Ο πλειοψηφίσας δημοτικός σύμβουλος στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές με την παράταξη Χατζηδιάκου, γιατρός Ε. Μανδρακός (εν δυνάμει υποψήφιος πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου), απέστειλε την ακόλουθη πρόσκληση προς όλους τους νέους δημοτικούς συμβούλους:
«Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου που θα γίνει την 7η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00′ στο Δημαρχείο (Πλ. Ελευθερίας), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για την εκλογή με μυστική ψηφοφορία χωριστά των οργάνων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α’87), ήτοι:

1. Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Δέκα (10) τακτικών και έξι (6) αναπληρωματικών μελών αντίστοιχα, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
3. Τριάντα τεσσάρων (34) εκπροσώπων Δήμου Ρόδου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε.Δ.)
σύμφωνα με τις Εγκυκλίους με αριθμό 43/6.8.2014 και 45/8.8.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών (Δ/νση Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ, Τμήμα Νομικών Προσώπων, Ιδρυμάτων & Επιχειρήσεων ΟΤΑ)».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ