Παίρνει φωτιά το ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, καθώς κατά χιλιάδες οι ενδιαφερόμενοι σπεύδουν μέσω ιδιωτών μηχανικών να καταθέσουν αίτηση νομιμοποίησης, στην τελική ευθεία πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.
Σε 1 συν 4 εργάσιμες ημέρες, την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 συμπληρώνονται έξι μήνες από την εφαρμογή του νέου «νόμου Καλαφάτη» (ν. 4014/2013), που έχει οριστεί ως ημερομηνία-σταθμός για την οριστική νομιμοποίηση δηλωμένων και αδήλωτων αυθαιρέτων.
Οι συνέπειες για όσους από τους ενδιαφερομένους χάσουν τη «μαγική» προθεσμία είναι:

• Χάνουν οριστικά την πρώτη κατηγορία ευνοϊκών δόσεων. Η συνέπεια αυτή αφορά ιδιοκτήτες που κάνουν δήλωση για πρώτη φορά αυθαίρετης κατασκευής ή πολεοδομικής υπέρβασης, αν δεν υποβάλουν δήλωση μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2014, πληρώνοντας παράλληλα το παράβολο υπέρ του Δημοσίου και την πρώτη δόση του προστίμου νομιμοποίησης.
Πιο συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι χάνουν το προνόμιο των 102 μηνιαίων ή 17 εξαμηνιαίων δόσεων και περνούν στην επόμενη κατηγορία δόσεων, δηλαδή τις 84 μηνιαίες ή 14 εξαμηνιαίες δόσεις. Πράγμα που σημαίνει αύξηση της μηνιαίας δόσης για τη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων από 50 σε 80 ευρώ (ποσοστό αύξησης 60%).
• Πληρώνουν ξανά παράβολο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου από 500 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία και την επιφάνεια του αυθαιρέτου. Η συνέπεια αυτή αφορά τους περίπου 400.000 ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, που κάνουν «δήλωση-γέφυρα» από το «νόμο Παπακωνσταντίνου» στο «νόμο Καλαφάτη», εφόσον έχουν πληρώσει μόνον το παράβολο είτε οφείλουν περισσότερες από δύο δόσεις του προστίμου.

Η 6η Φεβρουαρίου 2014 είναι η καταληκτική ημερομηνία για όσους από τους ιδιοκτήτες αυτής της κατηγορίας έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές να κάνουν απ’ευθείας υπαγωγή στο «νόμο Καλαφάτη», χωρίς να ξαναπληρώσουν το παράβολο.

Η ανακοίνωση
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ όσον αφορά τις προθεσμίες, ισχύουν συγκεκριμένα τα εξής:
Α Για όσους έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του νόμου 4014/2011 και έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ή έχουν πληρώσει μόνο παράβολο:
Τα στοιχεία των δηλώσεων κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή σε αρχική υποβολή με πληρωμένο παράβολο μεταφέρονται υποχρεωτικά στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 μέσα στο πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του Ν. 4178/2013, δηλαδή μέχρι τις 7/8/2014.
Επομένως, από τις 8/2/2014 η ένταξή τους στο νόμο 4178 γίνεται εξαρχής και όχι με μεταφορά δήλωσης από το 4014/2013, χάνοντας όχι μόνο το προνόμιο των περισσοτέρων δόσεων αλλά υποχρεούνται και σε πληρωμή νέου παραβόλου.
Β Για όσους κάνουν νέα δήλωση αυθαιρέτου ή κτηρίου με αυθαιρεσία:

Δηλώσεις με πληρωμή παραβόλου που θα πραγματοποιηθεί έως και 7/2/2014, εντάσσονται στην περίπτωση της παρ. 2α του άρθρου 21 του ν. 4178/2013 και παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου:

1) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) με προθεσμία καταβολής έως και τη 10η/2/2014.
2) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) με προθεσμία καταβολής έως και τη 10η/2/2014. Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες.
3) 102 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) με προθεσμία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως και τη 10η/2/2014.
4) 17 εξαμηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως και τη 10η/2/2014.

Σπεύσατε
«Οσο νωρίτερα δηλώσουν οι πολίτες κάποιο αυθαίρετό τους τόσο περισσότερο χρονικό διάστημα θα έχουν για να αποπληρώσουν το αναλογούν πρόστιμο», τόνισε σε δήλωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σ. Καλαφάτης, αναφέροντας επίσης ότι έχουν προβλεφθεί κατηγορίες εκπτώσεων, που φτάνουν μέχρι το 85%, ειδικά για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ο ίδιος «κάλεσε τους πολίτες, που έχουν αυθαίρετο κτίσμα ή κάποια αυθαιρεσία σε νόμιμο κτίσμα να το δηλώσουν, σύμφωνα με το νέο νόμο, ώστε να μπορούν χωρίς πρόβλημα μελλοντικά να το μεταβιβάσουν και να το αξιοποιήσουν».

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ