• Την ∆ευτέρα, 26/2/2018 (από τις 18.00 – 21.00) θα πραγµατοποιηθεί
ηµερίδα στη Ρόδο που οργανώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΛΜΕ µε
θέµα το «Το Νέο Λύκειο». Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο ξενοδοχείο
Mediterranean (Οδός Κω 35-37- Ρόδος). Θα συζητούν θέµατα για τις
σχεδιαζόµενες αλλαγές στην εκπαίδευση, για την πρόσβαση στα
Πανεπιστήµια, για τις εξετάσεις, για την προοπτική να παρεµβαίνουν
εξωγενείς παράγοντες (όπως τοπική αυτοδιοίκηση) κ.ο.κ.

• Την Τρίτη 27/2/2018 (από τις 11:00 το πρωί) θα πραγµατοποιηθεί ηµερίδα
µε θέµα µόνιµους διορισµούς στην Εκπαίδευση και τα εργασιακά
∆ικαιώµατα των Αναπληρωτών

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ                                                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΞΑΦΗΣ 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ