Τοπικές Ειδήσεις

Η πρώτη παρουσίαση προγράμματος για τον Δήμο Ρόδου -Νίκος Γερονικόλας: Δίνουμε ρόλο και ταυτότητα «Δημότης Ρόδου»

Από την παράταξη “Αρχή Οργάνωσης” εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Πρώτος σήμερα ο υποψήφιος Δήμαρχος Ρόδου Νίκος Γερονικόλας και η «Αρχή Οργάνωσης» για το νησί μας ξεκινούν την δημόσια παρουσίαση του προγράμματός τους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου Ρόδου στην επόμενη πενταετία.

Το πρόγραμμα της «Αρχής Οργάνωσης» για το νησί μας φέρει τον τίτλο «30 τομές για μια πενταετία» και εισάγει αυτό που περιγράφει: την εφαρμογή 30 τομών που επαναπροσδιορίζουν και διευκολύνουν τη σχέση Πολίτη – Δήμου Ρόδου, αλλά και του Δήμου Ρόδου με τον Πολίτη, την κοινωνία και όλα τα περιβάλλοντα (φυσικό, υγεία, πολιτισμός, παιδεία, αθλητισμός κλπ).

Το πλήρες – πολυσέλιδο πρόγραμμα θα παρουσιαστεί, ανά εβδομάδα, στον μήνα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, έτσι ώστε οι δημότες Ρόδου να γνωρίζουν επακριβώς τις θέσεις και τους σχεδιασμούς του Νίκου Γερονικόλα και της παράταξης «Αρχή Οργάνωσης» για το νησί μας.

Ακολουθεί η παρουσίαση των πέντε τομών, στον άξονα: «Ψηφιακός Δήμος Ρόδου»

 

 

Πρόγραμμα Αρχή Οργάνωσης: 30 τομές για μια πενταετία

Άξονας «Ψηφιακός Δήμος Ρόδου»

 

Με τη ψηφιακή τεχνολογία να περιβάλλει κάθε βήμα του σύγχρονου ανθρώπου, ως Νίκος Γερονικόλας υποψήφιος Δήμαρχος Ρόδου και «Αρχή Οργάνωσης» για το νησί μας σχεδιάζουμε να οδηγήσουμε τον Δήμο Ρόδου σε προσαρμογή του στη νέα εποχή. «Ψηφιακός Δήμος Ρόδου» σημαίνει υλοποίηση πέντε αποφάσεων – τομών:

 

Τομή 1η Άμεση και εύκολη άμεση και εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη από τις δημοτικές υπηρεσίες.

Τομή 2η Αυτόματος έλεγχος και ψηφιοποίηση των δεδομένων της καθημερινότητας (Κυκλοφοριακό, καθαριότητα, πρόληψη, φυσικό περιβάλλον κλπ)

Τομή 3η Δημιουργία Αρχείου Δεδομένων για τις ανάγκες των φορέων, των πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων και των πολιτών.

Τομή 4η Συμμετοχική Πρακτική Πολιτών στο σχεδιασμό πολιτικών για το Δήμο Ρόδου

Τομή 5η Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο για τα κεντρικά σημεία της πόλεως και όλων των χωριών του νησιού μας.

 

Αναλυτικά

«Αρχή Οργάνωσης» Τομή 1η: Άμεση και εύκολη άμεση και εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του πολίτη από τις δημοτικές υπηρεσίες. Πλήρης ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου με στόχο:

«Την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση του Δημότη για τα γραφειοκρατικά θέματα και τον περιορισμό της ανάγκης να επισκεφθεί κάποιο δημοτικό γραφείο».

o Επιδιώκουμε πλήρη ψηφιοποίηση των Δημοτικών Υπηρεσιών Ρόδου

o Θέσπιση της κάρτας «Δημότης Ρόδου», με την οποία θα παρέχεται πρόσβαση στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δήμου. Σχεδιάζουμε η εκκίνηση της πρόσβασης να γίνει για την ηλεκτρονική έκδοση των πιστοποιητικών δημοτολογίου (όσα δεν εκδίδονται μέσω gov.gr) και τις βεβαιώσεις Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

o Στην εξέλιξή της, η κάρτα «Δημότης Ρόδου» είναι δυνατόν να παρέχει πρόσβαση σε όλα τα πιστοποιητικά που αφορούν τη σχέση Πολίτη – Δήμου.

o Προώθηση εύκολης επικοινωνίας του Δήμου Ρόδου με τις λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμούς και Επιμελητήρια, με στόχο πάντα τον περιορισμό της ανάγκης διαρκούς μετακίνησης του πολίτη για γραφειοκρατικούς λόγους.

 

«Αρχή Οργάνωσης» Τομή 2η: Αυτόματος έλεγχος και ψηφιοποίηση των δεδομένων της καθημερινότητας (Κυκλοφοριακό, καθαριότητα, πρόληψη, φυσικό περιβάλλον κλπ)

Ήρθε η στιγμή να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια υποδομή μέτρησης σε πραγματικό χρόνο μιας σειράς δεδομένων που αφορούν τη ζωή στην πόλη της Ρόδου. Με πιλοτική εφαρμογή αρχικά στο ιστορικό κέντρο, σχεδιάζουμε στην εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης σειράς δεδομένων της καθημερινότητας.

Οι μετρήσεις αρχικά αφορούν:

– Μετεωρολογικά και ατμοσφαιρικά δεδομένα

– Καταναλώσεις νερού για πάρκα, παρτέρια κλπ

– Κυκλοφορία οχημάτων

Ειδικά, σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων, επιζητούμε την υλοποίηση εφαρμογής για smart phones οι δημότες να υποστηρίξουν το έργο καταγραφής των λόγων που τους οδηγούν να επισκεφθούν το ιστορικό κέντρο της πόλεως με το όχημά τους.

Αναγνωρίζοντας τις επιμέρους ανάγκες μετακίνησης των πολιτών, μπορούμε να σχεδιάσουμε πιο αποτελεσματικές λύσεις αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Για την υλοποίηση της 2ης Τομής για μια πενταετία της Αρχής Οργάνωσης, υπάρχουν τεχνολογικά συστήματα νέας γενιάς, τα οποία σε συνδυασμό της αλληλεπίδρασης των πολιτών, μπορούν να φέρουν θεαματικά αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι καμία από τις μετρήσεις δεν θα αφορά προσωπικά δεδομένα δημοτών.

 

«Αρχή Οργάνωσης» Τομή 3η : Δημιουργία Αρχείου Δεδομένων για τις ανάγκες των φορέων, των πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων και των πολιτών.

 

Η νέα ψηφιακή εποχή του Δήμου Ρόδου και οι καθημερινές μετρήσεις σε όσα αφορούν την καθημερινή ζωή κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, θα οδηγήσει σε συγκέντρωση πλήθους δεδομένων.

Ως «Αρχή Οργάνωσης» θέλουμε ο Δήμος Ρόδου να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας των δεδομένων αυτών. Στο σύνολό τους, μέσα από τη σχεδιαζόμενη διασύνδεση με τα επιμελητήρια και ακαδημαϊκά ιδρύματα, θα είναι δυνατή η αξιοποίησή τους για το σχεδιασμό δράσεων βελτίωσης των αποδόσεων της επιχειρηματικότητας και του εμπορίου.

Παράλληλα, το σύνολο των μετρήσεων για τις κλιματολογικές συνθήκες και τους ατμοσφαιρικούς δείκτες μπορούν να μας οδηγήσουν σε σαφώς στοχευμένες πολιτικές για όλο το πλαίσιο της καθημερινής και οικονομικής ζωής: Από τον

προγραμματισμό διαχείρισης των απορριμμάτων μέχρι τη διαφημιστική προβολή του νησιού στην εποχή της κλιματικής αλλαγής.

 

«Αρχή Οργάνωσης» Τομή 4η : Συμμετοχική Πρακτική Πολιτών στο σχεδιασμό πολιτικών για το Δήμο Ρόδου

Αποτελεί μια αναγκαιότητα που μας λείπει: Να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια υποδομή άμεσης αλληλεπίδρασης μεταξύ Δημοτών και Δήμου. Το ζητούμενο να υπάρχει μια διαρκής αξιολόγηση των έργων, της πορείας υλοποίησής τους, της όχλησης που προκαλούν, καθώς και έκφρασης γνώμης για τις σχεδιαζόμενες δράσεις των επομένων μηνών.

– Επιδιώκουμε διαφάνεια στη διαχείριση του Δήμου και άμεση λογοδοσία σε κάθε πιθανή αστοχία.

– Μελετούμε τη δημιουργία εφαρμογής ή διαδικτυακού χώρου μέσω του οποίου οι πολίτες θα παρεμβαίνουν ενεργά στα όσα τους αφορούν. Θα μπορούν επίσης

o Να παρακολουθήσουν επακριβώς τις υλοποιούμενες ή οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις και τα επερχόμενα δημοτικά έργα.

o Ως πολίτες (με τους κωδικούς της κάρτας «Δημότης Ρόδου») να αξιολογήσουν την πορεία έργων και δραστηριοτήτων με γνώμονα συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια.

o Να ξεκινήσουν συλλογή υπογραφών για ένα θέμα που τους απασχολεί.

– Η διάφανη διοίκηση, οδηγεί τη Δημοτική Αρχή σε βελτίωση της αποδοτικότητάς της και αξιολόγησή της με μετρήσιμους δείκτες.

 

«Αρχή Οργάνωσης» Τομή 5η :Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο για τα κεντρικά σημεία της πόλεως και όλων των χωριών του νησιού μας.

 

– Η ψηφιακή εποχή αποτελεί στην πράξη μετάβαση στη ψηφιακή εποχή της αλληλεπίδρασης των δημοτών με τα πρόσωπα και τις υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου.

– Αυτό σημαίνει άρση της ψηφιακής απομόνωσης πολιτών και περιοχών.

– Σχεδιάζουμε την εγκατάσταση ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων WiFi σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της πόλεως Ρόδου και σε κάθε κεντρικό σημείο όλων των χωριών του νησιού μας.

– Στόχος, όλοι οι πολίτες, κάθε ηλικίας, να έχουν δωρεάν και απεριόριστη χρήση του ίντερνετ από τα κεντρικά σημεία της συνοικίας ή του οικισμού τους.

Η σύγχρονη ψηφιακή εποχή είναι γεμάτη προκλήσεις. Κατηγορείται το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο ότι έχει περιορίσει τις ανθρώπινες σχέσεις, όμως ταυτόχρονα αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να φέρει τον άνθρωπο πιο κοντά σε όλα εκείνα που τον αφορούν, καθορίζουν και σχεδιάζουν την καθημερινότητά του.

Ο «Ψηφιακός Δήμος Ρόδου» είναι το σύγχρονο εργαλείο για τον / την δημότη, σχεδιασμένο από την Αρχή Οργάνωσης για το νησί μας και τον υποψήφιο Δήμαρχο Ρόδου Νίκο Γερονικόλα.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου