Τοπικές Ειδήσεις

Το σχέδιο αξιοποίησης των Ιαματικών Πηγών της Καλλιθέας από την δημοτική αρχή

Εξαιρετικές είναι οι προοπτικές που προδιαγράφονται για την περαιτέρω αξιοποίηση του ιστορικού μνημείου των ιαματικών πηγών της Καλλιθέας από την υπό τον κ. Αντώνη Καμπουράκη δημοτική αρχή, που έχει ήδη εκπονήσει μέσω της «Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε» μελέτη δια της εταιρείας «noisis» για την αξιοποίηση του ιαματικού πόρου.
Η μελέτη περιλαμβάνει προβλέψεις για τη μεταφορά του πόρου, τη διαμόρφωση θέσεων λουτροθεραπείας στον χώρο της «μικρής ροτόντας» του μνημείου, τη διαμόρφωση υφιστάμενων κτηριακών εγκαταστάσεων σε κέντρο ευεξίας και αναζωογόνησης και την ανάληψη λοιπών συναφών δράσεων.
Πέραν τούτου, η μελέτη περιλαμβάνει προβλέψεις, τόσο για την αξιοποίηση του καθαυτού χώρου του μνημείου όσο και για την κατασκευή ανοικτού αμφιθεάτρου, για το οποίο η εταιρεία έχει ήδη λάβει κατά το παρελθόν σχετική προέγκριση.
Η μελέτη, αφορά ειδικότερα στη διερεύνηση της οικονομικής βιωσιμότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών για την αξιοποίηση του Μνημείου των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας, ένα μνημείο φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σημείο αναφοράς του Δήμου Ρόδου.
Η «Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε» με σκοπό την αξιοποίηση του Μνημείου των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας και προκειμένου να προκηρύξει διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου λειτουργίας του πολιτιστικού μνημείου των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας κατά τις διατάξεις του ν. 4413/2016, θα πρέπει να δημιουργήσει διοικητικό φάκελο της εν λόγω ανάθεσης.
Η μελέτη είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς στο πλαίσιο της αξιοποίησης του μνημείου, που συνέχονται με αυτόν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 3 περ. β του Ν. 4875/2021 και κατά συνέπεια αποτροπής της παραχώρησής του στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Α.Ε.» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) η οποία έχει σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών και των εγκαταστάσεών του. Στόχος της μελέτης είναι εξάλλου η επένδυση στο μνημείο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους επισκέπτες αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους, προσφέροντάς τους το προνόμιο να έρθουν σε επαφή με τη φύση, λαμβάνοντας υπόψη τη σωστή διαχείριση και προστασία της.


Οι προτεινόμενες χρήσεις σύμφωνα και με τα ανωτέρω αναφερόμενα στην ενότητα είναι οι εξής:
– Κέντρο Ιαματικής Λουτροθεραπείας και Ευεξίας
Συνδυαστικά με τις προβλεπόμενες ιαματικές λουτροθεραπείες, που επιδρούν θετικά σε πληθώρα προβλημάτων και παθήσεων, στο πλαίσιο της επικείμενης επένδυσης δύναται να εγκατασταθούν και λειτουργίες Θεραπείας και Ευεξίας με ιδιωτικά λουτρά, χώρους μασάζ, περιποίησης, ειδικών θεραπειών, γυμναστήριο και σάουνα. Όλες οι ανωτέρω λειτουργίες θα υλοποιούνται υπό τη γνωστοποίηση- άδεια λειτουργίας του Κέντρου Ιαματικής Λουτροθεραπείας και Ευεξίας που θα συμπεριλαμβάνει τις εγκαταστάσεις της μικρής ροτόντας, των δύο χώρων καταστημάτων και του διώροφου κτηρίου ανατολικά της μεγάλης ροτόνταςκαθώς και του βοηθητικού ισόγειου παρακείμενου χώρου. Η ανωτέρω λειτουργία είναι και η πιο σημαντική για το επενδυτικό σχέδιο της αξιοποίησης των εγκαταστάσεων των Πηγών Καλλιθέας καθώς διασφαλίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς με την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν. Για την εκμετάλλευση του ιαματικού πόρου απαιτούνται μία σειρά από ενέργειες και εργασίες που αφορούν στην ενδεχόμενη ανόρυξη γεώτρησης άντλησης του νερού, αναλύσεων του ιαματικού πόρου και στη μεταφορά του πόρου μέσω δικτύων, δεξαμενών και αντλιοστασίων, αρχικά στο χώρο της μικρής ροτόντας και ακολούθως και στις εγκαταστάσεις της μεγάλης ροτόντας.
Επιπροσθέτως, απαιτούνται εργασίες διαμόρφωσης και εκσυγχρονισμού των κτηριακών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα:
-Διαμόρφωση θέσεων λουτροθεραπείας στη δεξαμενή της μικρής ροτόντας και του περιμετρικού ημιυπαίθριου διαδρόμου της προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των θέσεων λουτροθεραπείας,
-Διαμόρφωση των «καταστημάτων» εκατέρωθεν της κλίμακας που οδηγεί στη μικρή ροτόντα, σε χώρους ευεξίας και αναζωογόνησης που θα λειτουργούν συμπληρωματικά της λουτροθεραπείας που παρέχεται στον παραπλήσιο χώρο της μικρής ροτόντας- τρούλου. Στα δύο καταστήματα καθαρών επιφανειών 36,14 και 44,00 τ.μ. αντίστοιχα δύναται να αναπτυχθούν χώροι χαμάμ, σάουνας και ειδικών θεραπειώνκαι θεραπειών μασάζ με τις απαραίτητες υποδομές αποδυτηρίων, υποδοχής και χαλάρωσης.
-Διαμόρφωση του διώροφου κτηρίου ανατολικά της μεγάλης ροτόντας και του παρακείμενου ισόγειου χώρου, όπου στεγάζονται στην παρούσα στιγμή χώροι υγιεινής, γραφεία και βοηθητικές χρήσεις. Η διαμόρφωση θα αφορά σε χώρους ευεξίας και αναζωογόνησης που θα λειτουργούν συμπληρωματικά των ανωτέρω και στις δύο στάθμες συνολικής επιφάνειας 120,00 περίπου τ.μ. για το διώροφο κτήριο και 60,00 τ.μ. για το ισόγειο κτίριο και δύναται να αναπτυχθούν χώροι χαμάμ, σάουνας, γυμναστηρίου, ειδικών θεραπειών και θεραπειών μασάζ με τις απαραίτητες υποδομές αποδυτηρίων, υποδοχής και χαλάρωσης.
Στην περίπτωση που δεν κατασκευασθεί το ανοικτό αμφιθέατρο, τότε θα πρέπει τμήμα των χώρων υγιεινής του κτηρίου να εξυπηρετεί και τις λοιπές λειτουργίες των εγκαταστάσεων, όπως συμβαίνει και στην παρούσα.


– Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος
Παράλληλα με την κύρια και προβλεπόμενη λειτουργία των ιαματικών λουτροθεραπειών και ευεξίας, στο πλαίσιο της επικείμενης επένδυσης δύναται να εγκατασταθούν και λειτουργίες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).
Λειτουργεί στην παρούσα ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο εσωτερικό, χτισμένο δίπλα στην παραλία στον χώρο της τεχνητής σπηλιάς, συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 550 τ.μ..
Μάλιστα η εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί η λειτουργία του, κατόπιν διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, πραγματοποιεί εκδηλώσεις σε όλους τους χώρους του μνημείου, ήτοι πέραν του χώρου λειτουργίας του καταστήματος, στους χώρους της εισόδου, της μεγάλης ροτόντας, του τρούλου, της παραλίας και του γενικότερου περιβάλλοντα χώρου.
Ο ανάδοχος πέραν του ανωτέρω υφιστάμενου καταστήματος, το οποίο θα πρέπει να εκσυγχρονίσει, έχει τη δυνατότητα (ή υποχρέωση εφόσον κριθεί απαραίτητο) επίσης να προβεί στην κατασκευή και ενός πρόσθετου.
Πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιφάνειας 33,43 τ.μ. που χωροθετείται στο βόρειο τμήμα της παραλίας κοντά στην πηγή του ιαματικού πόρου. Εχει αρχικά εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία της 3ης Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων μελέτη χωροθέτησης με αριθμό πρωτοκόλλου έγκρισης 314/7-8-1992 για την κατασκευή ενός υπαίθριου αμφιθεάτρου που θα λειτουργεί ως χώρος πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Πρόκειται για υπαίθριο αμφιθέατρο με χωρητικότητα που ανέρχεται σε 680 θέσεις, που αναπτύσσονται σε τρεις κερκίδες με τέσσερις κλίμακες και προβλέπονται όλες οι απαραίτητες λειτουργίες της σκηνής, καμαρίνια καλλιτεχνών, χώρου ελέγχου και φωτισμού, χώρου εγκαταστάσεων, χώρου υγιεινής κλπ..
Αν και το αρχικό κόστος κατασκευής του είναι αρκετά υψηλό και ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε 950.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), θα προσδώσει ιδιαίτερο χαρακτήρα στην εγκατάσταση των ιαματικών πηγών Καλλιθέας και θα αποτελεί σημείο αναφοράς και προσέλκυσης ενδιαφέροντος λόγω των εκδηλώσεων που θα μπορεί να εξυπηρετεί.


– Μνημείο – Εκθεσιακοί χώροι – GiftShop
Το σύνολο των εγκαταστάσεων των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας λειτουργούν ως επισκέψιμο μνημείο καθώς έχουν χαρακτηρισθεί ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία και προσελκύουν πλήθος επισκεπτών που ενδιαφέρονται για την Ιστορία, την Τέχνη και τον Πολιτισμό.
Στο χώρο της μεγάλης ροτόντας εκτός από χώρος που θα φιλοξενεί ποικίλες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, δεξιώσεις, εορταστικά δείπνα, εταιρικά πάρτι, μπορεί επίσης να υποστηριχθεί και η λειτουργία εκθεσιακού χώρου αντικειμένων τέχνης, φωτογραφίας και συναφών αντικειμένων. Παράλληλα των ανωτέρω δραστηριοτήτων, μπορεί να αναπτυχθεί και η λειτουργία ενός εμπορικού καταστήματος ειδών δώρων και αναμνηστικών, με κατάλληλη διαμόρφωση- κατασκευή στην είσοδο των εγκαταστάσεων που θα τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων φορέων.
Το κόστος που απαιτείται κατά προσέγγιση για την υλοποίηση του σχεδίου ανέρχεται σε 2.120.000 ευρώ.
Στη μελέτη τονίζεται εξάλλου, προς επιβεβαίωση της «δημοκρατικής», ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση κατά κυριότητα στον Δήμο Ρόδου του μνημείου και να μεταγραφεί στα οικεία Βιβλία Μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού γραφείου, το σχετικό απόσπασμα απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε..
Η εν λόγω εκκρεμότητα θα αποτελεί και συμβατική υποχρέωση του αναδόχου που θα προκύψει από τη διαδικασία για την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας και των εγκαταστάσεών τους.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου