Δύο νέες υποθέσεις απάτης με φερόμενους ως δράστες δύο κατοίκους της Ρόδου, που εισέπρατταν παρανόμως τη σύνταξη αποθανόντων συγγενών τους, εξετάζονται από την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου μετά την υποβολή μηνυτήριων αναφορών από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ρόδου.

Στην πρώτη υπόθεση καταγγελλόμενος είναι ένας κάτοικος Θεολόγου.

Συγκεκριμένα, με την από 15-06-1995 απόφαση του Διευθυντή του ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ρόδου απονεμήθηκε σύνταξη λόγω γήρατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε μια κάτοικο του νησιού από την 1/11/1994 και επ’ αόριστον, ενώ την 15-06-1995 με νέα απόφαση απονεμήθηκε στην δικαιούχο σύνταξη λόγω γήρατος ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (επικουρική) από 1/11/1994 και επ’ αόριστον και από 23-02-1979 της απονεμήθηκε σύνταξη, λόγω θανάτου του συζύγου της, από 1/10/1978 και επ΄αόριστον.

Ακολούθως στις 14/11/2007 απεβίωσε, όπως προκύπτει από ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου Ρόδου (Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων).

Από έρευνα που διενεργήθηκε στις καταστάσεις πληρωμής και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προέκυψε ότι δεν αναγγέλθηκε ο θάνατος της ως άνω συνταξιούχου, ώστε να διακοπεί η χορήγηση των συντάξεων λόγω γήρατος και θανάτου, που ελάμβανε και ως εκ τούτου συνεχίστηκε η κατάθεση των ποσών της κύριας και επικουρικής σύνταξηής της σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας, στον οποίο συνδικαιούχος ήταν ο μηνυόμενος.

Ειδικότερα, μετά τον θάνατο της ανωτέρω συνταξιούχου κατατέθηκαν στον ως άνω λογαριασμό οι συντάξεις των μηνών από 01/12/2007 έως 31/10/2011 και συνολικά το ποσό των 50.804.29 ευρώ (Ημερομηνία λήξης του δικαιώματος σύνταξης 17/11/2007 με την σύνταξη μηνός Νοεμβρίου 2007).

Η συνολική ζημία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανέρχεται στο ποσό των 61.811,89 ευρώ αφού οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές επιστρέφονται εντόκως προς 5% σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.4 εδ. α του Α.Ν 15846/1951.
-Στη δεύτερη περίπτωση καταγγελλόμενος είναι ένας κάτοικος Μασάρων. Με την από 15-10-1993 απόφαση του Δ/ντή ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ρόδου απονεμήθηκε σύνταξη λόγω γήρατος σε ένα συγγενή του, από 25/01/1993 και επ’ αόριστον, ενώ με την από 1-04-1994 απόφαση απονεμήθηκε στον δικαιούχο σύνταξη λόγω γήρατος ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (επικουρική) από 25/01/1993 και επ’αόριστον.

Ακολούθως στις 15/01/2002/ απεβίωσε. Από έρευνα που διενεργήθηκε στις καταστάσεις πληρωμής και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προέκυψε ότι δεν αναγγέλθηκε ο θάνατός του, ώστε να διακοπεί η χορήγηση της σύνταξης γήρατος και ως εκ τούτου συνεχίστηκε η κατάθεση των ποσών της κύριας και επικουρικής σύνταξης στον σχετικό λογαριασμό της ETE στον οποίο συνδικαιούχος ήταν ο μηνυόμενος.

Ειδικότερα μετά το θάνατο του συνταξιούχου, κατατέθηκαν στον λογαριασμό οι συντάξεις των μηνών 01/02/2002 έως 31/10/2011 και συνολικά το ποσό των 153.809.89 ευρώ (Ημερομηνία λήξης του δικαιώματος σύνταξης 15/01/2002 με την σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2002).

Η συνολική ζημία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανέρχεται στο ποσό των 209.564,61 ευρώ αφού οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές επιστρέφονται εντόκως προς 5%.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ