Ενσωμάτωση 43.51% (312 / 718 ΕΤ)

Εγγεγραμμένοι 319.245

Ψήφισαν 76.928

Ακυρα Λευκά 5.419

 

Χατζημάρκος Γεώργιος 39.634 55,43%

Γλυνός Εμμανουήλ 22.262 31,13%

Ντουνιαδάκης Ιωάννης 4.699 6,57%

Κόκκινος Χαράλαμπος 2.765 3,87%

Αττίτης Νικόλαος 2.149 3,01%

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ