Τοπικές Ειδήσεις

Πέντε δαπάνες της δημοτικής αρχής του Δήμου Ρόδου το έτος 2022 στο επίκεντρο επιθεωρητών

• Παρατηρήθηκαν δαπάνες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με λιγότερο κόστος ή ακόμα και μηδενικό από τις υπηρεσίες του Δήμου

Πέντε δαπάνες της δημοτικής αρχής του Δήμου Ρόδου το έτος 2022 τέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της έρευνας των επιθεωρητών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων – Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου στο νομό Δωδεκανήσου.
Οπως έγραψε η «δημοκρατική», από προχθές ο Δήμος Ρόδου έχει προθεσμία 10 ημερών για να εκφράσει τις αντιρρήσεις του επί 40 επιβαρυντικών για την διαχείριση και λειτουργία του ευρημάτων άλλως η έκθεση καθίσταται οριστική και ο φορέας οφείλει να συμμορφωθεί προς τις συστάσεις της.
Η ελεγκτική ομάδα προτείνει την επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων συνολικού ύψους 223.254€ στον Δήμο Ρόδου ενώ διαπίστωσε ότι το έτος 2022 αλλά και για μια σειρά ετών σχημάτιζε ελλείμματα στον προϋπολογισμό του (έξοδα έτους μεγαλύτερα από τις εισπράξεις του έτους) οδηγούμενος σταδιακά σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
Από τον έλεγχο της ελεγκτικής ομάδας στα χρηματικά εντάλματα παρατηρήθηκαν δαπάνες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με λιγότερο κόστος (ή ακόμα και μηδενικό από τις υπηρεσίες του Δήμου) εξοικονομώντας σημαντικούς οικονομικούς πόρους και συμβάλλοντας στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Άλλωστε η ανάγκη εξασφάλισης δημοσιονομικής βιωσιμότητας των φορέων είναι ανώτερη της επιθυμίας τους για ικανοποίηση οποιασδήποτε ανάγκης και ειδικά για περιπτώσεις ελαστικών αναγκών.
Ενδεικτικά αναφέρονται στο πόρισμα οι παρακάτω περιπτώσεις δαπανών οι οποίες κατά την άποψη της ελεγκτικής ομάδας δεν θα έπρεπε να επιλεγεί η πραγματοποίησή τους (ακόμη και αν τηρήθηκαν κανόνες νομιμότητας σε κάποιες από αυτές) αφού ο φορέας δεν εξασφάλισε τη δημοσιονομική του βιωσιμότητα το οικείο έτος και σχημάτισε έλλειμμα (έξοδα έτους μεγαλύτερα από τις εισπράξεις του έτους) για ακόμη μία χρονιά:
– Δαπάνη απευθείας ανάθεσης € 34.720 για υπηρεσίες αποτύπωσης και καταγραφής κάδων συλλογής απορριμμάτων.
Ο Δήμος Ρόδου παρότι διαθέτει
α) Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
β) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών
γ) Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού
προχώρησε σε απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη (υπηρεσίες μηχανικού, σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θαλάσσης, υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου) για την καταγραφή των κάδων απορριμμάτων και τη δημιουργία αρχείου excel.
Οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου επικαλέστηκαν αδυναμία εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας λόγω φόρτου εργασίας. Σε κανένα σημείο των επιστολών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις δεν γίνεται αναφορά και δεν αναλύεται / εξειδικεύεται το αντικείμενο του φόρτου εργασίας καθώς και το χρονικό διάστημα που επιβαρύνεται η κάθε υπηρεσία από το φόρτο αυτό.
Επιπλέον από τον έλεγχο της δαπάνης δεν προκύπτουν λόγοι επίκλησης του κατ΄ επείγοντος που να δικαιολογούν την άμεση εκτέλεσή της. Η καταγραφή των κάδων απορριμμάτων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με μηδενικό κόστος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα (ενός – δύο μηνών).
– Προμήθεια τριών (3) προκατασκευασμένων οικίσκων για τις παραλίες κόστους €35.712 με ΦΠΑ για κάθε μία από έξι (6) ΔΕ (Αρχαγγέλου, Αφάντου, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Ρόδου, Πεταλουδών) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικού κόστους 214.272€ με ΦΠΑ
Η προμήθεια οικίσκων για χρήση από τους λουόμενους στις παραλίες για την αλλαγή ρούχων και ντους με κόστος ανά οικίσκο €11.904 ξεπερνάει τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και το προσήκον μέτρο. Η πλέον υψηλή τιμή από έρευνα αγοράς για έτοιμα αποδυτήρια παραλίας (οικίσκος) με ξύλινη κατασκευή δεν ξεπερνάει τα € 650. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Ρόδου διαθέτει Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (με δυνατότητα σχεδίασης του οικίσκου) και εργατοτεχνικό προσωπικό για την κατασκευή με αυτεπιστασία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το Μάιο του 2022 ο Δήμος Ρόδου με δελτίο τύπου ενημέρωσε ότι στη Δημοτική ενότητα Ιαλυσού οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου προμηθεύτηκαν ξυλεία και προχώρησαν στην κατασκευή καθιστικών και αποδυτηρίων στην παραλία με το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου.
– Ανάθεση παροχής υπηρεσιών κόστους € 37.200 για εκδήλωση με κουστούμια του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου
Ο Δήμος Ρόδου προχώρησε σε δαπάνη εκδήλωσης για την παρουσίαση κουστουμιών του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου (το οποίο δε λειτουργεί τα τελευταία 30 χρόνια και βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης).
Η δαπάνη χαρακτηρίζεται ως «Δαπάνη Πολιτιστικών Εκδηλώσεων» και πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην εταιρεία δημοσίων σχέσεων Beautiful People PR Events – Θεοχάρης Σιανίδης.
Σημειώνεται ότι είναι η μοναδική δαπάνη πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκε απευθείας από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου Ρόδου.
Φορέας υλοποίησης για το σύνολο σχεδόν των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ρόδου είναι ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Ρόδου (Δ.Ο.Π.Α.Ρ.)
Τα έξοδα της δαπάνης ξεπερνούν το προσήκον μέτρο (ενδεικτικά – διαφήμιση €3.500, προμήθεια κουκλών € 6.000, απρόβλεπτα έξοδα για τα οποία δεν υπάρχει αιτιολόγηση € 2.700).
Δεδομένου ότι δεν πραγματοποιήθηκε, για το ίδιο έτος, έλεγχος στα χρηματικά εντάλματα του ΔΟΠΑΡ, δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός των απευθείας αναθέσεων στην ίδια εταιρεία.
– Δαπάνη παροχή υπηρεσίας € 23.990 σχετικά με την αρχειοθέτηση και επεξεργασία φωτογραφικού αρχείου του Δήμου, επεξεργασία φωτογραφιών ώστε να είναι κατάλληλες για χρήση σε ιστοσελίδες του Δήμου.
Ο Δήμος Ρόδου διαθέτει Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών η οποία διαθέτει εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Το προσωπικό της υπηρεσίας διαχειρίζεται το σύνολο των ιστοσελίδων του Δήμου Ρόδου και διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και ικανότητες στην αρχειοθέτηση, ανάρτηση και επεξεργασία φωτογραφιών στην ιστοσελίδα του Δήμου.
-Δαπάνη προμήθειας πολυμεσικής-πολυγλωσσικής εφαρμογής τουριστικής προβολής της Ρόδου, ύψους € 55.800 με απευθείας ανάθεση
Ο φορέας επικαλούμενος τα διαλαμβανόμενα στις ΠΝΠ που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 42/Α’/25-2-20 και 55/Α’/ 11-3-20 και οι οποίες αφορούν στα κατεπείγοντα μέτρα για την αποφυγή και περιορισμό των συνεπειών της πανδημίας covid-19 προέβη με απευθείας ανάθεση στην εν λόγω δαπάνη. Στο προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνονται εξαιρέσεις για τη διαδικασία των προμηθειών και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες ωστόσο, κατά την άποψη της Ε.Ο. δεν αφορούν στη φύση της προαναφερθείσας δαπάνης του Δήμου για την τουριστική προβολή του νησιού, θέτοντας τη δαπάνη στα όρια της νομιμότητας.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου