Τοπικές Ειδήσεις

Διαγωνισμός Μαθηματικών Πυθαγόρας – Εξεταστικό κέντρο ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι είναι ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ;

· Το 2018, με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή της, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία σχεδίασε για τους συνδρομητές του νέου περιοδικού της Εταιρείας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, έναν νέο πρωτότυπο διαγωνισμό, τον «ΠΥΘΑΓΟΡΑ», ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει τον κύκλο των καταξιωμένων διαγωνισμών που διοργανώνει η ΕΜΕ από το 1934, καλύπτοντας σχεδόν όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση (από Β΄ Δημοτικού έως Γ΄ Γυμνασίου). Κεντρικός στόχος είναι η ανάπτυξη των βασικών Μαθηματικών ικανοτήτων – δεξιοτήτων, που προσδιορίζουν τις δυνατότητες να σκέπτεται ο μαθητής με Μαθηματικό τρόπο και να αξιοποιεί βασικές Μαθηματικές έννοιες και διαδικασίες. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.14/155676/ΦΔ/162540 /Δ1/13-12-2021)/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Ποιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ;

· Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές από την Β΄ τάξη Δημοτικού έως και την Γ΄ Γυμνασίου. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι να έχουν γίνει συνδρομητές του περιοδικού «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» μέχρι και 11 Μαρτίου 2022. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι προαιρετική.

Πότε θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ;

· Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το πρωί του Σαββάτου 12 Μαρτίου 2022 εξ αποστάσεως (ηλεκτρονικά). Η ακριβής ώρα πραγματοποίησης του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί μεταγενέστερα, διότι ενδέχεται για λόγους σταθερότητας και ασφάλειας του συστήματος μετάδοσης των θεμάτων να χρειαστεί η εξέταση να γίνει σε διαφορετικές ώρες ανά ομάδα τάξεων.

Που και πως θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ;

· Ο μαθητής / μαθήτρια θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του ένα ψηφιακό μέσο (pc, laptop, tablet κ.λ.π) το οποίο θα έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, το Σάββατο 12/03/2022. Μία συγκεκριμένη ώρα θα εισέλθει σε έναν ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό περιβάλλον χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό κωδικό, που θα τους αποσταλεί με email μετά την ηλεκτρονική καταχώριση της εγγραφής τους. Ο μαθητής / μαθήτρια θα έχει ορισμένο χρόνο να απαντήσει στις 25 ερωτήσεις του διαγωνισμού, ενώ μόλις ο χρόνος εξαντληθεί, θα σταματά η δυνατότητα να απαντά σε ερωτήσεις. Τονίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού οι μαθήτριες και οι μαθητές μπορούν να έχουν μαζί τους τις αντίστοιχες σημειώσεις θεωρίας που αντιστοιχούν στην τάξη φοίτησής τους, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: http://www.hms.gr/pythagoras/index1.html

· Θα υπάρχουν 6 ομάδες θεμάτων οι οποίες θα καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α)Πως πραγματοποιείται η εγγραφή συνδρομητή στο περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ;

· Η εγγραφή γίνεται αποκλειστικά μέσω του κέντρου που επιλέγει ο μαθητής. Οι εγγραφές γίνονται μόνο στα κέντρα μέχρι την Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022 στις 14:00.

· Προκειμένου η ΕΜΕ να έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της τα ονόματα των

διακριθέντων μαθητών είναι απολύτως απαραίτητο να υπογραφεί από τους γονείς – κηδεμόνες το αντίστοιχο έντυπο γονικής συναίνεσης.

· Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν για τους συνδρομητές του περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ της ΕΜΕ. Κάθε ενδιαφερόμενος μαθητής (ο ίδιος ή ο κηδεμόνας του) μαζί με την εγγραφή του θα καταβάλει στα κέντρα εξέτασης και την ετήσια συνδρομή (κόστος 10 ευρώ) στο περιοδικό ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ της ΕΜΕ.

· Εγγεγραμμένος θεωρείται ο μαθητής μόνο όταν έχει καταβάλει την συνδρομή του στο περιοδικό.

· Μαθητές που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους, μπορούν να ζητήσουν της ακύρωση της σε διάστημα μέχρι 3 εβδομάδες πριν το διαγωνισμό.

· Μαθητής που κατέβαλε τη συνδρομή του αλλά δεν συμμετείχε στον διαγωνισμό, δικαιούται να παραλάβει το περιοδικό.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

α) Ποια είναι η μορφή και ποιο είναι το πλήθος των θεμάτων;

· Οι μαθητές θα πρέπει να απαντήσουν σε 25 θέματα πολλαπλής επιλογής κατά την διάρκεια του διαγωνισμού.

· Τα θέματα είναι επικεντρωμένα στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα και επιλέγονται από την Επιτροπή Διαγωνισμών και Ολυμπιάδων της ΕΜΕ, η οποία έχει τεράστια πολυετή πείρα σε θεματοδότηση Μαθηματικών διαγωνισμών. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της ΕΜΕ.

· Υπάρχουν 6 ομάδες θεμάτων. Η 1η ομάδα καλύπτει την τάξη Β΄ Δημοτικού, η 2η τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, η 3η τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, η 4η την Α΄ Γυμνασίου, η 5η την Β΄ Γυμνασίου και η 6η την Γ΄ Γυμνασίου.

· Η απαιτούμενη ύλη για τις ομάδες – επίπεδα που περιέχουν 2 τάξεις (2η τις τάξεις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, η 3η τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού) προέρχεται από την ύλη που έχει διδαχθεί μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού στην μικρότερη από τις δύο τάξεις της ομάδας, καθώς και στις προηγούμενες τάξεις.

· Κάθε διαγωνιζόμενος καλείται να απαντήσει σε μια ομάδα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής. Τα θέματα θα έχουν μία κλιμάκωση με τα περισσότερο σύνθετα να βρίσκονται στο τέλος και θα απαιτούν κυρίως Μαθηματικό συλλογισμό και όχι μόνο πράξεις ή απλή εφαρμογή τύπων.

· Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες (άριστα είναι το 4 . 25 = 100) βαθμό. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση για τις λάθος απαντήσεις ή για τη μη απάντηση.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

· Όλοι οι μαθητές θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής υπογραμμένη από τον Πρόεδρο της Ε.Μ.Ε., Καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Εμμανουήλ Ιωάννη.

· Ο διαγωνισμός ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ακολουθώντας τα διεθνή παιδαγωγικά πρότυπα όσον αφορά τη βελτίωση της στάσης των μικρών μαθητών στα μαθηματικά λειτουργεί συμμετοχικά και όχι ανταγωνιστικά. Για το λόγο αυτό το ποσοστό των βραβευθέντων δεν θα καθορίζεται πανελλαδικά, αλλά θα είναι το ίδιο (περίπου 20%) για κάθε τάξη στο ίδιο εξεταστικό κέντρο.

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου