Τοπικές Ειδήσεις

Οι σοβάδες ως τροχοπέδη στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας

Του δικηγόρου
Βασ. Καταβενάκη

Πρέπει οι Ροδίτες να είμαστε ευγνώμονες αφού οι Ιταλοί μάς άφησαν κτιριακές υποδομές που στην μεταπολεμική περίοδο στέγασαν υπηρεσίες και συνέβαλαν στην οικονομική ανάπτυξη ώστε να μιλάμε πλέον για το θαύμα της Ρόδου. Και με τα κληροδοτήματα των κατακτητών, θεωρούμενοι ως προνομιούχοι σε θέματα υποδομών επί δεκαετίες αφεθήκαμε στην κρατική αδιαφορία αλλά και αφήσαμε να μας υπονομεύουν ώστε να παραλιπόμαστε από προγράμματα επενδύσεων και έργων της αειφόρου ανάπτυξης. Και απομείναμε να γιορτάζουμε και να πανηγυρίζουμε τα εβδομήντα και πάνω χρόνια από την ενσωμάτωσή μας μπροστά από τα ίδια ιταλικά κτίρια, μπροστά από ένα “εθνικό” θέατρο φάντασμα του εαυτού του και από ένα δικαστικό μέγαρο από το οποίο πέφτουν οι πέτρες από την οροφή του, σαν το ίδιο να ζητά εκδίκηση από την υπερεκμετάλλευσή του.
Προσφάτως δε άρχισε να “διαμαρτύρεται” και το ιταλικό κτίριο που στεγάζει το Κτηματολόγιο της Ρόδου. Αυτή την υπηρεσία υπόδειγμα επί δεκαετίες, στα σχέδια της οποίας δημιουργήθηκε στην υπόλοιπη Ελλάδα το Εθνικό Κτηματολόγιο, και από την οποία εξαρτώνται οι αγοραπωλησίες ακινήτων, οι ιδιωτικές επενδύσεις, οι δανειοδοτήσεις επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, οι κρατικές και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, οι πολεοδομικές άδειες και οι δικαστικές υποθέσεις που αφορούν εμπράγματες αξιώσεις.
Αρχικά παρουσιάστηκαν προ μηνών οι διαβρώσεις στη στέγη, στη συνέχεια ρωγματώσεις στην τοιχοποιία και τελευταία πτώσεις των σοβάδων. Οι σοβάδες αυτοί αποτέλεσαν την αφορμή, μετά από την αυτοψία των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, για να ανασταλεί με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης ολοκληρωτικά η λειτουργία του Κτηματολογίου και να πάθει “έμφραγμα” η οικονομική ζωή του τόπου.
Είναι αδιανόητο ωστόσο να λαμβάνεται απόφαση για αναστολή λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας γιατί ακριβώς η δημόσια υπηρεσία λειτουργεί για την συνεχή εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών. Τον δε πολίτη δεν τον ενδιαφέρουν τα οργανωτικά και τα λειτουργικά ζητήματα μιας υπηρεσίας αλλά η εξυπηρέτησή του. Αυτά αρμόδιοι να τα επιλύσουν είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς που είναι επίσης υπεύθυνοι και υπόλογοι σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της υπηρεσίας.
Από τα πρώτα κιόλας περιστατικά, προ μηνών, θα έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις για την αποκατάσταση των φθορών στα σημεία που εμφανίζονταν χωρίς να απαιτείται η πλήρης αναστολή λειτουργίας του Κτηματολογίου. Αλλά και μετά την αυτοψία των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας η πρώτη μέριμνα του υπουργείου δικαιοσύνης θα έπρεπε να ήταν τρόπος για την αδιάκοπη λειτουργία του Κτηματολογίου και η σταδιακή επισκευή των τμημάτων του κτιρίου που εμφανίζονταν οι φθορές.
Η ακαταλληλότητα του κτιρίου, σύμφωνα με την ανάγνωση της αυτοψίας, δεν επαγόταν και την άμεση ολοκληρωτική διακοπή της λειτουργίας του. Αν πράγματι υπήρχε τέτοια περίπτωση επικινδυνότητας, αυτή θα ήταν εμφανής και δεν θα αποφασιζόταν παραμονή της υπουργικής απόφασης η επαναλειτουργία του από την ίδια την υπηρεσία, ενώ θα έπρεπε ήδη να διαταχθεί και η άμεση απομάκρυνση των αρχείων.
Ωστόσο, χωρίς να υπάρχει προσυνεννόηση υπηρεσιών και τοπικών φορέων όπως του ΤΕΕ και του ΔΣΡ για τις ενδεδειγμένες ενέργειες, οδηγηθήκαμε σε ένα τέλμα προκαλώντας μια υπουργική απόφαση που δεν γνωρίζει και δεν αναγνωρίζει τα προβλήματα που δημιουργεί.
Ανωτέρα βία δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει για το κλείσιμο ολόκληρης της υπηρεσίας κι αυτό αποδεικνύεται από τα επικαλούμενα στην απόφαση έγγραφα. Μέριμνα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των διερχομένων θα μπορούσε να ληφθεί χωρίς την αναστολή της λειτουργίας της υπηρεσίας και χωρίς να θεωρείται ότι υποβιβάζεται η ανάγκη προστασίας της υγείας τους.
Τα περισσότερα δημόσια κτίρια που κατασκευάστηκαν από του Ιταλούς και μέχρι σήμερα δεν έχουν συντηρηθεί παρουσιάζουν ανάλογες φθορές. Μέχρι προσφάτως στο Ειρηνοδικείο Ρόδου η διάβρωση της στέγης αλλά και η πτώση των σοβάδων στο εξωτερικό του δικαστικού μεγάρου δεν αντιμετωπίστηκαν με το κλείσιμο των δικαστηρίων. Και υπάρχουν τρόποι μερικής ανάκλησης της υπουργικής απόφασης ή τροποποίησής της για λόγους νόμιμους, βάσιμους και ουσιαστικούς.
Σημειωτέον δε ότι σκόπιμα για να μην προκαλέσει θόρυβο η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση αναστέλλει τη λειτουργία μέχρι τις 20-12-2020 ενώ στην ουσία η αναστολή θα παρατείνεται. Ούτε καν υπάρχει σχέδιο προς υλοποίηση, ούτε καν έχει εκκινηθεί σχετική διαδικασία.
Οι βουλευτές Δωδεκανήσου, ο Δήμος Ρόδου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αναλογιζόμενοι την κρισιμότητα της κατάστασης άμεσα ανταποκρίθηκαν για να εξευρεθεί λύση απευθυνόμενοι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης που ούτε καν μπήκε στον κόπο να αποστείλει άμεσα κλιμάκιο για να επιλύσει το πρόβλημα επιδεικνύοντας την ίδια συμπεριφορά που επέδειξε και στο παρελθόν.
Μέχρι σήμερα και σύμφωνα με σχετική απάντησή του αγνοεί τα έγγραφα που έφευγαν από το Εφετείο Δωδεκανήσου και ομιλούσαν εναγωνίως για την επικινδυνότητα και αποκατάσταση του δικαστικού μεγάρου. Δεν παραλείπει ωστόσο το υπουργείο στην ίδια απάντηση να αναφέρει τις δαπάνες για την συντήρηση ανελκυστήρων (?) του δικαστικού μεγάρου, προφανώς επειδή η επιπόλαιη αντιμετώπισή του προβλήματός μας γίνεται με την αντιγραφή-επικόλληση έτοιμων απαντήσεων αποθηκευμένων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του.
Μέχρι σήμερα εξάλλου “ποιεί την νήσσαν” για την επιβεβλημένη μεταστέγαση των δικαστηρίων, του διοικητικού πρωτοδικείου και του κτηματολογίου σε νέα κτίρια, ενώ τα περισσότερα πρωτοδικεία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας-που ασχολούντα κυρίως με υποθέσεις αιγοπροβάτων-διαθέτουν σύγχρονες κτιριακές υποδομές.
Αν απαθείς οι Ροδίτες αναμένουμε κάθε φορά την υπουργική απόφαση που μόνο θα ανανεώνει την αναστολή λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου και δεν αντιδράσουμε θα πρέπει να επιμεριστεί και σε μας η ευθύνη για την απαράδεκτη κατάσταση που δημιουργήθηκε και το πρωτοφανές στα χρονικά κλείσιμο δημόσιας υπηρεσίας. Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί οφείλουν να κινητοποιηθούν αντιπροσωπεύοντας την τοπική κοινωνία. Μεταγραφές πράξεων δεν γίνονται, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας δεν εκδίδονται, αγωγές δεν μπορούν να προχωρήσουν, δάνεια δεν εκταμιεύονται, κινδυνεύουν να χαθούν προγράμματα επιδοτήσεων σε επιχειρήσεις, πολεοδομικές άδειες μπλοκάρονται. Και όλα αυτά επ’ αόριστον και με αφορμή τη πτώση μερικών σοβάδων.
Είναι επιβεβελημένο άμεσα να εκκινήσει σταδιακά η λειτουργία έστω και τμημάτων του Κτηματολογίου Ρόδου, από τις 21-12-2020. Για τον τρόπο άμεσα θα πρέπει να μεριμνήσει το ίδιο το υπουργείο και όχι να μεταθέτει την ευθύνη σε τοπικούς φορείς ζητώντας επικαιροποιήσεις μελετών και να υποδείξεις χώρων ενδεδειγμένων για την μετεγκατάσταση της υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση είναι υπεύθυνο το δημόσιο για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που θα υποστούν οι αμέσως θιγόμενοι πολίτες, από τις πράξεις και τις παραλείψεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο εκ των θιγομένων
και ζημιωμένων
Βασίλειος Καταβενάκης
δικηγόρος Ρόδου

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου