Ειδήσεις

Τροπολογία του Α. Λοβέρδου για τις μισθώσεις της Νέας Αγοράς

Τροπολογία – προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», που αφορά στις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων των ΟΤΑ κατέθεσε την Δευτέρα ο πρόεδρος της Συμφωνίας για τη Νέα Ελλάδα Ανδρέας Λοβέρδος.

Η τροπολογία ρυθμίζει με τρόπο επωφελή το ζήτημα των εμπορικών μισθώσεων στο συγκεκριμένο τομέα τόσο για το δημόσιο συμφέρον, όσο και για τους ΟΤΑ, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, εφόσον κρίνουν ότι οικονομικά είναι γι’ αυτούς βιώσιμο, να παρατείνουν το χρόνο της μίσθωσης, με το ίδιο μίσθωμα που αυτή είχε συναφθεί κατά την διαγωνστική διαδικασία.

Την τροπολογία, που δίνει λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με την παράταση των μισθώσεων των δημοτικών καταστημάτων στη Νέα Αγορά και αλλού, έκανε αποδεκτή ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης. Ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου και ψηφίζεται την ερχόμενη Πέμπτη.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την ανωτέρω διάταξη διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, δεδομένου ότι το μίσθωμα έχει συμφωνηθεί σε εποχή προ της εκδήλωσης της κρίσης και δυνάμει πλειοδοτικής δημόσιας διαδικασίας. Συνεπώς, το μίσθωμα αυτό τεκμαίρεται ως το βέλτιστο αγοραίο εν μέσω οικονομικής κρίσης, προς όφελος των δήμων και των λοιπών νομικών οντοτήτων που αναφέρονται στην παρούσα τροπολογία. Ταυτοχρόνως, παρέχει ευχέρεια, διασφαλίζοντας ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον.κλπ, αλλά και για τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες, που σε αυτή την δραματική οικονομική κρίση αντέχουν ακόμη και θέλουν μία στοιχειώδη στήριξη για να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Το μίσθωμα στην κατά τα ανωτέρω ανανέωση της μισθώσεως παραμένει το ίδιο, ως είχε συναφθεί μετά από τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία. Προφανώς, παράλληλα ισχύουν, όπως σε όλες τις μισθώσεις, οι νομοθετικά προβλεπόμενες διαδικασίες περί μείωσης του μισθώματος, με προσφυγή στην επιτροπή διαμεσολάβησης κλπ.

Το γεγονός ότι η ανωτέρω τροπολογία εφαρμόζεται άμεσα στις ήδη υπάρχουσες συμβάσεις μισθώσεως των ΟΤΑ κλπ, δεν δημιουργεί κανένα συνταγματικό πρόβλημα, ούτε ως προς την ελευθερία των συμβάσεων και την προστασία της ιδιοκτησίας, ούτε όμως και ως προς την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

Κι αυτό διότι, η προτεινόμενη ρύθμιση δεν καταργεί ούτε μειώνει δικαιώματα των ιδιωτών στους οποίους έχουν εκμισθωθεί δημοτικά ακίνητα, αλλά αντίθετα προστατεύει τους ιδιώτες αυτούς, που είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διευκολύνοντας τη συνέχιση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων σε εποχή παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης, ύφεσης και ανεργίας.

Και ταυτοχρόνως, η ίδια διάταξη δεν απομειώνει την περιουσιακή κατάσταση των ΟΤΑ ως εκμισθωτών, ούτε θέτει τους ΟΤΑ σε δυσμενέστερη θέση, σε σχέση με τα εκμισθούμενα ακίνητά τους. Σε ό,τι δε αφορά ειδικότερα τη διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, η κατά τα ανωτέρω ανανέωση των συμβάσεων μισθώσεως, πρέπει να υπογραμμισθεί πως αφορά συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τους ίδιους σε περίοδο μάλιστα εκτός οικονομικής κρίσης με τις σχετικές δημόσιες πλειοδοτικές διαδικασίες, άρα έχει ήδη εκφραστεί με τον οικονομικώς κατά ασφαλές τεκμήριο καλύτερο τρόπο η διοικητική τους αυτή αυτοτέλεια.

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών: Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
Β. ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ

Στο άρθρo 47 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» , προστίθεται ως παρ. 2 η εξής:
Η παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 34/1995 ” Κωδικοποίηση Νόμων περί Εμπορικών Μισθώσεων”, όπως αυτή ισχύει βάσει του άρθρου 6 παρ. 7 Ν. 2741/1999, μετονομάζεται σε παρ. 2α.

Ακολούθως, με το παρόν προστίθεται στο υφιστάμενο άρθρο 5 παρ.2α μία νέα παρ. 2β, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
” Ειδικά οι επαγγελματικές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων με εκμισθωτή ΟΤΑ α βαθμού, ή ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ, ή δημοτική ή κοινωφελή επιχείρηση, ή δημοτικό ίδρυμα, υπαγόμενα σε αυτόν, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον διάρκεια από την αρχική έναρξη της μίσθωσης, παρατείνονται αυτοδικαίως με επίδοση σχετικής δήλωσης βουλήσεως του μισθωτή, για χρόνο ίσο με τον αρχικώς συμπεφωνημένο συμβατικό, εφόσον α) ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, β) καταβάλλει το μίσθωμα κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και γ) έχει συναφθεί η μίσθωση κατόπιν διαγωνιστικής δημόσιας πλειοδοτικής διαδικασίας”.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014
Ο Προτείνων Βουλευτής
Ανδρέας Λοβέρδος

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου