Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου για την διαπίστωση τυχόν τελέσεως ποινικά κολάσιμων πράξεων από δύο προέδρους της ΔΕΥΑ Ρόδου, για παράνομη διοχέτευση λυμάτων από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της Τοπικής Κοινότητας Μαριτσών, σε παρακείμενο ρέμα καθώς και για παράβαση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είχε προχωρήσει τον Μάρτιο του 2018 στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο) στην ΔΕΥΑ Ρόδου.
Της αποφάσεως προηγήθηκε, μεταξύ άλλων, η από 24/6/2016 (Α.Π.476) έγγραφη καταγγελία της κας Αικατερίνης Λολάκη και η με Α.Π.οικ. 629/12-8-2016 έκθεση αυτοψίας του Κ.Ε.Π.ΠΕ. Δωδ/σου.
Εχει διαπιστωθεί συγκεκριμένα σε αρκετά σημεία του παρακείμενου ρέματος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Τοπικής Κοινότητας Μαριτσών, του Δήμου Ρόδου, συνεχής ροή υγρών αποβλήτων. Όπως αναφέρθηκε από τους καταγγέλλοντες – κατοίκους της περιοχής, από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που βρίσκονται στην περιοχή, εξέρχονται διάτρητοι σωλήνες που καταλήγουν στο ρέμα για την τελική διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί υπογείως.
Στο απαντητικό της υπόμνημα η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ ως Διευθύνουσα υπηρεσία και ως κατ’ αρχήν αρμόδια για την λειτουργία και συντήρηση των ΕΕΛ σύμφωνα με τον Α.Π. 79481/3740/2013 (ΦΕΚ 143/Β’/28.01.2014) οργανισμό λειτουργίας της επιχείρησης αναφέρει τα εξής:
• Η ΕΕΛ Μαριτσών περιήλθε στην ευθύνη λειτουργίας της ΔΕΥΑΡ το 2012 κατόπιν συγχώνευσης των πρώην ΔΕΥΑ Ροδίων, Πεταλούδων, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Αφάντου & Αρχαγγέλου σε εφαρμογή του Νόμου Καλλικράτη (Ν.3852/2010)
• Από την αναζήτηση σχεδίων ή μελετών κατασκευής της συγκεκριμένης ΕΕΛ, στην πρώην ΔΕΥΑ Πεταλούδων και Δήμο Ρόδου, δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί φάκελος κατασκευής της ΕΕΛ Μαριτσών.
• Από τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης της ΕΕΛ διαπιστώθηκε ότι: η Μονάδα είχε κατασκευαστεί την δεκαετία του 1990 (1994) από την εργοληπτική εταιρεία «ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» με δυναμικότητα 2000 ισοδύναμους κατοίκους.
Η ΕΕΛ εξυπηρετεί το σύνολο του οικισμού και λειτουργεί με το σύστημα παρατεταμένου αερισμού με νιτροποίηση. Τα επεξεργασμένα λύματα, σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής, διατίθενται υπεδάφια με διάτρητους τσιμεντοσωλήνες σε πεδίο διάθεσης.
Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει κατασκευαστεί το πεδίο υπεδάφιας διάθεσης και η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γινόταν από κατασκευής της στο παρακείμενο ρέμα. Η αφυδατωμένη ιλύς της ΕΕΛ Μαριτσών μεταφέρεται και διαχειρίζεται κοινά με την αντίστοιχη της ΕΕΛ Ρόδου.
Η ΕΕΛ Μαριτσών δεν διαθέτει οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με την αδειοδότηση της ή έγκριση από οιανδήποτε αδειοδοτούσα αρχή, καθόσον δεν είχαν εκδοθεί τέτοιες από την κατασκευή της, ούτε έχει άνευρεθεί φάκελος κατασκευής από τον Δήμο Ρόδου και την πρώην ΔΕΥΑ Πεταλούδων.
Τα ανωτέρω, κρίθηκε ωστόσο ότι δεν καλύπτουν την ευθύνη της ΔΕΥΑΡ για την σύννομη με την περιβαλλοντική νομοθεσία λειτουργία της υπόψη εγκατάστασης, δεδομένου ότι η ΔΕΥΑΡ συστάθηκε μετά την συγχώνευση των υφιστάμενων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης στο νησί της Ρόδου (ΦΕΚ 786/9-5-2011) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 109 του Ν.3852/2010.
Ως εκ τούτου όφειλε εκ των καθηκόντων της να προβεί στην παραλαβή, έλεγχο και λειτουργία των υπόψη εγκαταστάσεων προκειμένου αυτές να λειτουργούν όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ