Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας θα συζητηθεί, εκτός απροόπτου, την 17η Μαρτίου 2016, η κύρια παρέμβαση – ανακοπή, που άσκησε ξενοδοχειακή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης κατά της εταιρείας ορκωτών λογιστών «Ερνστ & Γιάνγκ», που έχει αναλάβει την εκκαθάριση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου.
Η τελευταία έχει ασκήσει ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου, αίτησή της, με την οποία εισήγαγε προς επικύρωση ή απόρριψη τις αντιρρήσεις της κατά της αναγγελίας δανειστών του πιστωτικού ιδρύματος που εκπροσωπεί κατά την διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων στην οποία έχει υπαχθεί.
Στα πλαίσια της ανωτέρω δίκης, η ξενοδοχειακή εταιρεία άσκησε κύρια παρέμβαση- ανακοπή, ζητώντας να συμπεριληφθεί στον πίνακα των δανειστών του πιστωτικού ιδρύματος.
Υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα αμελώντας πλήρως την υποχρέωση της, προς ασφάλιση του ξενοδοχείου της, τους δημιούργησε την πεποίθηση ότι ευρίσκοντο υπό ασφαλιστική κάλυψη, αφήνοντας τους έκθετους κατά την καταστροφική πλημμύρα της 22ας Νοεμβρίου 2013.
Η εταιρεία μάλιστα έχει προβάλει και ένσταση συμψηφισμού της απαίτησής της ύψους 107.069,38 ευρώ με χρηματική απαίτηση που είχε το πιστωτικό ίδρυμα από δάνειο.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Δήμος Μουτάφης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ