Ειδήσεις

Καρότο και… μαστίγιο στους δήμους πριν τις εκλογές

Λίγο… απ΄ όλα θα έχει η πορεία των δήμων προς τις κάλπες (18 και 25 Μαΐου 2014) ως προς τα οικονομικά τους.

Στις πιο πρόσφατες «θετικές» εξελίξεις για τους δήμους και προπαντός για τους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και τους υπαλλήλους συγκαταλέγονται:

• Η δεδομένη πρόθεση της κυβέρνησης να τις αμέσως επόμενες μέρες νομοσχέδιο 78 άρθρων με το οποίο θα διορθώνονται, όπως λένε από το ΥΠΕΣ στο Capital.gr, ορισμένες από τις «αδικίες» του Καλλικράτη.
• Η χορήγηση της δεύτερης και τελικής δόση δανείου, ύψους 50 εκ. ευρώ από πλευράς Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για χρηματοδοτική διευκόλυνση έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στα πιο πρόσφατα «αρνητικά» για τους δήμους συγκαταλέγονται:
• Η ένταξη περίπου 4.000 δημοτικών υπαλλήλων στο πρόγραμμα της «κινητικότητας» μέχρι τέλη Μαρτίου.
• Η ενδεχόμενη απόλυση μεγάλου μέρους των 1500 εργαζομένων στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου που θα κλείσουν στο ίδιο χρονικό διάστημα.
• Η μείωση κατά 20% των προγραμματισμένων προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για όλο το 2014.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του μίνι … «αντι – Καλλικράτη»

Πιο αναλυτικά, όπως έγραψε το «Κεφάλαιο» του περασμένου Σαββάτου σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠΕΣ, το «διορθωτικό» στον Καλλικράτη νομοσχέδιο που είναι έτοιμο να κατατεθεί, προβλέπει στα σημαντικότερα σημεία του τα εξής:

1.Τη διάσπαση των μεγάλων νησιωτικών δήμων μεγάλοι νησιωτικοί – κυρίως – δήμοι (Λέσβου, Κέρκυρας, της Σάμου, Ρόδου, Κεφαλονιάς). Ο ίδιος ο ΥΠΕΣ, κ. Γιάννης Μιχελάκης σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής» ανέφερε πως «ενώ ο Νομός Ρεθύμνου έχει το μισό πληθυσμό και πολύ μικρότερη έκταση από τη Λέσβο, παρ’ όλα αυτά οι έντεκα δήμοι του συγχωνεύθηκαν σε πέντε, ενώ οι δεκατρείς δήμοι της Λέσβου σε έναν, σύμφωνα με την αρχή του Καλλικράτη : κάθε νησί ένας δήμος».
2. Τη ενδυνάμωση του «συμπαραστάτη του δημότη» (κατά το πρότυπο του «συνηγόρου του πολίτη»).
3. Την επαναφορά της αποζημίωσης για τη συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων στα δημοτικά συμβούλια

4. Την έκδοση καταδικαστικής απόφασης σε α’ βαθμό (ή τελεσίδικη απόφαση) για να τεθεί σε αργία ένας αιρετός που κατηγορείται για κακούργημα (ή για πλημμέλημα αντίστοιχα).
5. Τον συνυπολογισμό της προϋπηρεσίας του υπαλλήλου που μεταφέρθηκε από επιχείρηση του ΟΤΑ στις κεντρικές δομές του ΟΤΑ και έπειτα απολύθηκε προκειμένου να προσδιοριστεί η αποζημίωσή του.
6. Την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του δήμου (ή αντίστοιχα της περιφέρειας) στην περίπτωση που η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του δεύτερου τριμήνου κάθε έτους διαπιστώνει ότι έχουν υπερεκτιμηθεί έσοδα.
7. Την παροχή περισσοτέρων δυνατοτήτων στους δημάρχους να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας προς στους δημότες (πχ φωτισμό, καθαριότητα) συνάπτοντας δημόσιες συμβάσεις για ένα έργο με ενέχυρο τα αντίστοιχα τέλη που εισπράττει ο δήμος.
8. Το ότι οι αμοιβές που κατατίθενται στο λογαριασμό μισθοδοσίας των δημοτικών υπαλλήλων για δύο μήνες δεν μπορούν να κατασχεθούν ή να υποθηκευτούν.
9. Όσοι χρωστούν, τέλος, στους δήμους (πλην των οφειλετών λόγω αυθαίρετης δόμησης) απαλλάσσονται από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης κλιμακωτής καταβολής (10 έως 100%) της προσαύξησης.

Ήρθε η δεύτερη δόση του δανείου της ΕΤΕπ για έργα στους δήμους

Την ίδια στιγμή, αποφασίστηκε η χορήγηση της δεύτερης και τελικής δόση δανείου (31 Ιανουαρίου), ύψους 50 εκατ. ευρώ από πλευράς Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για χρηματοδοτική διευκόλυνση έργων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσό το οποίο χορηγεί συνολικά η ΕΤΕπ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) φτάνει στα 100 εκ. ευρώ και προβλέπεται σε ειδικό πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών με στόχο τη χρηματοδότηση δημοτικών έργων με ανταποδοτικό πρόσημο.

Το ποσό που θα διαθέσει το ΤΠΔ στους δήμους ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ.

Τα επιτόκια δανεισμού θα είναι σχετικά χαμηλά και συγκεκριμένα 3,32% για το κυμαινόμενο και 5,26% για το σταθερό (25ετούς διάρκειας).

Τα έργα αφορούν οδικό δίκτυο, χώροι πρασίνου, μεταφορές, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αθλητισμού, πολιτισμού, εξοικονόμησης ενέργειας, οδοφωτισμού κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πρόγραμμα αυτό μπορούν να ενταχθούν και υπερχρεωμένοι δήμοι, εφόσον όμως έχουν σκοπό να προχωρήσουν σε έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Τα έργα μπορούν να χρηματοδοτούνται στο 100% του προϋπολογισμού τους. Αν το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση από το παραπάνω πρόγραμμα και το ΕΣΠΑ, δεν μπορεί να ξεπερνά το 90% του προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο 10% θα μπορεί να καλύπτεται από το ΤΠΔ. Αν πάλι το έργο δεν είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, η ΕΤΕπ θα χρηματοδοτεί το 50% και το υπόλοιπο 50% θα χρηματοδοτηθεί από το ΤΠΔ.

Μειωμένες κατά 20% οι προσλήψεις σε έκτακτο προσωπικό το 2014

Από την άλλη μεριά, σε εγκύκλιο του το Υπουργείου Εσωτερικών (30 Ιανουαρίου) αναφέρεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) της Αυτοδιοίκησης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τη σύναψη συμβάσεων έργου του έτους 2014 στους φορείς αρμοδιότητας των ΟΤΑ θα είναι μειωμένες κατά 20% για το 2014.

4.000 δημοτικοί υπάλληλοι σε «κινητικότητα» έως τέλη Μαρτίου

Τόσο στο Υπουργείο Εσωτερικών όσο και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εκτιμούν ότι περίπου 4000 υπάλληλοι κεντρικών δομών (σ.σ. όχι Νομικά πρόσωπα ή δημοτικές επιχειρήσεις) των ΟΤΑ Α’ βαθμού (δήμοι) θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας». Την ίδια στιγμή, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) αλλά και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους ΟΤΑ (ΠΟΕ – ΟΤΑ) αμφισβητούν αυτό το στόχο κατά… 75%. Για να αντιμετωπίσει το ΥΠΕΣ το ενδεχόμενο «απροθυμίας» των δημοτικών υπαλλήλων να μετακινηθούν εθελοντικά σε άλλο δήμο (πχ λόγω μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης), προχωρά άμεσα στην αξιολόγηση των δομών των περιφερειών και των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Στόχος του είναι να ανιχνευτούν κενές θέσεις σ’ αυτές τις δομές έτσι ώστε να απορροφηθούν οι «πλεονάζοντες» υπάλληλοι των δήμων. Υπενθυμίζεται πως για όσους υπαλλήλους δεν βρεθεί κενή θέση σε κάποιο δήμο, περιφέρεια ή αποκεντρωμένη διοίκηση εντός 8 μηνών θα ανοίξει ο «δρόμος» της απόλυσης.

Γρίφος με τις απολύσεις των εργαζομένων στα Νομικά Πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των δήμων

Την ίδια στιγμή «γρίφος» παραμένει το τι θα γίνει με τους περίπου 7000 (από τους 12500) περίπου υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και τις επιχειρήσεις των δήμων που δεν ακόμα απογραφεί ύστερα από σχετικό αίτημα του ΥΠΕΣ. Το ΥΠΕΣ έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους πως η χρηματοδότηση όσων δεν απογραφούν θα σταματήσει άμεσα με τη λήξη της διορίας που τους έχει δώσει και, έτσι, θα απολυθούν. Ωστόσο, από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης θεωρούν εκτός πραγματικότητας αυτό το νούμερο (σ.σ. 7000) κατεβάζοντας μόλις στο επίπεδο των 1500-2000 εκείνων που θα απολυθούν από τα Νομικά Πρόσωπα όλου του δημοσίου και όχι μόνο των Δήμων. Να σημειωθεί πως το σύνολο των εργαζομένων στα σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα ανέρχεται, σύμφωνα με στοιχεία του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κοντά στους 35.000.

Πηγή:www.capital.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου