Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας θα προμηθευτεί και θα εγκαταστήσει στο δικαστικό μέγαρο Ρόδου το Εφετείο Δωδεκανήσου έχοντας ήδη εξασφαλίσει σχετική πίστωση και εκπονήσει σχετικό σχέδιο το οποίο θα υλοποιηθεί από ανάδοχο, που θα συντάξει και σχετική μελέτη, μετά από διαγωνισμό.
Πλέον δρομολογούνται μόνιμα μέτρα ασφαλείας και συγκεκριμένα προβλέπεται η εγκατάσταση μαγνητικής πύλης ανίχνευσης μετάλλων, απασχόληση δύο security (ενός άνδρα και μιας γυναίκας) που θα υποβάλλουν τους επισκέπτες σε σωματικό έλεγχο όταν κρίνεται απαραίτητο, μαγνητικές κλειδαριές σε εισόδους πέραν της κεντρικής (σύστημα ελέγχου πρόσβασης) και σύστημα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (cctv) εντός κι εκτός του κτηρίου.
Προβλέπεται συγκεκριμένα η πρόσβαση στο κτήριο να γίνεται μόνο από την κεντρική είσοδο και η λειτουργία του δικαστικού μεγάρου με καθεστώς όπου όλοι και όλα θα ελέγχονται.
Με την εγκατάσταση και την λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας θα υπάρχει μόνιμο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, όπως λειτουργούν οι υπηρεσίες του δικαστικού μεγάρου παράλληλα με το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας security.
Το σύστημα ανθρώπων και χειραποσκευών ειδικότερα προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία μίας μαγνητικής πύλης ενώ οι χειραποσκευές θα περνούν από άλλο έλεγχο ειδικών ακτίνων, για να μπορεί να ελέγχεται το περιεχόμενό τους.
Όλα αυτά πάντως βρίσκονται στη φάση της εκκίνησης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ