Με απόφαση του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, που αναρτήθηκε χθες στην Διαύγεια, προσελήφθη η κ. Ισμήνη Ευθυμία Κιόττου του Μιχαήλ, Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι., με ειδίκευση στις τεχνολογίες γραφικών τεχνών, ως ειδική σύμβουλος για την επικουρία του δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Η ανωτέρω θα υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά στο δήμαρχο, τους αρμόδιους αντιδημάρχους, τα συλλογικά όργανα του Δήμου και τις θεσμοθετημένες Επιτροπές του Δήμου με αιρετά μέλη, προκειμένου να επιλέγονται και να καταρτίζονται οι πλέον ισχυρές, για την βέλτιστη αποτελεσματικότητα της τουριστικής και πολιτιστικής προβολής προτάσεις προς ισχυροποίηση της φύσης του επικοινωνιακού υλικού μέσω των γραφικών τεχνών για τη βέλτιστη επιτυχία των προωθητικών δράσεων.
Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ