Νέα κονδύλια συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, διαθέτει άμεσα και από δικού του πόρους ο δήμος Ρόδου για την αναβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό των Τεχνικών Υπηρεσιών που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Φώτης Χατζηδιάκος, προκηρύχθηκαν δύο νέοι ανοιχτοί διαγωνισμοί μέσω της διαδικασίας Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση έργου συντήρησης , επισκευής και διαμόρφωσης αύλειων χώρων, σε δώδεκα (12) Νηπιαγωγεία στην συνολική έκταση του νησιού. Ακολουθούν και νέα έργα που αφορούν τα υπόλοιπα Νηπιαγωγεία του νησιού που συμπεριλαμβάνονται σε άλλες μελέτες πουθα δημοπρατηθούν άμεσα – επί του συνόλου των 2.520.000 – που επενδύει συνολικά ο Δήμος Ρόδου σε έργα συντήρησης και αναβάθμισης των εκπαιδευτικών μονάδων, της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης στο σύνολο του νησιού. Τα έργα διακρίνονται ως ακολούθως.
Α) «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων πόλεως Ρόδου», με προϋπολογισμό 149.964.65 ευρώ και χρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους του Δήμου Ρόδου. Η Τεχνική μελέτη του έργου προβλέπονται εργασίες συντήρησης, επισκευής και διαμόρφωσης έξι αύλειων χώρων Νηπιαγωγείων στην πόλη της Ρόδου. Συγκεκριμένα:
1.Νηπιαγωγεία Πόλεως Ρόδου
1. 7ο Νηπιαγωγείο Ρόδου (Χρ. Τσιγάντε)
2. 15ο Νηπιαγωγείο Ρόδου (Κυρά της Ρω)
3. 16ο Νηπιαγωγείο Ρόδου (Μόσχοβης 1).
4. 17ο Νηπιαγωγείο Ρόδου (Φιλ. Γιαμαλή)
5. 18ο Νηπιαγωγείο Ρόδου (Μητροπόλεως και Χατζηγεωργίου)
6. 21ο Νηπιαγωγείο Ρόδου (Βεργίνας)
Β) «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων εκτός πόλεως Ρόδου». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 250.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του γίνεται από Ιδίους Πόρους. Μεταξύ άλλων προβλέπονται εργασίες συντήρησης των εξωτερικών χώρων σε έξι Νηπιαγωγεία εκτός πόλεως Ρόδου. Συγκεκριμένα
2.Νηπιαγωγεία εκτός Πόλεως Ρόδου
1. Νηπιαγωγείο Αφάντου
2. Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου (Πλατεία )
3. Νηπιαγωγείο Ιαλυσού
4. Νηπιαγωγείο Κρεμαστής
5. Νηπιαγωγείο Δαματρίας
6. Νηπιαγωγείο Παραδεισίου
Δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος «Η δημοτική Αρχή επένδυσε 2.5 εκ ευρώ στη δημόσια εκπαίδευση»
Την ικανοποίηση του για τις εξελίξεις και την πρόοδο που παρατηρείται στους διαγωνισμούς ανάθεσης έργων, για τη βελτίωση των υποδομών στη δημόσια εκπαίδευση εξέφρασε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος. Συγκεκριμένα.
«Προβλέψαμε έργα συντήρησης και αναβάθμισης, για όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων του νησιού. Στις 23 Οκτωβρίου 2018 ολοκληρώνεται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη ανάδοχων στα δύο έργα που αφορούν τη διαμόρφωση των αύλειων χώρων των δώδεκα Νηπιαγωγείων εντός και εκτός πόλης, ενώ στις 5 Νοεμβρίου, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την ανάθεση έργων συνολικού προϋπολογισμού 2.520.000 ευρώ, που εξασφάλισε ο Δήμος Ρόδου, μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων, προγραμματικών συμβάσεων και από ιδίους πόρους, τα οποία τα επενδύει στην βελτίωση των υποδομών στη δημόσια εκπαίδευση και ακολουθούν τις επόμενες ημέρες οι διακηρύξεις των υπόλοιπων μελετών».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ