Τοπικές Ειδήσεις

Προθεσμία 75 ημερών στην «Ηχος και Φως» για την υλοποίηση των συμβατικών της υποχρεώσεων

Mε 6 θέματα στην ημερήσιά της διάταξη συνεδρίασε χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου εκτάκτως και δια περιφοράς.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα ακόλουθα:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020.
2. Εξέταση αιτήματος εταιρείας Waste Water & Energy ΙΚΕ με αρ. πρωτ.: 2/17792/27-04-2020 για τη γνωστοποίηση στοιχείων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Αίτηση παράτασης προθεσμίας παράτασης εργασιών για το «ΗΧΟΣ & ΗΧΟΣ Α.Ε.»
4. Αντικατάσταση μελών παρακολούθησης και παραλαβής της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Αποκομιδή – Μεταφορά και Διαχείριση ΑΣΑ, Σάρωση (Μηχανική &Χειρονακτική), Χορτοκοπή – Κλαδοκοπή (Μηχανική & Χειρονακτική) καθώς και Αποκομιδή & Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας του Δήμου Ρόδου»
5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επεμβάσεις για την προστασία και αναβάθμιση της Κοιλάδας Πεταλουδών».
6.Χορήγηση 3ης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διευθέτηση ρέματος «Ρένη Φαληρακίου».
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας κ.κ. Σάββας Διακοσταματίου και Μιχάλης Παλαιολόγος αποχώρησαν από την συνεδρίαση τονίζοντας ότι δεν συναινούν στον χαρακτηρισμό της συνεδρίασης ως κατεπείγουσας.
Ισχυρίστηκαν ειδικότερα ότι τα θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη θα μπορούσαν να αποτελέσουν θέματα τακτικής συνεδρίασης με ικανό χρόνο για τη μελέτη τους από τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, ότι η πρόσκληση και οι εισηγήσεις απεστάλησαν λίγη ώρα πριν την συνεδρίαση και το θέμα του «Ηχος και Φως» αποτελεί θέμα «μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη του τόπου, που απασχόλησαν τα δημοτικά συμβούλια του τέως Δήμου Ροδίων και του ενιαίου Δήμου Ρόδου και πρέπει να παραπεμφθούν και να συζητηθούν σε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου».
Εναλλακτικά πρότειναν την διεξαγωγή των συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη.
Το θέμα της παράτασης του ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου απέρριψε την αίτηση της εταιρείας «Ηχος και Φως» για την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών στον ανθόκηπο της πλατείας Ρίμινι, για ένα έτος.
Στο διατακτικό της εισήγησης της νομικής υπηρεσίας που έγινε δεκτή αναφέρονται ειδικότερα τα εξής:
«- Την απόρριψη του αιτήματος χορήγησης οποιαδήποτε τέταρτης (04ης) στη σειρά εξωσυμβατικής, παράνομης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του λήξαντος στις 31-12-2018 χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης εργασιών και την απόρριψητης σχετικής αρ. πρωτ. 02/17.685/24-04-2020 αίτησης της παραπάνω εταιρείας.
-Κατ’ ενεργοποίηση του Άρθρου15.2 της από 28-02-2018 ανωτέρω Σύμβασης,χορήγηση στην Ανάδοχο εταιρεία «ΗΧΟΣ ΚΑΙΦΩΣ Α.Ε.», προθεσμίας εβδομήντα πέντε (75) ημερών, από της ηλεκτρονικής κοινοποίησης της απόφασης, που θα εκδοθεί, αλλά ΡΗΤΑ σε Καμία Περίπτωση αργότερα, από την Παρασκευή, 24η Ιουλίου 2020, προκειμένου να συμμορφωθεί εις το ακέραιο προς όλες τις Συμβατικές τηςΥποχρεώσεις,τόσο ως προς την ολοκλήρωση των εργασιών, όσο και ως προς την εξόφληση των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων, υπερήμερων και απαιτητών οφειλών της ολοσχερώς, εις το ακέραιο, και ουχί ελλιπώς, μερικώς, χρονικώς ή οικονομικώς τμηματικά, κατά όλα τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη, και στη Σύμβαση, εις το ακέραιον, διαφορετικά θα τηρηθούν όλα τα σαφώς προβλεπόμενα περί καταγγελίας της Σύμβασης, κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, κλπ, επιφυλασσόμενοι παντός άλλου νομίμου δικαιώματός μας.
Ο υπολογισμός των οικονομικών απαιτήσεων του Δήμου Ρόδου έχει ανατεθεί προς έλεγχο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στην εταιρεία ορκωτών λογιστών «Grand Thorton»
Θυμίζουμε ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα περαίωσης των εργασιών ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2018 ενώ η τελευταία προθεσμία που χορηγήθηκε στην εταιρεία παρήλθε την 30η Απριλίου 2020.
Η δημοτική αρχή δεν απεφάνθη επί του αιτήματος πριν την τελευταία ημερομηνία καθώς εκκρεμούν δύο Ενορκες Διοικητικές Εξετάσεις που διενεργούνται για να εξεταστούν θέματα που αφορούν στην επίμαχη σύμβαση με τον Δήμο Ρόδου.
Η νομική υπηρεσία επεσήμανε σε εισήγηση της, μεταξύ άλλων, ότι δεν προβλέπεται δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών κι ότι οι προηγούμενες παρατάσεις με τις υπ. αρ.1171/30-10-2018, 328/27-03-2019 και 690/26-07-2019 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου δόθηκαν εκτός προβλέψεων της Διακήρυξης, της Σύμβασης και της νομοθεσίας. Τονίζεται μάλιστα ότι η τρίτη παράταση χορηγήθηκε στις 23 Ιουλίου 2019, σε περίοδο δηλαδή που από τον νόμο απαγορευόταν η λήψη σχετικών αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω επικείμενης εγκατάστασης της νέας Δημοτικής Αρχής.
Εξέταση αιτήματος εταιρείας
Waste Water & Energy IKE
Η Οικονομική Επιτροπή στην ίδια συνεδρίαση εξέτασε αίτημα της εταιρείας Waste Water & Energy IKE για τη γνωστοποίηση στοιχείων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
Τονίστηκε σε εισήγηση που έγινε δεκτή από τα μέλη ότι με την υπ. αρ. Ν31/24-04-2020 απόφαση του Συμβουλίου του Γ’ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, απορρίφθηκε ουσία η από 31-03-2020 αίτηση αναστολής που άσκησε κατά του Δήμου Ρόδου η εταιρεία «Waste Water & Energy IKE, που είναι η ανάδοχος παροχής υπηρεσιών της σε εκκρεμότητα διαδικασίας υπαγωγής ή μη σε έκπτωση Σύμβασης Ανεξάρτητου Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου στις Υπηρεσίες «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου».
Επισημάνθηκε ότι οι απαντήσεις επί θεμάτων της εταιρείας υπάρχουν στο διατακτικό της υπ. αρ. 93/06-03- 2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου