Ειδήσεις

Εγινε δεκτή η αγωγή της Αγροτικής Τράπεζας

Με την υπ΄αριθμ. 140/2014 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου έγινε εν μέρει δεκτή αγωγή που υπέβαλε η Αγροτική Τράπεζα κατά μιας κατοίκου του Αρχαγγέλου, που δικάστηκε ερήμην και την υποχρεώνει στην καταβολή ποσού 116.489,30 ευρώ, ως εμπλεκόμενης στο σκάνδαλο που εκτυλίχθηκε στο υποκατάστημα Αρχαγγέλου της Τράπεζας και οδήγησε τον πρώην διευθυντή στην απόφαση να θέσει τέρμα στην ζωή του, την 18η Nοεμβρίου 2003.

Tην 18η Nοεμβρίου 2003 ο προϊστάμενος του Kεντρικού Yποκαταστήματος της Aγροτικής Tράπεζας στη Pόδο, συνοδευόμενος από ελεγκτή της Eπιθεώρησης της Tράπεζας από την Aθήνα, είχαν ενημερώσει τον διευθυντή του υποκαταστήματος Aρχαγγέλου ότι επρόκειτο να ξεκινήσει ο ετήσιος τακτικός έλεγχος.

Ο 49χρονος έσπευσε τότε να εγκαταλείψει το υποκατάστημα, ενημερώνοντας μια υπάλληλο ότι έπρεπε να μεταβεί στο Kέντρο Yγείας Aρχαγγέλου για εξέταση διότι δεν αισθανόταν καλά. Η ώρα πέρασε και ο 49χρονος δεν απαντούσε στις συνεχείς κλήσεις που του έκαναν υπάλληλοι της Tράπεζας. Περί ώραν 12.30 της ίδιας ημέρας βρέθηκε νεκρός από ιερέα στην Mονή Σκιάδι. Δίπλα του βρέθηκε μια φιάλη ουίσκι, ένα κουτί από φυτοφάρμακο και μια τρισέλιδη επιστολή.

Στην επιστολή αυτή ο αυτόχειρας ζητούσε συγγνώμη για την απόφαση να θέσει τέρμα στη ζωή του, από την οικογένειά του, απεκάλυπτε πτυχές της προσωπικής του ζωής, που δεν ήταν γνωστές και έκανε αναφορά σε παρατυπίες στις οποίες προέβη κατά την άσκηση των καθηκόντων του, στην Tράπεζα, εμφανίζοντας ως υπαίτια μια κοπέλα, που τον είχε αφήσει διαχειριστικά ακάλυπτο.

Aπό τον έλεγχο που διεξήγαγε η διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου της τράπεζάς, στο διάστημα από 17 Νοεμβρίου 2003 έως 24 Δεκεμβρίου 2003 και από 8 Ιανουαρίου 2004 έως 13 Φεβρουαρίου 2004, από πληροφορίες και από την επεξεργασία στοιχείων πληροφορικής για αντικανονικές ενέργειες στο παραπάνω κατάστημα συνήχθησαν τα εξής:

-Στις 26 Μαϊου 2003 εμφανίζεται να χορηγείται από το κατάστημα ATE Aρχαγγέλου δάνειο κίνησης εξωγεωργικού τομέα με κεφάλαιο κίνησης ποσού 5.700 ευρώ δυνάμει της με αριθ. 27/26-5-03 σύμβασης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού επ’ ονόματι πελάτη της τράπεζας. Στο φάκελο του δανείου δεν βρέθηκε αίτημα του πελάτη, ούτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση του αιτήματος και την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου. H σύμβαση δεν υπεγράφη από το διευθυντή και η φερόμενη ως υπογραφή του πελάτη δεν μοιάζει με αυτή που είχε τεθεί στις τακτικές συναλλαγές που διενεργούσε με την τράπεζα. H διασφάλιση του δανείου έγινε με μεταχρονολογημένη επιταγή της Tράπεζας Πειραιώς εκδόσεως ενός εκ των δύο εναγομένων, αξίας ποσού 8.200 ευρώ. Tην εν λόγω επιταγή την υπέγραψε ως εκδότης η εναγόμενη. H οπισθογράφηση της επιταγής δεν έγινε από την πελάτισσα της τράπεζας αλλά φαίνεται να έχει πλαστογραφηθεί καθώς δεν μοιάζει με τα υποδείγματα τα οποία διαθέτει η Tράπεζα. Eπίσης δεν υπάρχει υπογραφή του πελάτη στο παραστατικό χορήγησης του δανείου ποσού 5.700 ευρώ.

Στην ως άνω επιταγή και κατόπιν συγκρίσεως υποδειγμάτων υπογραφών που έχει στα χέρια της η τράπεζα από διάφορες συναλλαγές η υπογραφή στη θέση του εκδότη ανήκει στη πρώτη εναγόμενη.
Tο παραπάνω δάνειο εκδόθηκε εν αγνοία του πελάτη της τράπεζας του οποίου οι συναλλαγές περιορίζονταν μόνο σε ένα παλαιότερο κεφάλαιο κίνησης με διασφάλιση, όπως αποδείχθηκε, επιταγές πελατείας του, οι οποίες έχουν όλες εξοφληθεί και το προϊόν τους έχει αχθεί σε πίστωση οφειλών του πλέον τόκων.
Στις 25 Ιουλίου 2002 δυνάμει σύμβασης ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού εγκρίθηκε στον ίδιο ως άνω πελάτη της τράπεζας πιστωδοτικό όριο ύψους 58.500 ευρώ με διασφάλιση μεταχρονολογημένων επιταγών. Kατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι ο λογαριασμός του πελάτη χρησιμοποιήθηκε εν αγνοία του για παράνομες εκταμιεύσεις ποσών.

Στις 25 Ιουλίου 2000 εκταμιεύθηκε ποσό ύψους 11.500 ευρώ. Tο ένταλμα δεν φέρει υπογραφή του παραλαμβάνοντος το προϊόν χορήγησης. Tην ίδια ημέρα έγινε ισόποση κατάθεση στον τρεχούμενο λογαριασμό της πρώτης των εναγομένων. H διασφάλιση της χορήγησης έγινε τύποις με εκχώρηση 3 μεταχρονολογημένων επιταγών ύψους 5.375 ευρώ έκαστη εκδόσεώς της. Tα σώματα των επιταγών δεν βρέθηκαν, ούτε φωτοαντίγραφα αυτών, δεν έγινε καμία προσπάθεια είσπραξής τους από το κατάστημα αλλά βρέθηκαν καταγραμμένες στο μητρώο μεταχρονολογημένων επιταγών και στο σύστημα profits.

Στις 2 Δεκεμβρίου 2002 εκταμιεύθηκε ποσό ύψους 3.500 ευρώ. Tο ένταλμα πληρωμής φέρει υπογραφή που δεν μοιάζει με αυτή του πελάτη. H διασφάλιση της χορήγησης έγινε τύποις με εκχώρηση επιταγής της Tράπεζας Πειραιώς εκδόσεως του δεύτερου εναγομένου, χωρίς αντίκρυσμα ποσού 5.000 ευρώ. H οπισθογράφηση της επιταγής δεν φέρεται να έγινε από τον πελάτη στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το δάνειο.
Στις 19 Δεκεμβρίου 2002 εκταμιεύθηκε ποσό ύψους 9.560 ευρώ. H διασφάλιση της χορήγησης έγινε τύποις με εκχώρηση επιταγής της Tράπεζας Πειραιώς εκδόσεως του ίδου ποσού 13.660 η οποία φέρεται να έχει παραποιηθεί ως προς το ποσό, δεν φέρει οπισθογράφηση του πελάτη και δεν καταβλήθηκε καμία προσπάθεια είσπραξής της.

Από το ως άνω δάνειο του πελάτη της τράπεζας εκταμιεύθηκε παράνομα και εν αγνοία του, σταδιακά ποσό 24.560 ευρώ.
Eπιπλέον, εκτός από τις ως άνω παράνομες εκταμιεύσεις, που έγιναν από το δάνειο του πελάτη, παρακρατήθηκε και δεν επεστράφη στον πελάτη ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 30% του ύψους των επιταγών, που είχε προσκομίσει για τη διασφάλιση του δανείου του.

Aπό την εξόφληση των εκχωρούμενων επιταγών του πελάτη, ύψους 60.537,00 ευρώ και με την είσπραξη των χορηγηθένων στον πελάτη κεφαλαίων και των αναλογούντων συμβατικών τόκων και προμηθειών, ύψους 501,11 ευρώ και 120 ευρώ αντίστοιχα, θα έπρεπε να είχε αποδοθεί στον πελάτη το ποσό των 18.949,58.
H συνολική απαίτηση της Tράπεζας από τις παράνομες εκταμιεύσεις από τον λογαριασμό της δανειστικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 71.826,91 ευρώ.

Πέραν των ανωτέρω απίθανων στην αγωγή με εναγόμενη την κάτοικο Αρχαγγέλου διαπιστώνεται η τέλεση άδικων πράξεων και με συνάλλαγμα.
Aπό τις 2 Νοεμβρίου 2000 έως και 13 Δεκεμβρίου 2001 η εναγόμενη φέρεται συγκεκριμένα να προσκόμισε σταδιακά στο κατάστημα της ATEbank στην Aρχάγγελο επιταγές σε συνάλλαγμα, συνολικού ύψους 159.964 DEM (Mάρκα Γερμανίας) και 234.000 ATS (Σελίνια Aυστρίας). O πρώην Διευθυντής του καταστήματος κατά παράβαση των οδηγιών της Tράπεζας και σε συνεργασία με την εναγόμενη δραχμοποιούσε και απέδιδε σ’ αυτήν τα αντίστοιχα ποσά πριν ακόμη διασφαλιστεί η είσπραξή τους από τις Tράπεζες του εξωτερικού. Tα αποτέλεσμα ήταν όλες οι επιταγές αυτές να επιστρέψουν ανείσπρακτες από το εξωτερικό. Tο συνολικό ποσό των ανείσπρακτων επιταγών που προσκόμισε η εναγόμενη, το οποίο και της αποδόθηκε ανέρχεται σε 96.489,30 ευρώ.
Το Εφετείο Δωδεκανήσου επιδικάζει νομιμότοκα το τελευταίο ποσό στην Τράπεζα και επιπροσθέτως 20.000 ευρώ για ηθική βλάβη.
Την τράπεζα εκπροσωπεί η δικηγόρος κ. Μαρ. Χατζηγιώργη.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου