Ειδήσεις

Νέα ένσταση κατά του κύρους των εκλογών

Ακόμη μια ένσταση κατά του κύρους της ανακήρυξης του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών στις εκλογές του Δήμου Ρόδου υποβλήθηκε σήμερα ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου δια του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.

Στην ένσταση που υπέβαλε η δικηγόρος Άννα Μαρία Διακομιχάλη αναφέρονται τα εξής:

Της Γεωργίας Τσαβαρή του Μιχαήλ, κατοίκου Μαριτσών Ρόδου.
ΚΑΤΑ
Του Μόσχου Ζερβού του Μιχαήλ, κατοίκου Μαριτσών Ρόδου.
Του Εμμανουήλ Μηλένου του Φωτίου, κατοίκου Μαριτσών Ρόδου.
Της Στεργούλας (Λίτσας) Τσέλιου του Ελευθερίου, κατοίκου Μαριτσών Ρόδου.
Του Παντελεήμονως Κωστιού του Ιωάννη, κατοίκου Μαριτσών Ρόδου.
ΚΑΤΑ
​Κατά του από 25-5-2014 πρακτικού γενικών αποτελεσμάτων εκλογής του Προέδρου Πρωτοδικών Ρόδου.
Της υπ’ αρ. 22/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία εκκούσιας δικαιοδοσίας).
________________________________________

​1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
​Με την υπ΄αρ. 13/2014 όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αρ. 14/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ανακηρύχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 Ν. 3852/2010 οι ακόλουθοι συνδυασμοί υποψηφίων δημάρχων δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων για την εκλογή της 18ης Μαΐου 2014 προς ανάδειξη του δημάρχου, των δημοτικων συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ρόδου και της περιφερειακής ενότητας Ρόδου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για τη νέα δημοτική περίοδο από 1-9-2014 έως 31-9-2019 και οι ειδικότερα ο συνδυασμός «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ», με υποφήφιο δήμαρχο τον Φώτη Χατζηδιάκο, ο συνδυασμός «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» με υποψήφιο δήμαρχο τον Χατζή Χατζηευθυμίου, ο συνδυασμός «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ- ΙΣΟΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ- ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με υποψήφιο δήμαρχο τον Στράτο Καρίκη, ο συνδυασμός «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με υποψήφιο δήμαρχο τον Γεώργιο Υψηλάντη και ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», με υποψήφιο δήμαρχο τον Καλέττο Πότσο.
Με τις ανωτέρω αποφάσεις ανακήρυξης υποψηφιών , συμπεριελήφθην στο ψηφοδέλτιο της πρώτης από τις ως άνω παρατάξεις και ειδικότερα της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» με επικεφαλής τον Φώτη Χατζηδιάκο, συμμετέχοντας ως υποψήφια σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Μαριτσών του Δήμου Ρόδου. Στην ίδια δημοτική κοινότητα και με την ίδια δημοτική παράταξη ήταν συνυποψήφιοί μου και όλοι οι καθ’ ων.
Μετά την διενέργεια της πρώτης ψηφοφορίας, της 18ης Μαΐου 2014, οι υποψήφιοι για την δημοτική κοινότητα Μαριτσών της παράταξης στην οποία μετείχα, έλαβαν από τα εκλογικά τμήματα των Μαριτσών (τα οποία είναι τα μόνα που διαμορφώνουν το εκλογικό αποτέλεσμα δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η λήψη ψήφων από άλλες δημοτικές κοινότητες) τις ακόλουθες ψήφους:

ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΣΤΙΟΥ ΜΗΛΙΕΝΟΣ ΤΣΑΒΑΡΗ ΤΣΕΛΙΟΥ
271 Μαριτσών 70 10 41 34 16
272 Μαριτσών 40 16 28 7 9
273 Μαριτσών 44 5 34 12 9
274 Μαριτσών 52 20 24 22 23
ΣΥΝΟΛΟ: 206 51 127 75 57
Τα ανωτέρω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται πλήρως από τα τηλεγραφήματα των δικαστικών αντιπροσώπων των αντίστοιχων εκλογικών τμημάτων, καθώς και από τα βιβλία διαλογής ψήφων και τα ψηφοδέλτια αυτών.

2. ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΡΘΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων και δεδομένου του γενικότερου εκλογικού αποτελέσματος της παράταξής μας, η οποία κερδίζοντας εν συνόλω τις εκλογές, έλαβε την πλειοψηφία των εδρών του τοπικού συμβουλίου Μαριτσών και ειδικότερα 3 έδρες, η σειρά κατάταξης στην προσβαλλόμενη απόφαση έπρεπε να διαμορφωθεί ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Ζερβός Μόσχος του Μιχαήλ, με 206 ψήφους.
2) Μηλιένος Εμμανουήλ του Φωτίου, με 127 ψήφους.
3) Τσαβαρή Γεωργία του Μιχαήλ (ΕΓΩ), με 75, ψήφους.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Τσέλιου Στεργούλα (Λίτσα) του Ελευθερίου, με 57 ψήφους.
2) Κωστιού Παντελεήμων του Ιωάννη, με 51 ψήφους.

3. ΣΦΑΛΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Μετά την δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης διαπίστωσα ότι αντί των ανωτέρω ορθών αποτελεσμάτων και την βάσει αυτών σειρά κατάταξης, έχουν εγγραφεί εσφαλμένα αποτελέσματα, που έχουν σαν αποτέλεσμα και την διαφοροποίηση της κατάταξης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση, στην Δημοτική Κοινότητα Μαριτσών τα αποτελέσματα φέρεται να έχουν ως εξής:
1) Ζερβός Μόσχος του Μιχαήλ, με 480 ψήφους.
2) Κωστιού Παντελεήμων του Ιωάννη, με 51 ψήφους.
3) Μηλιένος Εμμανουήλ του Φωτίου, με 296 ψήφους.
4) Τσαβαρή Γεωργία του Μιχαήλ (ΕΓΩ), με 237 ψήφους.
5) Τσέλιου Στεργούλα (Λίτσα) του Ελευθερίου, με 394 ψήφους.
Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων, η τελική κατάταξη των εκλεγέντων και αναπληρωματικών συμβούλων της δημοτικής κοινότητας Μαριτσών έγινε ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Ζερβός Μόσχος του Μιχαήλ, με 480 ψήφους.
2) Τσέλιου Στεργούλα (Λίτσα) του Ελευθερίου, με 394 ψήφους.
3) Μηλιένος Εμμανουήλ του Φωτίου, με 296 ψήφους.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Τσαβαρή Γεωργία του Μιχαήλ (ΕΓΩ), με 237 ψήφους
2) Κωστιού Παντελεήμων του Ιωάννη, με 51 ψήφους.

4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
​Μετά από έρευνα που διενήργησα τόσο εγώ όσο και οι καθ’ ων συνυποψήφιοί μου, προέκυψε ότι τα εσφαλμένα αποτελέσματα οφείλονται στην εκ παραδρομής πρόσθεση στις ψήφου μας, ψήφων από εκλογικά κέντρα της Κρεμαστής Ρόδου. Ειδικότερα, στον πίνακα αποτελεσμάτων του Πρωτοδικείου Ρόδου, εμφαίνεται ότι οι υποψήφιοι της Δημοτικης κοινότητας Μαριτσών έχουμε λάβει ΣΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ τις ακόλουθες ψήφους.

ΖΕΡΒΟΣ ΚΩΣΤΙΟΥ ΜΗΛΙΕΝΟΣ ΤΣΑΒΑΡΗ ΤΣΕΛΙΟΥ
260 Κρεμαστής 53 29 43 24 58
261 Κρεμαστής 58 33 21 23 64
262 Κρεμαστής 62 17 29 29 51
263 Κρεμαστής 32 35 27 30 48
264 Κρεμαστής 28 22 24 20 40
265 Κρεμαστής 41 40 25 36 76
ΣΥΝΟΛΟ: 274 176 169 162 337
​Τα ανωτέρω αποτελέσματα προστέθηκαν στις ψήφους που έλαβαν οι συνυποψήφιοί μου από τα εκλογικά τμήματα των Μαριτσών και έτσι διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα που περιγράφεται στην προσβαλλόμενη απόφαση. Έτσι οι 206 ψήφοι που έλαβε ο κ. Ζερβός, μαζί με τις 274 της Κρεμαστής, ανέρχονται στις 480, οι 51 που έλαβε ο κ. Κωστιού, μαζί με τις 176 της Κρεμαστής ανέρχονται στις 227, οι 127 που έλαβε ο κ. Μηλιένος, μαζί με τις 169 της Κρεμαστής, ανέρχονται στις 296, οι 75 ψήφοι που έλαβα εγώ, μαζί με τις 162 της Κρεμαστής, ανέρχονται στις 237, οι 57 που έλαβε η κ. Τσέλιου, μαζί με τις 337 της Κρεμαστής, ανέρχονται στις 394.
​Οι προαναφερόμενες όμως ψήφοι, εκτός από την αύξηση των ψήφων που φέρεται ότι έλαβε ο κάθε συνυποψήφιός μου, συμπεριλαμβανομένου και εμού, είχαν σας αποτέλεσμα την αλλοίωση της σειράς κατάταξης. Έτσι με την πρόσθεση των ανωτέρω ψήφων, η συνυποψήφιά μου κ. Τσέλιου, η οποία βάσει των πραγματικών ψήφων ήρθε τέταρτη μετά από εμένα και έπρεπε να καταταγεί ως πρώτη αναπληρωματική, με τις ψήφους που συνυπολογίστηκαν από την Κρεμαστή, έρχεται τρίτη και εκλέγεται στη θέση μου, ενώ εγώ αντίθετα κατατάσσομαι πρώτη αναπληρωματική.

​5.ΠΡΟΦΑΝΗΣ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.
​Η ανωτέρω παραδρομή, προφανώς έλαβε χώρα κατά τη σύνταξη του από 25-5-2014 πρακτικού γενικού αποτελέσματος εκλογής, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 43 ν. 3852/2010, το οποίο τοιχοκολλήθηκε με την από 25-5-2014 έκθεση τοιχοκόλησης της επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Ρόδου Ελένης Γιορδαμνή. Στο άνω πρακτικό συμπεριελήφθησαν οι ψήφοι από τα εκλογικά τμήματα τις Κρεμαστής, τις οποίες ήταν πρακτικά αδύνατο να λάβουμε. Στη συνέχεια τα ανωτέρω εσφαλμένα αποτελέσματα μεταφέρθηκαν στην προσβαλλόμενη απόφαση, διαμορφώνοντας τα οριστικά αποτελέσματα των εκλογών.
Όμως η λήψη εκ μέρους μας, των ψήφων που αλλοίωσαν το εκλογικό αποτέλεσμα, είναι πρακτικά αδύνατη. Ειδικότερα, βάσει του ν. 3852/2010, οι τοπικοί σύμβουλοι κάθε τοπικής κοινότητας ψηφίζονται μόνο στην εν λόγω τοπική κοινότητα. Ως εκ τούτου τόσο εγώ, όσο και οι καθ’ ου, ως τοπικοί σύμβουλοι των Μαριτσών ψηφιζόμαστε μόνο στα Μαριτσά και όχι στην Κρεμαστή. Δεδομένου αυτού, στα εκλογικά τμήματα της Κρεμαστής, όχι μόνο δεν δικαιούμαστε να λάβουμε σταυρούς προτίμησης, αλλά επιπλέον η εν λόγω λήψη είναι πρακτικά αδύνατη, καθώς τα ονόματά μας δεν συμπεριλαμβάνονται στα διανεμηθέντα ψηφοδέλτιου ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΨΗΦΩΝ. Έτσι ακόμα και στο απίθανο σενάριο όπου βρέθηκαν ψηφοδέλτια με τα ονόματά μας στα εκλογικά τμήματα της Κρεμαστής (γεγονός που φυσικά ουδέποτε συνέβη), θα ήταν αδύνατη η καταχώριση αυτών, από τον δικαστικό αντιπρόσωπο στα βιβλία διαλογής ψήφων, καθώς σε αυτά δεν συμπεριλαμβανόμαστε εμείς.

6. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Δεδομένων των ανωτέρω, οι προσβαλλόμενες πράξεις πρέπει να τροποποιηθούν με την αναγραφή των ορθών αποτελεσμάτων, ήτοι της λήψης εκ μέρους των τοπικών συμβούλων της δημοτικής κοινότητας Μαριτσών των ακόλουθων ψήφων:
1) Ζερβός Μόσχος του Μιχαήλ, με 206 ψήφους.
2) Μηλιένος Εμμανουήλ του Φωτίου, με 127 ψήφους.
3) Τσαβαρή Γεωργία του Μιχαήλ (ΕΓΩ), με 75, ψήφους.
3) Τσέλιου Στεργούλα (Λίτσα) του Ελευθερίου, με 57 ψήφους.
4) Κωστιού Παντελεήμων του Ιωάννη, με 51 ψήφους.
Και την κατάταξή μας στο νεοεκλεγέν τοπικό συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Μαριτσών ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Ζερβός Μόσχος του Μιχαήλ, με 206 ψήφους.
2) Μηλιένος Εμμανουήλ του Φωτίου, με 127 ψήφους.
3) Τσαβαρή Γεωργία του Μιχαήλ (ΕΓΩ), με 75, ψήφους.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1) Τσέλιου Στεργούλα (Λίτσα) του Ελευθερίου, με 57 ψήφους.
2) Κωστιού Παντελεήμων του Ιωάννη, με 51 ψήφους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΟΥ
ΑΙΤΟΥΜΑΙ
​-Να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μου.
​-Να τροποποιηθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις, με την αναγραφή των ορθών ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος τοπικός σύμβουλος, την συμπερίληψή μου στους εκλεγέντες τοπικούς συμβούλους (τρίτη κατά σειρά) και την συμπερίληψη της τρίτης των καθ’ ων ως πρώτης αναπληρωματικής συμβούλου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου