Ερμαιο στα χέρια των φαρμακευτικών εταιρειών έχουν καταστεί πλέον οι ασθενείς στα Δωδεκάνησα οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και την υγεία των ασθενών που αναζητούν εναγωνίως τα φάρμακά τους.
Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και είναι πλέον καιρός να αντιμετωπιστεί ευθέως το πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους ασθενείς, ιδίως της νησιωτικής χώρας.
Η πολιτική των φαρμακευτικών εταιρειών ξεπερνά κάθε λογική, καθώς αντί να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ασθενών με τα φαρμακευτικά σκευάσματα, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την υγεία τους, ακόμα και την ζωή τους και ως φαίνεται κανένα από τα αρμόδια όργανα δεν μπορούν ούτε να τις ελέγξουν ούτε να τους επιβληθούν.
Ανάμεσα στους εκατοντάδες ασθενείς στα Δωδεκάνησα που περιμένουν εναγωνίως τα φάρμακά τους, ανοίγει ακόμα ένα νέο κεφάλαιο που αφορά στα φάρμακα για τις εξωσωματικές γονιμοποιήσεις όπου τα χρονικά περιθώρια είναι αυστηρά και τους τελευταίους μήνες οι ιατρικές πράξεις καθυστερούν εξοργιστικά εξαιτίας της άρνησης των φαρμακευτικών εταιρειών να προμηθεύσουν τα φαρμακεία με τα σκευάσματα!
Είναι πραγματικά αδιανόητο, οι φαρμακευτικές εταιρείες να παίζουν με την αγωνία των ζευγαριών που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί τινάζοντας στον αέρα τον οικογενειακό τους προγραμματισμό και κλονίζοντας την ψυχολογία τους σε βαθμό που καθίσταται καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη του στόχου.
Το ακόμα πιο ακραίο είναι ότι πολλοί Δωδεκανήσιοι οδηγούνται πλέον στην… μαύρη αγορά όπου οι επιτήδειοι κάνουν πάρτι, για να βρουν τα σκευάσματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους, για την πορεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης αλλά και για την τσέπη τους! Πολλά ζευγάρια στην απελπισία τους να βρουν τα σκευάσματα τα αναζητούν στην μαύρη αγορά πληρώνοντας πολλές φορές ακόμα και το διπλάσιο της αξίας τους, χωρίς κανείς να τους διασφαλίζει ότι ακολουθήθηκε ο σωστός τρόπος συντήρησης και ότι πράγματι έχουν στα χέρια τους το γνήσιο σκεύασμα.
Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή τις καταγγελίες συμπολίτισσάς μας η οποία προτίθεται να ακολουθήσει τη δικαστική οδό εναντίον της εταιρείας για την καθυστέρηση που έχει επιφέρει η αναλγησία της στην διαδικασία των ιατρικών της πράξεων, όπως συμβαίνει και σε άλλες γυναίκες που περιμένουν τα ίδια σκευάσματα, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου προέβη χθες σε εξώδικη καταγγελία εναντίον Φαρμακευτικής Εταιρείας, για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αποστολή των αναντικατάστατων σκευασμάτων.
Ειδικότερα, στο εξώδικο του Φαρμακευτικού Συλλόγου αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
“Τους τελευταίους μήνες πληροφορηθήκαμε από σημαντικό αριθμό των εγγεγραμμένων μελών μας, ότι προκειμένου να αναλάβετε την προμήθεια των φαρμακευτικών προϊόντων – εμπορευμάτων στα φαρμακεία, να ολοκληρωθεί η παραγγελία του εκάστοτε φαρμακοποιού και να διαθέσετε σε αυτόν τα φαρμακευτικά σκευάσματα, θέτετε ως προϋπόθεση να σας αποστείλουν με φαξ ή άλλο μέσο την ιατρική συνταγή του ασφαλισμένου για τον οποίο προορίζεται το φαρμακευτικό προϊόν, προκειμένου να ελεγχθεί αν το συγκεκριμένο φάρμακο αναφέρεται στην ιατρική συνταγή καθώς και να αποσταλεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του συναλλασσόμενου φαρμακείου. Στην περίπτωση δε που ο φαρμακοποιός δεν σας προσκομίσει τα ανωτέρω, αρνείστε παρανόμως την προμήθεια των εν λόγω φαρμάκων, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο τόσο η δημόσια υγεία όσο και η υγεία των ασφαλισμένων πολιτών.
Η εταιρεία σας θέτει παρανόμως, καταχρηστικώς, αυθαιρέτως και κατά το δοκούν, παράνομους όρους στα φαρμακεία και μέλη του Συλλόγου μας, από τους οποίους και εξαρτά τον εφοδιασμό τους με φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ καμία γενική ή ειδική διάταξη νόμου δεν προβλέπει τέτοιου είδους πρακτικές ούτε και καθιστά υποχρέωση του φαρμακοποιού την προσκόμιση των ανωτέρω για την εκτέλεση της παραγγελίας του.
Η άμεση εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου – ασθενή είναι κυρίαρχο και επείγον ζήτημα διότι αφενός ο φαρμακοποιός έχει καθήκον να διασφαλίσει την απρόσκοπτη διάθεση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, αφετέρου η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου ασθενή έχει σοβαρές δυσμενείς συνέπειες για την υγεία του, με κίνδυνο να συμβεί ακόμα και το μοιραίο. Εξάλλου, το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την ύπαρξη αποθεμάτων στα φαρμακεία για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Με την πρακτική σας αυτή δημιουργείτε τεράστιο πρόβλημα και μας παρεμποδίζετε στην σωστή, σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη, άσκηση του καθήκοντός μας, εφόσον εμείς επωμιζόμαστε το βάρος και τις συνέπειες της μη άμεσης εξυπηρέτησης του πολίτη – ασθενή, με αποτέλεσμα να προκαλείτε εσφαλμένη αντίληψη στον ασφαλισμένο ότι ο φαρμακοποιός δεν θέλει η αδιαφορεί να τον εξυπηρετήσει.
Περαιτέρω, παραβιάζετε ευθέως τις διατάξεις που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων (ασφαλισμένων) έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και το ιατρικό απόρρητο τους. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
Όμως η εταιρεία σας όχι μόνο δεν σέβεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ασφαλισμένων και μάλιστα τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην υγεία τους (αφού η συνταγή περιλαμβάνει άκρως προσωπικά και ιατρικά στοιχεία) που θεωρούνται ευαίσθητα και προστατεύονται από τον Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις, αλλά παρανόμως απαιτεί την επεξεργασία τους και μάλιστα χωρίς τη συγκατάθεσή των ίδιων. Να σημειωθεί ότι ο όρος «επεξεργασία» καλύπτει ευρύ φάσμα πράξεων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με χειροκίνητα είτε με αυτοματοποιημένα μέσα (όπως για παράδειγμα η συλλογή, η καταχώριση, η αποθήκευση, ή η αναζήτηση τέτοιων πληροφοριών κτλ).
Επειδή, είμαστε αποδέκτες πολλών καταγγελιών για την ως άνω απαράδεκτη, παράνομη, αντισυμβατική, αντιδεοντολογική, καταχρηστική πρακτική που εφαρμόζετε στα μέλη του Συλλόγου μας.
Επειδή, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου έχει υποχρέωση λήψης κάθε αναγκαίου εξασφαλιστικού μέτρου των συμφερόντων αυτού και των μελών του.
Επειδή, στους σκοπούς του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου, ανήκει, μεταξύ άλλων, η προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακοποιών – μελών του.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ εντονότατα για την ανωτέρω απαράδεκτη, αυθαίρετη, παράνομη, αντιδεοντολογική, καταχρηστική, αντισυμβατική, αντικείμενη στην καλή πίστη και στα χρηστά ήθη συμπεριφορά και πρακτική σας,
Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως απόσχετε στο μέλλον από κάθε ανάλογη συμπεριφορά και πρακτική σε βάρος μας, σε βάρος των μελών μας και σε βάρος των ασφαλισμένων – ασθενών,
Άλλως, σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προβούμε στη λήψη όλων των ενδεικνυόμενων από το νόμο μέτρων, προσφεύγοντας στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια, ποινικά και αστικά, καθώς και σε κάθε αρμόδια  Διοικητική  και  Δημόσια Αρχή, προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Συλλόγου μας και των μελών του”.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ