Αμεση ήταν η παρέμβαση του δημάρχου Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκου, για την αποκατάσταση «αστοχιών» στο νόμο «έκτρωμα», όπως τον χαρακτήρισε η «δημοκρατική», για την οργάνωση και λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», ο νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων την ανάθεση της διαχείρισης περιοχών Νatura 2000, σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Όλυμπο της Καρπάθου.
Ο συγκεκριμένος φορέας αναλαμβάνει μάλιστα την οικονομική αξιοποίηση μιας σειράς προστατευόμενων περιοχών και την είσπραξη του αντιτίμου από τους επισκέπτες.
Πιο συγκεκριμένα ο νόμος προβλέπει για τα Δωδεκάνησα ότι το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Καρπάθου – Σαρίας» και έδρα στην Όλυμπο Καρπάθου αναλαμβάνει την διαχείριση του Ακραμύτη, του Αρμενιστή, του Αταβύρου, τα ρέματα και την θαλάσσια ζώνη Καράβολας – όρμος Γλυφάδας, τον Προφήτη Ηλία, τις Πεταλούδες και τις Επτά Πηγές.
Σε επιστολή- αίτησή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο, που κοινοποιήθηκε στους βουλευτές Δωδεκανήσου, ο δήμαρχος Ρόδου, αναφέρει τα εξής:
“Θέμα: Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου Ν.4519/2018 (ΦΕΚ Α’/25/20-2-2018) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών», θα θέλαμε να σας θέσουμε υπόψη ότι, στον παραπάνω νόμο δεν γίνεται αναφορά σε θέματα κυριότητας και ελλοχεύει ο κίνδυνος να θεωρηθεί ότι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) λειτουργούν όχι μόνο ως φορείς διαχείρισης-εποπτείας, αλλά ως κύριοι όλων των περιοχών που είναι ενταγμένοι στο δίκτυο NATURA 2000. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνάδει με τον σκοπό ένταξης των περιοχών αυτών στο συγκεκριμένο δίκτυο, που δεν στοχεύει στην άρση των δικαιωμάτων κυριότητας των εκάστοτε περιοχών (σε πολλές περιπτώσεις και ιδιωτικής περιουσίας – συνταγματικά κατοχυρωμένης), αλλά στον καθορισμό του τρόπου διαχείρισης τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ. Ακόμη δεν γίνεται αναφορά σε άλλους νόμους που καθορίζουν ανάλογες αρμοδιότητες για την προστασία του περιβάλλοντος, λ.χ. Ν.3463/2016 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και Ν.3852/82010 (Διοικητική Διάρθρωσή- πρόγραμμα «Καλλικράτης»).
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στην περιοχή μας (πιθανολογούμε ότι υπάρχουν παρεμφερείς περιπτώσεις και σε άλλα μέρη της Ελληνικής Επικράτειας), η ανάθεση των περιοχών έγινε με πολύ προχειρότητα, με αποτέλεσμα μεγάλες εκτάσεις νησιών όπως αυτό της Ρόδου, που διοικείται από τον ενιαίο Δήμο Ρόδου (9ος σε πληθυσμό), με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, που διαθέτει το απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό, ανατίθενται σε φορέα άλλου νησιού, πολύ μικρότερου, με ανύπαρκτο ουσιαστικά στελεχιακό δυναμικό.
Βεβαίως, ρητά αναφέρεται στο νέο νόμο (άρθρο 3, παρ. 2) η δυνατότητα μεταφοράς της έδρας των φορέων και ότι οι ΦΔΠΠ, για την ανταπόκριση τους στο νέο ρόλο και αρμοδιότητες που τους δίδονται, μπορούν να συνεργάζονται με άλλους φορείς, όπως και με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμίδων. Οπότε σαφώς, σε περιπτώσεις που διακριτές περιοχές των οποίων η διαχείριση γίνεται με μέριμνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος (που δεν τροποποιείται με το νέο νόμο), καθώς και δρομολογημένα σχέδια προστασίας τους, δεν τίθενται σε αμφισβήτηση, αλλά αντιθέτως οι ΦΔΠΠ καλούνται να συνεργαστούν με τους κατά τόπους ΟΤΑ.
Επειδή βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου και χώροι φυσικού περιβάλλοντος είναι κατ’ εξοχή και τουριστικοί πόλοι έλξης, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις σημαντικών έργων παρεμβάσεων προστασίας τους, ενταγμένων σε Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα, κρίνεται σημαντική η άμεση έκδοση σχετικής διευκρινιστικής εγκυκλίου, ώστε ο νέος νόμος να μην δημιουργήσει διοικητικά κενά, λειτουργώντας εν τέλει εις βάρος των ευαίσθητων φυσικών τοπίων.
Αναφέρουμε ενδεικτικά την πολύ γνωστή «Κοιλάδα Πεταλούδων», έκτασης 600.000τ.μ., περιοχής NATURA 2000 (με κωδικό GR 4210006), κυριότητας του Δήμου Ρόδου, όπου αφενός υπάρχει, προ πολλών ετών, συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισής του, που συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος με την επισκεψιμότητα του και αφετέρου υπάρχει πρόσφατη ένταξη του έργου: «Δράσεις προστασίας και διατήρησης του οικοσυστήματος Κοιλάδας Πεταλούδων Δήμου Ρόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου, Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» με κωδικό πρόσκλησης ΝΑΙΓ45/2017. Το συγκεκριμένο έργο έρχεται να καλύψει σημαντικές επείγουσες δράσεις προστασίας του μοναδικού στην Ελλάδα, αλλά πολύ ευαίσθητου οικοσυστήματος, που προσδιορίστηκαν σε συνεργασία με αρμόδιους τοπικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου.
Ανάλογες περιπτώσεις είναι και η «Τεχνητή Λίμνη Απολακκιάς» (GR4210030), που έχει παραχωρηθεί στον πρώην Δήμο Νότιας Ρόδου και νυν Δήμο Ρόδου και αξιοποιείται στο πλαίσιο ανάπτυξης φυσιολατρικού και αθλητικού τουρισμού, καθώς και η περιοχή «Προφήτης Ηλίας» (GR4210029), όπου βρίσκονται σημαντικές κτηριακές εγκαταστάσεις κατασκήνωσης και δημοτικές ξενοδοχειακές μονάδες, κυριότητας του Δήμου Ρόδου, που αξιοποιούνται και λειτουργούν επί σειράν ετών ως τουριστικά θέρετρα.
Ακόμη, ενδιαφέροντος του Δήμου (αν και ιδιοκτησίας του δημοσίου), είναι και άλλες περιοχές του νησιού, όπως το «Πρασονήσι», που αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό και ανάπτυξης αθλημάτων αναψυχής θαλάσσης σε συνδυασμό με τον όμορο αρχαιολογικό χώρο «Βουρλιά», που ανήκει στην ίδια περιοχή NATURA (GR4210031), για τον οποίο η Αρχαιολογική Υπηρεσία Δωδεκανήσου προχωρεί, μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στην προστασία και ανάδειξη του, ενώ ο Δήμος Ρόδου έχει την ευθύνη καθαριότητας, συντήρησης των οδών πρόσβασης και της διαχείρισης των παραλιών.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες σε μια κατ΄ ιδίαν συνάντηση, σε ημερομηνία που θα ορίσετε, ώστε να σας αναλύσουμε το σκεπτικό συνεργασίας μας με το ΦΔΠΠ της περιοχής μας, που σαφώς θα χρειαστεί τη διοικητική και τεχνική στήριξη του Δήμου Ρόδου, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες του υποχρεώσεις και σε αυτό το σημείο, πιστεύουμε, απαιτείται η προσωπική σας ενασχόληση.
Με εκτίμηση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ»

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ