Πλαστογράφηση στοιχείων εμβολιασμού ανήλικου παιδιού για την έκδοση άδειας παραμονής σε αλλοδαπή

Στην ανάκληση της άδειας διαμονής μιας υπηκόου Αλβανίας λόγω παραποιημένων στοιχείων στο βιβλιάριο υγείας του ανήλικου παιδιού της προχώρησε η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και ...