηση και υλοποίηση κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Η «ΡΟΔΩΝ ΑΕ», που θεωρητικά βρίσκεται σε στάδιο εκκαθάρισης, διατείνεται ότι αποτελεί αναπτυξιακή δημοτική ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετείχαν έως και τη λύση της στις 9/3/2011 ο Δήμος Ρόδου με 176.571 εταιρικές μετοχές και η «ΡΟΔΑ ΑΕ» με 9.293 μετοχές.

Οι δημοτικές ανώνυμες εταιρείες αυτής της μορφής υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 265 § 7 του ν. 3463/2006, προκειμένου να προβούν σε νόμιμη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών, να εφαρμόσουν κανονισμό, καταρτιζόμενο από το διοικητικό συμβούλιο τους, στον οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικές με τα αρμόδια όργανα της εταιρείας, τις προϋποθέσεις και τους όρους ανάθεσης, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη διαδικασία (ανοικτός, κλειστός διαγωνισμός, ανάθεση με διαπραγμάτευση) και τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, ούτως ώστε να εξασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας και αντικειμενικότητας, όπως αυτές συνάγονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω ορίζεται ρητά στην παραπάνω διάταξη ότι εφόσον ο προϋπολογισμός των εν λόγω αναθέσεων υπερβαίνει τα όρια που προβλέπουν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτών.
Ισχυρίζεται παραπέρα ότι εφόσον μία σύμβαση υπερβαίνει το ποσό των 137.000 ευρώ, πρέπει να εφαρμοστούν οι διαδικασίες ανάθεσης που περιλαμβάνονται στα άρθρα 22 επ. του π.δ. 60/2007, οι οποίες προβλέπουν τη δημοσίευση προκήρυξης και την εφαρμογή σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας, κλειστής ή ανοικτής ανά περίπτωση, με σκοπό τη διαφύλαξη της δημοσιότητας και της διαφάνειας της σκοπούμενης ανάθεσης.
Θεωρεί ουσιαστικά τη συγκεκριμένη σύμβαση ως άκυρη, αν και δεν έχει προβάλει αρμοδίως, με ανακοπή της, τον ισχυρισμό της αυτόν.
Εν πάση περιπτώσει η διαταγή πληρωμής της «Αιγαίον ΑΕ» τελεσιδίκησε και ακολούθησε χθες η κατάσχεση.
Στο κατασχετήριο, που συνέταξε ο δικηγόρος κ. Γιάννης Παπαϊωάννου αναφέρονται τα εξής:
«ΚΑΤΑΣΧΟΥΜΕ
Με την παρούσα εις χείρας:
α) Της εδρεύουσας στη Ρόδο (Παπανικολάου 4) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΖΙΝΟ ΡΟΔΟΥ ΑΕ.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα και
β) Της εδρεύουσας στη Ρόδο ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», όπως εκπροσωπείται νόμιμα
γ) Του ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον δήμαρχο Ρόδου και το δημοτικό συμβούλιο
δ) Του εκκαθαριστού ΜΑΡΙΟΥ MΑΡΑΒΕΛΙΑ του Σταύρου, κάτοικο Ρόδου οδός Μακαρίου 28 .
ε) Της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα οδός Αμερικής 4 υποκατάστημα Ρόδου. το παραπάνω συνολικό ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (240,249,90) ευρώ) οι οποίοι

ΕΠΙΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
Να μην καταβάλουν στην καθ’ ης η εκτέλεση (ή σε τυχόν εντολοδόχο της) οποιοδήποτε ποσό οφείλουν σ’ αυτήν από οποιαδήποτε σχέση ή αιτία μέχρι του ποσό των (240,249,90) ευρώ αλλά να το παρακρατήσουν και να μας το αποδώσουν νομίμως».

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου