Στην έγκριση της τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Πλακόστρωση Τ.Κ.Μεσαναγρού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και μόνωση δώματος μουσείου», προέβη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στην συνεδρίαση της 28ης Ιουλίου 2015.
Η τροποποίηση συνίσταται στην προσθήκη εργασιών ελαιοχρωματισμού του μουσείου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση του έργου. Κατά συνέπεια, η Προγραμματική Σύμβαση τροποποιήθηκε και ως προς το οικονομικό αντικείμενο, καθώς ο προϋπολογισμός του έργου αυξάνεται από 46.300,00 € σε 76.300,00 €, αλλά και ως προς την διάρκειά της, η οποία παρατείνεται για ένα έτος.
Η συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου, που στόχο έχει την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης μιας απομακρυσμένης περιοχής του νησιού, ανέρχεται στο ποσό των 76.300,00 €. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2015.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ