Μετά τις Περιφέρειες, ανοίγουν οι διαδικασίες για την επιλογή υποψηφίων δημάρχων που θα στηρίξει το Κίνημα Αλλαγής σε όλη τη χώρα.
Οι διαδικασίες, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, προκειμένου τόσο το ίδιο το κίνημα, όσο και τα κομματικά όργανα αλλά και οι υποψήφιοι δήμαρχοι να έχουν τον χρόνο, να οργανωθούν για τις εκλογές του Μαΐου 2019.
Με δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν για πρώτη φορά με το σύστημα της απλής αναλογικής και οι έδρες των δημοτικών συμβούλων θα κατανεμηθούν από την πρώτη Κυριακή, απαιτούνται… χειρουργικοί σχεδιασμοί γι αυτό και οι προετοιμασίες των επικεφαλής αλλά και των κομμάτων, θα πρέπει να ξεκινήσουν εγκαίρως ώστε να λύσουν το συντομότερο δυνατόν την σπαζοκεφαλιά της κατάρτισης των ψηφοδελτίων.
Στο πλαίσιο αυτό, με βάση την εγκύκλιο που εστάλη, η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής με τη Συντονιστική Γραμματεία της/των Τ.Ο. του Δήμου τον οποίο αφορά η διαδικασία, τους βουλευτές και τα μέλη της ΚΠΕ από τον νομό και παρουσία του εξουσιοδοτημένου κλιμακίου, συζητά, εξειδικεύει, προγραμματίζει χρονικά και προετοιμάζει τη διαδικασία που ολοκληρώνεται με τη σύγκληση του Διευρυμένου Δημοτικού Οργάνου.
Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Κανονισμό λειτουργίας, μπορεί στο πλαίσιο της διαδικασίας να αξιοποιηθεί κάθε δόκιμη διαδικασία αξιολόγησης για τον συγκεκριμένο Δήμο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες.
Είναι αυτονόητο ότι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση ή στην όποια άλλη διαδικασία αποφασιστεί, αποδέχονται τις τελικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Κινήματος Αλλαγής.
Με το τέλος αυτής της διαδικασίας, το κλιμάκιο υποβάλλει σχετική έκθεση στον γραμματέα της ΚΠΕ ο οποίος, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων Αυτοδιοίκησης, ενημερώνει για την περαιτέρω εξέλιξη της διαδικασίας.
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ
Με βάση την έκθεση του κλιμακίου διαδικασίας και τα συμπεράσματα της πολιτικής διαβούλευσης, με απόφαση του γραμματέα της ΚΠΕ σε συνεννόηση με την Επιτροπή Ψηφοδελτίων Αυτοδιοίκησης συγκαλείται η Διευρυμένη Δημοτική Σύσκεψη προκειμένου να προβεί στην πολιτική αξιολόγηση των προτάσεων και να εγκρίνει την τελική εισήγηση.
Η σύνθεση της Διευρυμένης Δημοτικής Σύσκεψης έχει ως εξής:
1. Μέλη Ν.Ε.
2. Βουλευτές νομού
3. Μέλη ΚΠΕ από το νομό
4. Γραμματείς Τομέων ή Δικτύων από το νομό
5. Περιφερειάρχης ή επικεφαλής περιφερειακής παράταξης ή υποψήφιος περιφερειάρχης, εφόσον έχει επιλεγεί.
6. Περιφερειακοί σύμβουλοι από το νομό που είναι μέλη του Κινήματος Αλλαγής
7. Γραμματείς Ν.Ε. των κομμάτων (ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, Κίνημα Δ.Σ. κ.λ.π.) που δεν είναι μέλη της Ν.Ε. του Κινήματος Αλλαγής.
8. Όλα τα μέλη της/των Συντονιστικής/ών Γραμματείας/ών της/των Τ.Ο. του Δήμου, τον οποίο αφορά η διαδικασία αξιολόγησης.
9. Πρόεδροι ή επικεφαλής παρατάξεων δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων που είναι μέλη του Κινήματος Αλλαγής στο νομό.
10. Πρώην αιρετοί περιφερειάρχες, και πρώην δήμαρχοι στο συγκεκριμένο Δήμο που είναι μέλη του Κινήματος Αλλαγής.
11. Δημοτικοί σύμβουλοι που είναι μέλη του Κινήματος Αλλαγής του/των Δήμου/ων που αφορά η αξιολόγηση.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Στην Δ.Δ.Σ. γίνεται πολιτική εκτίμηση των δεδομένων όπως έχουν διαμορφωθεί και η αξιολόγηση των υποψηφίων που έχουν δηλώσει ότι αποδέχονται το πλαίσιο της διαδικασίας.
ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Με βάση την εισήγηση της Δ.Δ.Σ και της σχετικής έκθεσης, η Επιτροπή Ψηφοδελτίων Αυτοδιοίκησης αποφασίζει και ανακοινώνει την τελική επιλογή.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η απόφαση του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΚΙΝ.ΑΛ. για τη στρατηγική της αυτόνομης πολιτικής του, δίνει τη δυνατότητα -όπως επισημαίνουν στελέχη του κινήματος- για συγκροτημένη πολιτική και αυτοδιοικητική παρουσία σε όλους τους Δήμους με υποψήφιους και ψηφοδέλτια που εκπέμπουν μήνυμα πολιτικής ευθύνης, αυτοδιοικητικής κουλτούρας, έχουν καταξιωθεί στην τοπική κοινωνία και προτείνουν στην κοινωνία δημοτικά προγράμματα που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής, θα στηρίζουν τους πολίτες και θα συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη.
Οι συνεργασίες, όπου απαιτηθούν στο δεύτερο γύρο αλλά και μετά τις εκλογές, θα αντιμετωπιστούν θεσμικά και πολιτικά με βάση τις θέσεις του ΚΙΝ.ΑΛ. για την αυτοδιοίκηση και τον ρόλο των Δήμων αλλά και με βάση τις προτάσεις του κινήματος και θέσεις που έχει εκφράσει για τα τοπικά θέματα.
ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ
40.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ
Στους Δήμους κάτω των 40.000 κατοίκων, όπως συμβαίνει με πολλά νησιά στα Δωδεκάνησα, με ευθύνη της Ν.Ε. και σε συνεργασία με τις Σ.Γ. των Τ.Ο., ακολουθείται διαδικασία ενοποίησης των δυνάμεων του ΚΙΝ.ΑΛ. λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες για κάθε Δήμο και τη βούληση των τοπικών κοινωνιών.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Σύμφωνα με τον “Κλεισθένη” (ν. 4555/2018), οι πρόεδροι και τα συμβούλια Κοινοτήτων θα αναδειχθούν με χωριστά ψηφοδέλτια και η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε χωριστή κάλπη.
Για το Κίνημα Αλλαγής, επισημαίνεται ότι είναι πολιτικά ιδιαίτερης σπουδαιότητας η συμμετοχή άξιων τοπικών στελεχών και η συγκρότηση στις Κοινότητες ψηφοδελτίων, μέσω των οποίων θα μπορεί να αναδειχθεί στην πράξη το ενδιαφέρον του Κινήματος για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόοδο των τοπικών κοινωνιών.
Όλες οι διαδικασίες πρέπει να γίνουν σε πνεύμα σύνθεσης και συνεννόησης, όπως σημειώνεται στη σχετική εγκύκλιο και εκτός ειδικών περιπτώσεων, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ