Ειδήσεις

Τουρισμός: 14,7 εκατομμύρια επισκέπτες στην Ελλάδα το 2021-Οι χώρες προέλευσης

Σημαντική τόνωση στα έσοδα πέρα από την αύξηση των τουριστών έδωσε η άνοδος της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι στα 713 ευρώ ή 22% υψηλότερα από το 2020.

Αύξηση κατά 6.334,3 εκατ. ευρώ (146,7%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2021 και διαμορφώθηκαν στα 10.653,1 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η αύξηση οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 99,4%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 22,1%.

Συνολικά δηλαδή το 2021 η χώρα είχε 6,3 δισ. ευρώ περισσότερα έσοδα από το 2020, αλλά και 7,5 δισ. ευρώ λιγότερα από τις εισπράξεις προ πανδημίας (2019).

Η ανακοίνωση της Τράπεζας Ελλάδος
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Δεκέμβριο του 2021 εμφάνισε πλεόνασμα 64 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 2,2 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Ειδικότερα, αύξηση κατά 406,9% κατέγραψαν το Δεκέμβριο του 2021 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 176,6 εκατ. ευρώ, έναντι 34,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2020, ενώ αύξηση κατά 244,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Δεκέμβριος 2021: 112,6 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2020: 32,7 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 294,0%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 25,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 2,3% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 14,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Κατά το έτος 2021, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 9.533,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 3.525,9 εκατ. ευρώ το 2020. Αύξηση κατά 6.334,3 εκατ. ευρώ (146,7%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 10.653,1 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 326,4 εκατ. ευρώ (41,2%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.119,2 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 99,4%, καθώς και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 22,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 37,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 72,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις
Το Δεκέμβριο του 2021, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 406,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 283,3% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 75,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 542,0% (Δεκέμβριος 2021: 96,8 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2020: 15,1 εκατ. ευρώ).

Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 290,4% (Δεκέμβριος 2021: 60,7 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2020: 15,5 εκατ. ευρώ), καθώς και από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 256,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 15,0 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 178,3% και διαμορφώθηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Γαλλία κατά 510,0% στα 8,7 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 503,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 25,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 756,7% και διαμορφώθηκαν στα 9,2 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν επίσης άνοδο κατά 1.706,9% και διαμορφώθηκαν στα 7,6 εκατ. ευρώ.

Κατά το έτος 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 146,7% σε σύγκριση το 2020 και διαμορφώθηκαν στα 10.653,1 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 141,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6.894,6 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά 147,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.596,4 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 5.622,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 133,7%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 181,1% και διαμορφώθηκαν στα 1.272,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 108,9% έναντι του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 2.369,5 εκατ. ευρώ και οι εισπράξεις από τη Γαλλία κατά 172,0% στα 999,4 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, αύξηση κατά 97,9% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.495,6 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν, επίσης, κατά 605,3% και διαμορφώθηκαν στα 607,0 εκατ. ευρώ και αυτές από τη Ρωσία κατά 705,2% στα 115,2 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση
Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Δεκέμβριο του 2021 διαμορφώθηκε σε 380,5 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 294,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 464,4% σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2020 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 192,1%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε τόσο από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης από χώρες της ΕΕ-27 κατά 219,7% όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 373,4%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 127,8 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 277,7%. Άνοδο κατά 97,6% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 31,7 χιλ. ταξιδιώτες. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 297,6% και διαμορφώθηκε σε 43,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 503,4% σε 15,1 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 497,5% και διαμορφώθηκε σε 42,9 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ κατά 522,8% σε 14,4 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία σημείωσε επίσης αύξηση κατά 778,9% και διαμορφώθηκε σε 8,0 χιλ. ταξιδιώτες.

Κατά το έτος 2021, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 99,4% και διαμορφώθηκε σε 14.704,9 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 7.374,5 χιλ. ταξιδιωτών το 2020. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 109,5%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 69,5%. Κατά το επισκοπούμενο έτος, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 10.123,0 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 107,0% σε σύγκριση με το 2020.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 4.581,9 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 84,4%. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 113,5% και αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 91,6%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 96,6% και διαμορφώθηκε σε 3.001,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 150,5% σε 1.174,5 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 48,9% και διαμορφώθηκε σε 1.591,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 271,6% σε 396,0 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 365,3% και διαμορφώθηκε σε 119,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου