Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την απόδοση του Τέλους Παρεπιδημούντων & Ακαθαρίστων Εσόδων με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είναι τα παρακάτω:

  1. Ηλεκτρονική αποστολή της σχετικής Δήλωσης (μια ανά περίοδο, Μήνα/Τρίμηνο) απόδοσης του τέλους, συνοδευομένης από την Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ και σε περίπτωση ύπαρξης απαλλασσομένων του τέλους ποσών και των Ισοζυγίων (Βιβλία Γ΄ Κατηγορίας) ή Καταστάσεις Εσόδων (Βιβλία Β΄ Κατηγορίας) της αντίστοιχης περιόδου. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (εκτός της Περιοδικής ΦΠΑ η οποία εάν είναι δυνατό παρακαλούμε να συνοδεύεται από απόδειξη υποβολής) θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα πριν σκαναριστούν και αποσταλούν. Παρακαλούμε να περικλείετε στα email σας στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο) για παροχή σχετικών διευκρινήσεων αν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Το σχετικό email στο οποίο μπορείτε να αποστέλλετε τα παραπάνω είναι το vstergioulis@rhodes.gr . Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες είναι ο Βασίλειος Στεργιούλης (τηλ.22410-44648 & 6973557536. Φαξ 22410-32654.)

Σημείωση : Τα παραπάνω σταθερά τηλ./φαξ είναι προσωρινά λόγω διενέργειας εργασιών στα γραφεία του Τμήματος Προσόδων. Τα μονίμως ισχύοντα είναι τα 22413-63217-8-9 και φαξ 22410-30014.

  1. Με την παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών το Τμήμα Προσόδων θα διεξάγει έλεγχο και σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα εντός της ημέρας θα ενημερώνει με σχετικό email τον δημότη ότι είναι όλα εντάξει για να προβεί στην κατάθεση του σχετικού ποσού ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που έχει παραλάβει (στο έντυπο με του αριθμούς Τραπεζικών Λογαριασμών) από το Τμήμα Ταμείου.
  2. Το Τμήμα Προσόδων με την ενημέρωση του από την Ταμειακή Υπηρεσία για την κατάθεση του ποσού (και ΜΟΝΟ αν έχει παραλάβει τις σχετικές Δηλώσεις) θα προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής Διπλότυπης Απόδειξης και θα σας αποστείλει σχετικό ενημερωτικό email στο οποίο δύναται να επισυνάψει φωτοαντίγραφο της απόδειξης αν δηλώσετε ότι το επιθυμείτε. Το Φ/Α αυτό σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ απόδειξη την οποία μπορείτε να παραλάβετε από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 : Σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα καθοιονδήποτε τρόπο (email-φαξ ή προσκόμιση με φυσική παρουσία στο Τμήμα Προσόδων) η Δήλωση του Τέλους Παρεπιδημούντων /Ακαθαρίστων Εσόδων συνοδευόμενη με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δεν θα εκδίδεται η σχετική απόδειξη μέχρι αυτά να προσκομισθούν και το κατατεθειμένο ποσό θα βρίσκεται στη Ταμειακή Υπηρεσία σε εκκρεμότητα. Όταν προσκομισθούν (αν αυτό γίνει εκπρόθεσμα) θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τον νόμο πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής. Η κατάθεση ποσού από μόνη της στους λογαριασμούς του Δήμου Ρόδου χωρίς την Υποβολή της προβλεπόμενης Δήλωσης δεν συνιστά απόδοση του σχετικού Τέλους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  2 : Για οποιοδήποτε άλλο Δημοτικό Τέλος ή Δημοτικό Φόρο που δεν έχει βεβαιωθεί θα πρέπει να συνεννοηθείτε με το Τμήμα Προσόδων πριν προβείτε σε οποιαδήποτε κατάθεση.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ