Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μηχανισμό και πόρο για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, ερώτηση του προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών του Κοινοβουλίου, βουλευτή Δωδεκανήσου Δημήτρη Γάκη, για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανόρθωση των ζημιών από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κω.

Όπως δήλωσε ο Δημήτρης Γάκης, αμέσως μετά την κατάθεση της ερώτησης: «Η κοινοβουλευτική παρέμβασή μας έχει δύο στόχους. Πρώτον, να ενδυναμώσει τις ενέργειες της κυβέρνησης για την τεκμηρίωση της σχετικής αίτησης για οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον, να συμβάλλει θεσμικά στην ενεργοποίηση ενός ευρύτερου δημόσιου διαλόγου για τα επόμενα βήματα – αναπτυξιακές δράσεις  – στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που επλήγησαν πρόσφατα από σεισμό (Κως και Λέσβος). Στόχος μας είναι, παράλληλα με τα όποια μέτρα ενίσχυσης δρομολογεί η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των ζημιών και την επιστροφή της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας των δύο νησιών στην κανονικότητα, να ξεκινήσει άμεσα μια οργανωμένη συζήτηση όλων των εμπλεκομένων φορέων (κυβέρνηση, κοινοβούλιο, ΤΑ α’ και β’ βαθμού, κόμματα, τοπικοί φορείς) για το αναπτυξιακό μέλλον της Κω και της Λέσβου, υπό το πρίσμα της νέας κατάστασης. Ένα διάλογο, που στην κοινοβουλευτική του διάσταση θα στηριχθεί με όλες τις δυνάμεις, την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει η Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής».

***

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του βουλευτή Δωδεκανήσου Δημήτρη Γάκη:

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

  • Οικονομίας και Ανάπτυξης
  • Εσωτερικών
  • Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Να κινητοποιηθεί το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επανόρθωση των ζημιών από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κω»

Ο ισχυρός σεισμός των 6,4R που έπληξε τη νήσο Κω την 21η Ιουλίου 2017 προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές στις υποδομές και στο οικιστικό και πολιτισμικό απόθεμα του νησιού. Ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε άμεσα ανταποκρινόμενος σε όλες τις κρίσιμες λειτουργίες της Κω, δημιουργώντας ένα κλίμα ασφάλειας στους χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες του νησιού, δίνοντας ταυτόχρονα, σαφείς κατευθύνσεις προς όλους τους αρμόδιους φορείς για την επίσπευση της καταγραφής των ζημιών και την τεκμηρίωση του κόστους τους. Από τις πρώτες εκθέσεις των κλιμακίων των αρμόδιων φορέων, φαίνεται ότι οι ζημιές από τη φυσική καταστροφή στην Κω είναι μεγάλες και εντοπίζονται σε όλο το εύρος της οικονομικό – κοινωνικής δραστηριότητας του νησιού αλλά και στις δημόσιες υποδομές και στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επειδή, η πλήρης αποκατάσταση των ομαλών συνθηκών διαβίωσης, οικονομικής και κοινωνικής δραστηριοποίησης και η επανόρθωση των ζημιών στις περιοχές του νησιού που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή είναι ύψιστης σημασίας για την οικονομική και κοινωνική συνοχή της Κω.

Επειδή, είναι σημαντικό να εκφράζεται με σεβασμό και πράξεις απέναντι στην κοινωνία της Κω η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, αναλογίζοντας την υπευθυνότητα και την αξιοπρέπεια με την οποία ανταποκρίθηκαν στις προκλήσεις της προσφυγικής κρίσης οι νησιώτες συμπολίτες μας.

Επειδή, είναι θεσμικά κατοχυρωμένη η νησιωτική ιδιαιτερότητα τόσο στο Σύνταγμα της Ελλάδας, όσο και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αναφέρεται, ότι μεταξύ των περιοχών της Ε.Ε. δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά προβλήματα, όπως είναι οι νησιωτικές, διασυνοριακές και ορεινές περιοχές.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποια φάση βρίσκονται οι εκτιμήσεις κόστους των ζημιών από τον καταστροφικό σεισμό στην Κω; Έχουν προβλεφθεί στους αντίστοιχους φακέλους που υποβάλλουν για την εκτίμηση/επανόρθωση των ζημιών τα συναρμόδια υπουργεία, οι προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα, για να μπορούν να ενταχθούν ως τεκμηρίωση για την κινητοποίηση/αίτηση για οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε.;
  2. Προτίθεται η Ελληνική Κυβέρνηση να υποβάλλει αίτηση για κινητοποίηση και οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε., βάσει του Κανονισμού 2012/2002; Αν ναι, ποιό το ποσό της βοήθειας που αιτείται για τη συνδρομή του Ταμείου, για ποιές ζημίες/περιοχές και δυνάμει ποιού άρθρου του κανονισμού;

Ο ερωτών βουλευτής:

Γάκης Δημήτριος

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ