Ενα νέο κεφάλαιο στην «κόντρα» των παραγωγικών τάξεων με τις δημοτικές αρχές των Δήμων Ρόδου και Κω, ανοίγει το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, μετά την διαπίστωση ότι συνεχίζονται οι δεσμεύσεις των ΑΦΜ επιχειρηματιών, για οφειλές παρελθόντων οικονομικών χρήσεων σε ΔΗΦΟΔΩ και παραπέρα για την επιβολή ανταποδοτικού φόρου τουριστικής ανάπτυξης.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», το Επιμελητήριο δέχτηκε καταγγελίες ότι ο Δήμος Ρόδου έχει δεσμεύσει τα ΑΦΜ επιχειρηματιών του νησιού για οφειλές τους σε δημοτικό φόρο παρά το γεγονός ότι η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κρίνει οριστικά και αμετάκλητα αντισυνταγματικό τον φόρο και με διάταξη στο τρίτο μνημόνιο προβλέπεται πέραν της κατάργησής του, η μη αναδρομική αξίωση των ήδη καταβληθέντων.
Η τακτική αυτή ακολουθείται ακόμη και σήμερα και διότι η δημοτική αρχή, μετά την υπ’ αρίθμ. 138/2015 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της 11ης Ιουνίου 2015, δεν δεσμεύεται να ακυρώσει ταμειακές βεβαιώσεις για την καταβολή δημοτικού φόρου, παρότι έχει κριθεί αντισυνταγματικός και επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του δημοτικού συμβουλίου να κρίνει επί σχετικών αιτήσεων διαγραφής, με το βάρος του όρου ότι κάτι τέτοιο επιτρέπεται για το δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή ότι η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι τέτοια, που να επιτρέπει διαγραφές.
Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει μείζονα προβλήματα σε επιχειρηματίες, που βρίσκονται ενώπιον του διλήμματος να καταβάλουν το 30% των ποσών που τους βεβαιώθηκαν προκειμένου να ασκήσουν ενδικοφανείς προσφυγές για την ακύρωση των ποσών που τους καταλογίστηκαν για οφειλές σε δημοτικό φόρο ή να ζητήσουν την ακύρωσή τους, που όπως όλα δείχνουν, δεν θα αποδεχτεί ο Δήμος Ρόδου.
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Πάππου, έχει αναθέσει στο δικηγορικό γραφείο Ζέπος και Γιαννόπουλος των Αθηνών και στα δικηγορικά γραφεία Γιώργου Μαυρομάτη και Ακη Δημητριάδη στη Ρόδο, τη μελέτη της υπόθεσης.
Ανάλογη τακτική ακολουθούν και οι Δήμοι Κω και Καρπάθου.
Επιπλέον το παράρτημα του ΕΒΕΔ της Κω έχει προσφύγει αρμοδίως για την ακύρωση της υπ’ αρίθμ. 408/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου της Κω δια της οποίας επεβλήθη ανταποδοτικό τέλος τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Κω.
Κατά της ίδιας απόφασης έχει προσφύγει κι ένας ιδιοκτήτης φροντιστηρίου από την Κω και έχει σύμφωνα με τις πληροφορίες πετύχει την ακύρωσή της.
Στην προσφυγή που χειρίστηκε το δικηγορικό γραφείο Αλκιβιάδη Χατζαντώνη για λογαριασμό του παραρτήματος του ΕΒΕΔ της Κω, τονίζεται ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ελήφθη χωρίς προηγούμενη διαβούλευση κι ότι δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ανταποδοτικού τέλους.
H απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περιέχει, όπως τονίζεται, απλώς έναν πίνακα 9 έργων που αναφέρει ότι θα χρηματοδοτηθούν από την επιβολή του τέλους το έτος 2016 και αναφέρει σε παρακείμενη στήλη το κόστος εκάστου έργου. Εντούτοις, ουδεμία αναφορά γίνεται στον προϋπολογισμό εκάστου έργου, στις εργασίες που περιλαμβάνονται, στον τρόπο εκτέλεσης εκάστου έργου και στις μελέτες εκάστου έργου. Βεβαίως, δεν αναφέρεται ούτε εάν τα αναφερόμενα έργα έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του έτους 2016.
Επιπλέον, καμία αναφορά δεν γίνεται στην ανταποδοτικότητα του έργου προς τους πολίτες για να κριθεί ποια είναι η φύση της επιβαλλόμενης οικονομικής επιβάρυνσης.
Υποστηρίζεται επιπλέον ότι η επιβολή του τέλους είναι αντισυνταγματική λόγω παραβίασης της αρχής της ισότητας, καθώς επιβάλλεται σε χρόνο και με τρόπο που πλέον ξεπερνά τις δυνάμεις των υποκειμένων του να το καταβάλουν, λόγω της έξαρσης του προσφυγικού προβλήματος και της αντίστοιχης μείωσης του τουριστικού προϊόντος.
Υποστηρίζεται επιπλέον ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι παράνομη διότι εκδόθηκε κατά παράβαση της αρχής της νομιμότητας και καθ’ υπέρβαση των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τονίζεται ότι δεν πρόκειται περί ανταποδοτικού τέλους αλλά περί φόρου.
Τούτο διότι το Ανταποδοτικό Τέλος Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Κω δεν πληροί τις προϋποθέσεις της ανταποδοτικότητας.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ