Τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» τόσο για τον Μάρτιο, όσο και για το τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος του 2018 δείχνουν ότι οι ελαστικές μορφές απασχόλησης έχουν πάρει κεφάλι απέναντι στις θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων του Μαρτίου 2018 είναι θετικό κατά 55.494 νέες θέσεις εργασίας, ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως οι συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης κυριαρχούν στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Μαρτίου 2018, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 196.142, ενώ οι αποχωρήσεις σε 140.648.

Από τις αναγγελίες προσλήψεων, όμως, μόλις οι 95.873 αφορούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης ενώ 76.006 αφορούν σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης και 24.263 σε συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης. Συνολικά δηλαδή 100.269 συμβάσεις ελαστικής απασχόλησης.

Από τις 140.648 συνολικά αποχωρήσεις, οι 65.620 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 75.028 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Ιανουάριος-Μάρτιος 2018

Ανάλογη εικόνα και στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Μάρτιος 2018, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 500.363 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 444.783. Η επίδοση αυτή είναι η καλύτερη από το 2001, ωστόσο, και πάλι τα στοιχεία… προδίδουν την αλήθεια. Ότι δηλαδή τη διαφορά κάνουν οι προσλήψεις μερικής απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2018 από τις 500.363 προσλήψεις, οι 233.475 αφορούσαν θέσεις πλήρους απασχόλησης, οι 200.362 αφορούσαν μερική απασχόληση και οι 66.526 εκ περιτροπής απασχόληση. Δηλαδή, οι προσλήψεις με ελαστικές μορφές εργασίας κυριαρχούν κατά 53,34% έναντι των προσλήψεων με πλήρη απασχόληση που αντιστοιχούν στο 46,66%.

Πηγή: reporter.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ