Την αμοιβή που θα λάβουν φέτος οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας των σχολείων της χώρας καθορίζει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση των δύο υπουργείων, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των καθαριστών/καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου σε 2230,04 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες), εφόσον το σχολείο λειτουργεί με 6 αίθουσες διδασκαλίας, μετά των κοινοχρήστων χώρων και χώρων υγιεινής.

 Το παραπάνω ποσό θα μειώνεται κατά 249,6 ευρώ ανά διδακτικό έτος για κάθε αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες λιγότερες των 6 και θα αυξάνεται αντίστοιχα κατά 352,56 ευρώ για κάθε επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες περισσότερες των 6, με ανώτατο όριο τις 18 αίθουσες διδασκαλίας.

Επίσης καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των καθαριστών/καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το Δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου, σε 352,56 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες), για κάθε αίθουσα των ολοήμερων τμημάτων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της χώρας. Τέλος το ύψος της αμοιβής των καθαριστών/καθαριστριών για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων – χώρων υγιεινής, ανά σχολική μονάδα και σύμφωνα με τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας κάθε σχολικής μονάδας, καθορίζεται σε 20,5 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες), για κάθε αίθουσα διδασκαλίας.

Πηγη:dikaiologitika

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ