Με την υπ’ αρίθμ. 2249/16 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ελάσσονα – δεύτερη σύνθεση), που δημοσιεύθηκε μόλις πρόσφατα απορρίφθηκε η αίτηση αναίρεσης της υπ’ αρίθμ. 185/2013 οριστικής απόφασης του VΙΙ Τμήματος, που άσκησε ο τέως αντιδήμαρχος του καποδιστριακού Δήμου Νότιας Ρόδου και τέως κοινοτάρχης Απολακκιάς κ. Εμμανουήλ Λέργος, για την ακύρωση καταλογισμού, που του έγινε, αλληλεγγύως με τον πρώην δήμαρχο κ. Φ. Αντωναρά, για εφοδιασμό οχημάτων, που δεν ανήκαν στην ιδιοκτησία του πρώην Δήμου, με καύσιμα.
Πιο συγκεκριμένα με την 5352/16.12.2003 απόφαση του Οικονομικού Επιθεωρητή της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης Κρήτης του Υπουργείου Οικονομικών, καταλογίστηκε υπέρ του Δήμου  και σε βάρος του αναιρεσείοντος, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με το δήμαρχο, το ποσό των 20.977,26 ευρώ που αντιστοιχούσε σε έλλειμμα, που διαπιστώθηκε στη διαχείριση του ως άνω Δήμου από 1.1.1999 έως 31.12.2000, λόγω εφοδιασμού, με καύσιμα, αυτοκινήτων, που δεν ανήκαν στην κυριότητα και κατοχή του Δήμου.
Με την 2099/2007 απόφαση του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μετά την εκτέλεση της 2209/2006 προδικαστικής απόφασης του ίδιου Τμήματος, έγινε εν μέρει δεκτή έφεση του ήδη αναιρεσείοντος, μεταρρυθμίστηκε η προσβαλλόμενη καταλογιστική απόφαση και περιορίστηκε το ποσό του καταλογισμού σε 8.828,16 ευρώ.
Η απόφαση αυτή αναιρέθηκε με την 2473/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αναπέμφθηκε εκ νέου η υπόθεση στο VII Τμήμα.
Με την αναιρεσιβαλλόμενη 185/2013 απόφαση του VIΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι δεν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ή περαιτέρω μείωσης του ποσού του καταλογισμού.
Με την υπ’ αρίθμ. 185/2013 απόφαση του VIΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι η προαναφερόμενη δαπάνη δεν είναι λειτουργική και δεν εμπίπτει σε εκείνες που νομιμοποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρ. 26 του ν. 3274/2004 και 29 παρ. 8 του ν. 3448/2006, αφού δε εξετάστηκε αυτεπαγγέλτως η εφαρμογή του άρθρ. 37 παρ. 1 του ν. 3801/2009, κρίθηκε ότι δεν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ή περαιτέρω μείωσης του ποσού του καταλογισμού.
Οι αιρετοί είχαν υποστηρίξει μάλιστα ότι χρησιµοποιήθηκαν καύσιµα για να περισυλλεγούν αδέσποτα ζώα (κατσίκια) από συνεργεία.
Η Οικονομική Επιθεώρηση Κρήτης έκρινε ότι ουδόλως αποδεικνύεται ότι ο εφοδιασμός με καύσιμα αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης πραγματοποιήθηκε για την προστασία του περιβάλλοντος, για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και για την προστασία της κτηνοτροφίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ