Τον Ιανουάριο του 2021 και όχι τον ερχόμενο Ιούνιο θα αποφασίσει η κυβέρνηση για το νέο ύψος του εθνικού κατώτατου μισθού. Αυτό προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου την οποία εξέδωσε η κυβέρνηση.

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση αποφάσισε να μεταθέσει κατά 6 μήνες την όλη διαδικασία. Έτσι ο νέος κατώτατος μισθός θα ισχύσει από τον Φεβρουάριο του 2021 και όχι από τον Ιούλιο του 2020. Στην ίδια ΠΝΠ περιλαμβάνονται, επίσης, τα περισσότερα από τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης, στα πλαίσια κοινής διυπουργικής συνάντευξης την περασμένη Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, στην ΠΝΠ προβλέπεται πως επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, μπορούν να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

Επίσης, στην ΠΝΠ αναφέρεται πως επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για 15  ημέρες. Εξάλλου, οι επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων είχε ανασταλεί η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή ήταν πληττόμενες σημαντικά, βάσει των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, προσαρμόζουν το ωράριο εργασίας των εργαζομένων τους με το ωράριο λειτουργίας τους.

Πηγή capital.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ