Τις προγραμματικές του θέσεις με τις βασικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αυτό αποτυπώνονται οι βασικές δεσμεύσεις του κόμματος σε βασικούς τομείς της οικονομίας και όπως τονίζει, θα προστατεύσει την πλειοψηφία της κοινωνίας και θα ανοίξει ένα διαφορετικό δρόμο με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες των πολλών και όχι για τους λίγους, ένα πρόγραμμα που ανοίγει τον δρόμο για τον απεγκλωβισμό από τη λιτότητα.

Τονίζει δε ότι το πρόγραμμα αποτελεί μια ζωντανή διαδικασία και ως εκ τούτου, παραμένει ανοιχτό στον διάλογο και στις παρατηρήσεις.

Οι βασικές προτεραιότητες στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους

Το δημόσιο χρέος

Η πρώτη κυβέρνησης της Αριστεράς κατάφερε το ζήτημα του ελληνικού χρέους να έχει πλέον ανοίξει διεθνώς και με δεσμευτικό τρόπο. Το ζήτημα αυτό μπαίνει επιτέλους στις πραγματικές του διαστάσεις ως ένα πρόβλημα:
• Υπερεθνικό, διότι αφορά όλη την Ευρώπη.
• Οικονομικό, διότι χωρίς την αντιμετώπισή του δεν θα επιστρέψουμε στην ανάπτυξη και την ευημερία.
• Πολιτικό, διότι συνολική επίλυσή του θέτει τα θεμέλια μιας νέας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής για όλη την Ευρώπη.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε θέση, μετά την πρώτη αξιολόγηση, να καταθέσει την πρότασή της για μια συνολική και ριζική λύση του προβλήματος.

Κομβικά ζητήματα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ

Στο πρόγραμμα αναφέρεται ότι στη συμφωνία, πεδία όπως οι εργασιακές σχέσεις, το ασφαλιστικό σύστημα και οι συντάξεις, η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, το φορολογικό σύστημα και φυσικά η ρύθμιση του ανοιχτού ζητήματος των «κόκκινων δανείων» συνιστούν γκρίζες ζώνες, με την έννοια ότι το περιεχόμενο των αλλαγών που θα γίνουν παραμένει ακόμη εν πολλοίς ανοιχτό, αν και οι διατυπώσεις της συμφωνίας, σε πολλά σημεία, είναι προβληματικές.

Η συμφωνία επίσης περιλαμβάνει και δεσμεύσεις που αντανακλούν θέσεις της πρώτης κυβέρνησης της Αριστεράς. Τέτοια ζητήματα είναι π.χ. τα ακόλουθα: καταπολέμηση της διαφθοράς, ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης, ενίσχυση της φορολογικής διοίκησης, εκκαθάριση ανοιχτών φορολογικών υποθέσεων, προστασία της πρώτης κατοικίας. Επιπλέον, στη συμφωνία δεν περιλαμβάνεται καμία απολύτως δέσμευση για περαιτέρω απολύσεις στον δημόσιο τομέα.

Δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εφαρμογή ενός παράλληλου προγράμματος σε ζητήματα που δεν άπτονται του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας με διπλό στόχο: αφενός την άμβλυνση των συνεπειών της για τα μισθωτά και άνεργα στρώματα, τους αυτοαπασχολούμενους και τους συνταξιούχους, και αφετέρου την ενίσχυση της θέσης αυτών των στρωμάτων τόσο πολιτικά (δημοκρατικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις) όσο και οικονομικά, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την απεμπλοκή από το νεοφιλελευθερισμό και την μνημονιακή πολιτική της λιτότητας.

Επομένως, με δεδομένες τις αντιφάσεις και τα ανοικτά μέτωπα της συμφωνίας, ο ΣΥΡΙΖΑ πέραν των δεσμευτικών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει θα επιδιώξει να τις υπερβεί τόσο με αντισταθμιστικά και ισοδύναμα μέτρα όσο και στο πλαίσιο ενός παράλληλου προγράμματος. Ταυτόχρονα, θα επιδιώξει με σχέδιο να αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα που θα δημιουργήσουν στο μέλλον οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με στόχο βήμα – βήμα απεγκλωβισμό του από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική σε συνεννόηση και με τη συνεργασία ευρωπαϊκών κομμάτων, συνδικάτων και κινημάτων. Σε κάθε περίπτωση, θα επιδιώξουμε η εφαρμογή της συμφωνίας να γίνει με τρόπο που να μην επιφέρει παραπέρα αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων όπως έγινε στο παρελθόν.

ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Διαφθορά

– Συνεχίζουμε τον πόλεμο ενάντια στη διαπλοκή και τη διαφθορά ακόμη πιο αποφασιστικά, ακόμη πιο αποτελεσματικά.

– Χαράσσουμε και υλοποιούμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της διαφθοράς, το θεσμικό πλαίσιο που θα διατρέχει οριζόντια και κάθετα το σύνολο του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο στόχος μας είναι σαφής: να διαλύσουμε κάθε θύλακα διαφθοράς, κάθε θύλακα πλουτισμού σε βάρος του λαού και των εθνικών συμφερόντων. Ήδη έχουμε προσδιορίσει 47 στόχους με 123 δράσεις για βαθιές παρεμβάσεις-τομές στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης.

Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιους από τους στόχους του Σχεδίου:

• Αναβάθμιση του ρόλου και των δυνατοτήτων των ελεγκτικών μηχανισμών και η συγχώνευση των κυριοτέρων εξ αυτών με στόχο τα καλύτερα και ταχύτερα αποτελέσματα, την καλύτερη οργάνωση καθώς και την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων.
• Καλύτερος συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών.
• Υιοθέτηση διεθνών ελεγκτικών προτύπων από τα ελεγκτικά σώματα και η διενέργεια τακτικών ελέγχων.
• Εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων ώστε σε πραγματικό χρόνο να υπάρχει διάχυση και διαχείριση πληροφοριών μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών
• Χάραξη τομεακής στρατηγικής κατά της διαφθοράς στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης και ιδίως στους τομείς υψηλού κινδύνου (υγεία, άμυνα, δημόσιες συμβάσεις – προμήθειες, ΟΤΑ, δημόσια έργα κλπ).
• Νέο νομικό πλαίσιο για την πάταξη της λαθρεμπορίας (καύσιμα, καπνικά, αλκοόλ) με ταυτόχρονη δημιουργία ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου δίωξης του λαθρεμπορίου.
• Τήρηση στατιστικών στοιχείων από τα ελεγκτικά σώματα και την Δικαιοσύνη σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς και ανά έτος δημοσιοποίησή τους για την ενημέρωση της κοινωνίας.
• Δημιουργία ενιαίου συστήματος υποδοχής καταγγελιών για περιπτώσεις διαφθοράς στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Δ διαβίβασή τους για έλεγχο στα αρμόδια ελεγκτικά σώματα και έλεγχος της ταχύτητας και της ποιότητας των διαδικασιών.
• Δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για το πολιτικό χρήμα και για το πόθεν έσχες των κρατικών λειτουργών.

Ειδικότερα για τις Δημόσιες Συμβάσεις ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται για:

• Τη θεσμοθέτηση και πλήρη εφαρμογή ενός ενιαίου και κωδικοποιημένου κανονιστικού πλαισίου για τις διαγωνιστικές διαδικασίες, τη σύναψη και εκτέλεση των Συμβάσεων από όλους τους φορείς του Δημοσίου για έργα, μελέτες, υλικά και υπηρεσίες.
• Τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις. Εκεί θα εντάσσεται και η λειτουργική αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης των διαγωνισμών ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ, ο εξορθολογισμός του πλέγματος των φορέων του Δημοσίου που διενεργούν διαγωνισμούς, ο έλεγχος των προδιαγραφών και η ανάπτυξη δημιουργικού ανταγωνισμού στις διαγωνιστικές διαδικασίες. Στόχος μας είναι η πλήρης εξυγίανση και θωράκιση όλου του συστήματος προμηθειών, η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων, η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων προμηθειών και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δημόσια διοίκηση

Συνεχίζουμε στο νέο δρόμο που ανοίξαμε για τη δημόσια διοίκηση μετά τις 25 Γενάρη. Καταθέτουμε σήμερα πέντε βασικούς άξονες ριζοσπαστικών τομών για την προοδευτική μεταρρύθμισή της:

• Γραφειοκρατία και Διαφθορά: Είμαστε έτοιμοι για ένα μεγάλο άλμα στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του αποφασιστικού χτυπήματος της γραφειοκρατίας. Είναι ήδη έτοιμο το ηλεκτρονικό ΚΕΠ «ΕΡΜΗΣ», που δίνει αυτοστιγμεί περίπου 20 πιστοποιητικά και σε δύο-τρεις μέρες στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε πολίτη περίπου 150 χαρτιά και πιστοποιητικά. Εξοικονομούμε έτσι τεράστιους πόρους από τη μείωση των διοικητικών βαρών, αλλά και τη μείωση των άχρηστων μετακινήσεων των πολιτών για λόγους γραφειοκρατίας και μόνο. Η μέλετη του Υπουργείου αναφέρει με τα σημερινά δεδομένα εξοικονόμηση περίπου 2.5 εκατ. ευρώ μηνιαίως, μόνο από τη σημερινή χρήση του ΕΡΜΗ. Και κάθε μέρα θα εντάσσονται καινούργιες υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα κάνει άλματα τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, καταργούνται άμεσα μια σειρά από παράβολα και άχρηστες διοικητικές πράξεις που ταλαιπωρούν τους πολίτες, ενώ θα καταργηθούν αμέσως εντός του νέου συστήματος κινητικότητας όλες οι διαδικασίες αποσπάσεων, μετατάξεων και εργασιακών μεταβολών.

• Διοικητική πολιτική στηριγμένη στις γνώσεις και τον πλούτο του δημόσιου τομέα: Στηριζόμαστε στη γνώση και τη διοικητική εμπειρία των ανθρώπων που εργάζονται σήμερα στον δημόσιο τομέα. Ένας τεράστιος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, ένα υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, με μεγάλη και σύγχρονη διοικητική εμπειρία και κατάρτιση, μένει αναξιοποίητο μέσα σε ένα διοικητικό σύστημα που υποβαθμίζεται ως προς τις αρμοδιότητές του. Το δυναμικό αυτό θα αναδειχθεί. Η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στους δημόσιους λειτουργούς της.

• Βαθιά οργανωτική αλλαγή σε όλη την πυραμίδα του δημόσιου τομέα, από την Κεντρική διοίκηση έως τον τελευταίο εποπτευόμενο φορέα, με οργανογράμματα σύγχρονα. Βασικό τους χαρακτηριστικό η περιγραφή θέσεων εργασίας ανά επιστημονική ή τεχνική ειδικότητα και συγκεκριμένου ανά υπάλληλο καθηκοντολογίου.

• Κινητικότητα. Τα νέα οργανογράμματα δημιουργούν τις συνθήκες για ένα σύστημα κινητικότητας μέσα στον δημόσιο τομέα που στηρίζεται: α) στην εθελούσια μετακίνηση των ανθρώπων του δημοσίου, β) στην κάλυψη των συγκεκριμένων ανά κλάδο και επιστημονική ειδικότητα ελλείψεων σε προσωπικό, γ) στην πλήρη διαφάνεια, μέσω ανοικτού, αυτολειτουργούντος και προσβάσιμου σε όλους /ες πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης της «εσωτερικής αγοράς εργασίας» στο δημόσιο τομέα. Το σύστημα κινητικότητας θα βοηθήσει καταλυτικά σε ένα παραγωγικό προγραμματισμό της πολιτικής προσλήψεων στο δημόσιο, αφού όλες οι από δω και στο εξής προσλήψεις θα κατευθύνονται κατά κύριο λόγο εκεί που υπάρχουν μεγάλες και επείγουσες ανάγκες, δηλαδή στην υγεία και στην κοινωνική πρόνοια και στην παιδεία.

• Αποτίμηση / Αξιολόγηση του παραγόμενου έργου της δημόσιας διοίκησης. Οργάνωση συστήματος αξιολόγησης με τελικό στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα προς τους πολίτες. Η δική μας αξιολόγηση δεν είναι τιμωρητική. Η δική μας αξιολόγηση εμπεριέχει την αξιολόγηση των υφισταμένων από τους προϊσταμένους, αλλά και αντίστροφα, των προϊσταμένων από τους υφισταμένους, όπως επιτάσσουν όλα τα σύγχρονα και δημοκρατικά συστήματα διοίκησης. Η δική μας αξιολόγηση εμπεριέχει επίσης την αυτοαξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και την αξιολόγηση των υπηρεσιών του δημοσίου από τους πολίτες. Για το λόγο αυτό και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης θα καθιερώσουμε ερευνητικά εργαλεία συνεχούς παρακολούθησης του έργου των υπηρεσιών από την ίδια την κοινωνία σε συνεχή βάση. Αξιολόγηση, τέλος για εμάς, είναι η αξιολόγηση των τεχνολογικών και υλικών υποδομών του δημοσίου, του περιβάλλοντος εργασίας, των σχέσεων μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Καμία αξιολόγηση δεν είναι ξεκομμένη από τις συνολικές συνθήκες εργασίας ενός χώρου.

• Αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης: Μετεξελίσσεται σε όργανο παραγωγής, εφαρμογής και αξιολόγησης του διοικητικού βραχίονα του κράτους. Το Κέντρο, με νέο οργανόγραμμα και αναβαθμισμένο πολιτικό ρόλο, θα είναι ο επίσημος Σύμβουλος του Κράτους σε ζητήματα Δημόσιας Διοίκησης.

• Διαφάνεια, Ανοικτή Πρόσβαση: Εμπεδώνουμε την αντίληψη ότι η δημόσια διοίκηση είναι υπόλογη στους πολίτες και λειτουργεί προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Κατοχυρώνουμε το δικαίωμα του πολίτη στην ελεύθερη πρόσβαση σε όποια πληροφορία ή περιεχόμενο παράγεται ή διακινείται από δημόσιους φορείς ή ακόμα και από φορείς που έχουν δημόσια χρηματοδότηση. Θα θεσπίσουμε με νόμο ότι κάθε άρνηση της διοίκησης ή του πολιτικού προσωπικού σε αυτό το δικαίωμα καθιστά άκυρη κάθε πράξη τους.

Φορολογία

Η κυβέρνησή μας αναγκάστηκε να επιβάλλει μια σειρά από δύσκολα φορολογικά μέτρα, κατάφερε όμως πολλά από αυτά να έχουν στοιχεία κοινωνικής δικαιοσύνης: Η αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η φορολογία των κερδών και των πλοίων, η αύξηση των φόρων πολυτελείας είναι μέτρα που επιβαρύνουν σχεδόν αποκλειστικά τα υψηλά εισοδήματα.

Στον σχεδιασμό μας εντάσσεται μια συνολικότερη φορολογική μεταρρύθμιση που θα καθιερώσει ένα απλό, δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστημα που θα εξασφαλίζει διαφάνεια και ευκολότερη διαχείριση, θα παρέχει στους πολίτες το αίσθημα ισότητας απέναντι στο κράτος αλλά και βεβαιότητας για τις μελλοντικές τους υποχρεώσεις.

Όσον αφορά τους φόρους κατανάλωσης (όπως ο ΦΠΑ) σκοπεύουμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες απόδοσης και επιστροφής αλλά και να διορθώσουμε σταδιακά όσες αδικίες προέκυψαν από την αύξηση των συντελεστών και την κατάργηση των εκπτώσεων στα νησιά. Παράλληλα θα προχωρήσουμε σε ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών ώστε να βελτιωθεί η φορολογική συμμόρφωση και η εισπραξιμότητα.

Όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, θα προχωρήσουμε σε ριζική αναμόρφωση με αλλαγή των τεκμηρίων, εξίσωση των συντελεστών για κάθε πηγή εισοδήματος και έντονη προοδευτικότητα ώστε να μεταφερθεί το βάρος από τα χαμηλότερα εισοδήματα προς τα υψηλότερα. Παράλληλα θα προχωρήσουμε σε περιορισμούς των εξαιρέσεων και των προνομιακών καθεστώτων που προσφέρουν δυνατότητες φοροαποφυγής.

Όσον αφορά τους φόρους περιουσίας, και ειδικότερα τον ΕΝΦΙΑ, θα προχωρήσουμε σε αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών και επιβολή προοδευτικών συντελεστών ώστε να μην υπάρξει απώλεια εσόδων. Επιπλέον, θα προχωρήσουμε στην επιβολή του περιουσιολογίου εντός του 2015 όπου θα καταγράφεται το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας προκειμένου να διαπιστωθεί η φοροδοτική ικανότητα όλων των πολιτών.

Φοροδιαφυγή

Η αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και συνείδησης είναι μια μεγάλη πρόκληση που προϋποθέτει την επιτυχή πάταξη της φοροδιαφυγής. Παρότι πολλοί το έχουν υποσχεθεί, είμαστε οι μόνοι που διαθέτουμε την πολιτική βούληση για να το πραγματοποιήσουμε καθώς δεν έχουμε εξαρτήσεις από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, όπως αποδείχθηκε από την επιβολή του φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων που αναβάλλονταν επί πέντε χρόνια από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Πέρα από την πολιτική βούληση, χρειάζονται και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πολλές από τις οποίες εντάξαμε ήδη στη συμφωνία με τους εταίρους και θα αποτελέσουν προτεραιότητα το επόμενο διάστημα:

Χρειάζεται αυστηροποίηση των ποινών και απλοποίηση των διαδικασιών επιβολής τους. Οι ποινές πρέπει να φτάνουν σε πλήρη δήμευση εισοδημάτων που δεν δηλώθηκαν ή περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται. Οι επιβολές κυρώσεων πρέπει να γίνουν απλές και διαφανείς και να θεσμοθετηθούν διαδικασίες που θα επιταχύνουν την εκδίκαση.

Επιπλέον χρειάζεται ισχυρή και στελεχωμένη φορολογική διοίκηση με τεχνικά μέσα και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Σε αυτό το μέτωπο έχουμε δώσει ήδη δείγματα γραφής με την διασταύρωση στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών και δηλώσεων εισοδήματος, την απόκτηση λογισμικού ώστε να εντοπίζονται οι απάτες ΦΠΑ, την εκπόνηση σχεδίου νόμου και επιχειρησιακής στρατηγικής για το λαθρεμπόριο καυσίμων, καπνικών προϊόντων και οινοπνευματωδών.

Τέλος απαιτείται διεθνής συνεργασία, τόσο για την μεταφορά τεχνογνωσίας και την υιοθέτηση καλών πρακτικών όσο και για την παροχή πληροφοριών για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό. Η κυβέρνησή μας σκοπεύει να καταθέσει αίτημα στις χώρες του εξωτερικού προκειμένου να γνωστοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από έλληνες κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επιπρόσθετα, θα προχωρήσουμε σε εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων καταθέσεων και άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων ώστε να επιβληθούν οι προβλεπόμενοι φόροι.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας

Η προσπάθεια να μετατοπιστεί η πίεση για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας από το σκέλος των μισθών σε αυτό των διαρθρωτικών αλλαγών θα προωθηθεί μέσα από:

• Την υλοποίηση του νόμου για την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων,
• Την ίδρυση Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων,
• Το σχέδιό μας για την μείωση των τιμών περιλαμβάνει, α) την επανεξέταση του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, β) τις μεταρρυθμίσεις σε στοχευόμενους κλάδους στους οποίους κυριαρχούν ολιγοπωλιακά συμφέροντα, όπως το λιανεμπόριο και τα καύσιμα,
• Την αναβάθμιση της θεσμικής υποδομής αναφορικά με την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, ώστε να επωφεληθούμε από τις δυνατότητες που παρέχει το σχέδιο Γιούνκερ, να αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία μέσα από το νέο ταμείο που θα αντικαταστήσει το ΤΑΙΠΕΔ, και να διευκολύνουμε τις συμπράξει ελληνικών επιχειρήσεων με στρατηγικούς επενδυτές από το εξωτερικό.

Τράπεζες / κόκκινα δάνεια

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει στόχο τον συνδυασμό της ανακεφαλαιοποίησης με την ολοκληρωμένη και οριστική επίλυση του σύνθετου προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων (“κόκκινων”) δανείων, με οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο, προκειμένου να εξυγιανθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών και να απελευθερωθεί ρευστότητα στην πραγματική οικονομία.

Λόγω της κρίσης και της λιτότητας τα μη εξυπηρετούμενα (“κόκκινα”) δάνεια έχουν φτάσει σε εκρηκτικά επίπεδα, επιβαρύνοντας το ενεργητικό των τραπεζών, που δεν μπορούν να παράσχουν ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των “κόκκινων” δανείων, αποτελεί κομβικό σημείο για την ενίσχυση της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Το ΕΣΠΑ και τα μεγάλα έργα

• Βραχυπρόθεσμα, αποκαθιστούμε πλήρως τη ροή πληρωμών και υλοποίησης των έργων έτσι ώστε το ΕΣΠΑ 2007-2013 να ολοκληρωθεί χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τη δημοσιονομική βάση των επόμενων χρόνων. Ο στόχος είναι διπλός: η ομαλή ολοκλήρωση των προγραμμάτων με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση τόσο της νέας περιόδου όσο και του κρατικού προϋπολογισμού.

• Μεσοπρόθεσμα, διασφαλίζουμε τη συνέχεια υλοποίησης κρίσιμων έργων της προηγούμενης περιόδου χωρίς όμως να θιγούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας περιόδου και χωρίς να καταργείται πλήρως η προγραμματική αυτοτέλεια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στόχος είναι το ξεκαθάρισμα του αναπτυξιακού τοπίου από τις υποχρεώσεις και τις επιβαρύνσεις του παρελθόντος. Έτσι θα προχωρήσουμε σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που θα στηρίζεται σε:
-μικρά και μεσαία χρήσιμα έργα,
-παρεμβάσεις με έντονο κοινωνικό και οικολογικό αποτύπωμα,
-μια νέα επιχειρηματικότητα που θα συνδυάζει την παραγωγή υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών με μια νέα μορφή επιχειρηματικής διακυβέρνησης μέσα από συνεργατικά σχήματα και μορφές κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας.

Το σχέδιο για τις υποδομές

Η εκπόνηση ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών, που θα περιλαμβάνεται τις πρωτοβουλίες και τα έργα σε όλους τους τομείς, από τις μεταφορές μέχρι τα υδραυλικά και τα αντιπλημμυρικά, περιλαμβάνεται στις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον χώρο των υποδομών.

Την ίδια στιγμή, όμως, στον ΣΥΡΙΖΑ ανατρέπουν τον σχεδιασμό για «λουκέτο» και συγχωνεύσεις σε εταιρείες του δημοσίου στον χώρο των κατασκευών όπως η Θέμις Κατασκευαστική, η ΔΕΠΑΝΟΜ κ.λπ., που κατά το παρελθόν είχαν χαρακτηριστεί εστίες διαφθοράς. Μάλιστα, στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπεται πως οι συγκεκριμένες εταιρείες «θα αποκτήσουν βιώσιμο επιχειρησιακό σχέδιο και θα αξιοποιηθούν ως φορείς αιχμής και τεχνογνωσίας (π.χ.με την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε μεγάλα έργα του εξωτερικού σε ρόλους project manager, Συμβούλου Μηχανικού ή Ανεξάρτητου Μηχανικού)».

Στις προγραμματικές δεσμεύσεις περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση του νέου νομικού πλαισίου, «το οποίο, παράλληλα και σε συνδυασμό με ένα ειδικά διαμορφωμένο πλέγμα δράσεων και κανόνων, θα ελαχιστοποιεί τις δυνατότητες διαφθοράς στο χώρο των έργων υποδομής». Το νέο πλαίσιο, τμήμα του οποίου είναι το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε από τον κ. Τσίπρα παραμονές Δεκαπενταύγουστου, περιλαμβάνει την τυποποίηση και τη διαφάνεια στις διαδικασίες, τον ποιοτικό και οικονομικό έλεγχο, και την απόδοση ευθυνών, την απουσία «παραθύρων» και την καθολική ισχύ του, τη στήριξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας στις δημόσιες συμβάσεις κ.λπ.

Στον ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύονται επίσης για την προώθηση μέτρων όπως η δυνατότητα να εκτελεούνται έργα με συνευθύνη δύο ή περισσοτέρων δομών, ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. ΟΣΚ και Δήμος, δύο Περιφέρειες κλπ.) με απλούστευση των συναφών διαδικασιών, η θέσπιση σαφών κανόνων για τη διεξαγωγή της δημόσιας κοινωνικής διαβούλευσης τότε κατά τη διαδικασία προγραμματισμού όσο και για τα στάδια της μελέτης και της λειτουργίας των έργων, η ενίσχυση του θεσμού των συνεταιριστικών – συνεργατικών επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας σε ολόκληρο το φάσμα του παραγωγικού συστήματος των κατασκευών.

Επίσης, δημιουργείται ειδική κυβερνητική δομή που θα έχει σκοπό να προωθεί τα ζητήματα οικονομικής διπλωματίας που αφορούν στις εργοληπτικές και μελετητικές ιδιωτικές τεχνικές εταιρείες και στις ανώνυμες εταιρείες του δημοσίου.

Στήριξη μικρομεσαίων

Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η νέα συμφωνία, ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να παλέψει για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε αναφέρει ήδη το σχεδιασμό μας για την αποκατάσταση της ρευστότητας και το τραπεζικό σύστημα, καθώς και για τον νέο τρόπο αξιοποίησης του ΕΣΠΑ. Ο σχεδιασμός αυτός είναι τέτοιος ώστε να στηρίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δείτε εδώ το πρόγραμμα του κόμματος για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μέτρα για τον τουρισμό στα νησιά

1. Ενισχύσεις μέσω ΕΣΠΑ για τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων όλων των λειτουργικών μορφών και κλάδων με έμφαση στα νησιά κάτω των 2300 κατοίκων.

2. Αξιοποίηση των τουριστικών πόρων, φυσικών και πολιτιστικών, με τη δημιουργία οργανωμένων προϊόντων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και στοχευμένη προβολή τους. Αφορά σε προϊόντα επαγγελματικού τουρισμού, αγροτουρισμού, οικοτουρισμού, πολιτιστικού τουρισμού, θρησκευτικού τουρισμού, καταδύσεων κλπ. Αυτό μπορεί να γίνει με: α) Δημιουργία προϊόντων-προτύπων. β) Παροχή σχετικής τεχνογνωσίας σε περιφέρειες, δήμους ή άλλους φορείς που εμπλέκονται. γ) Καταγραφή των εναλλακτικών προϊόντων, που ενδεχομένως υφίστανται σε άρτια μορφή.

3. Θαλάσσιος τουρισμός: -Προώθηση τουριστικών ή και αλιευτικών αγκυροβολίων (ανεξάρτητων ή σε υφιστάμενα λιμάνια) σε όλα τα νησιά, όπου δεν υφίστανται ανάλογες εγκαταστάσεις. -Οργάνωση on line συστήματος ενημέρωσης θαλάσσιων τουριστών για τη διαθεσιμότητα θέσεων σε λιμάνια και αγκυροβόλια και γενικά για την αναγκαία πληροφόρηση,- Στήριξη κρουαζιερών εκτός των συνήθων δρομολογίων που να συνδέουν τα νησιά με μικρά κρουαζιερόπλοια.

4. Ενίσχυση της διείσδυσης των τοπικών προϊόντων των νησιών στον Τουρισμό και της αξιοποίησής τους μέσω αυτού με πρόσφορα μέτρα, όπως ειδικό πρόγραμμα για τη διάσωση και προώθηση των προϊόντων, που τείνουν να εγκαταλειφθούν, υιοθέτηση του «τοπικού πρωινού» και γενικά των τοπικών προϊόντων από τα καταλύματα και τα κέντρα εστίασης των νησιών με σχετική οικονομική στήριξη κ.λπ.

Οι δεσμεύσεις για τους αγρότες

• Αγωνιζόμαστε να αμβλύνουμε την φορολογική επιβάρυνση που προβλέπει η συμφωνία με παρεμβάσεις για την προστασία του εισοδήματος των αγροτών και την δίκαιη κατανομή των βαρών, με παράλληλη προσπάθεια της παραγωγικής ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα. Ενδεικτικά:

-Όλοι οι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων εκτός των μικρών παραγωγών με εισόδημα έως 5.000 ευρώ. Η αυστηροποίηση και ο έλεγχος του συστήματος θα βοηθήσει σημαντικά τους επαγγελματίες παραγωγούς φορολογικά, θα συμβάλλει στην άνοδο των τιμών παραγωγού, θα περιορίσει την φοροδιαφυγή, θα περιορίσει τις παράνομες εισαγωγές και ελληνοποιήσεις, θα συμβάλλει στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων και θα μειώσει αισθητά τις τιμές καταναλωτή.

-Επιχειρούμε την κατηγοριοποίηση του αγροτικού εισοδήματος και της φορολόγησης του , με βάση τον επανακαθορισμό της έννοιας της ”αγροτικής επιχείρησης” και ”γεωργικής εκμετάλλευσης” αλλά και της έννοιας του ”αγρότη” σε συνεργασία με τους φορείς των αγροτών:

• Στις ”γεωργικές εκμεταλλεύσεις ” ορίζουμε γενικό αφορολόγητο όριο.

• Αναγνωρίζουμε ως τεκμαρτή δαπάνη την αμοιβή της οικογενειακής εργασίας καθώς και, βάσει νέου επικαιροποιημένα υπολογισμού, τις αποσβέσεις κεφαλαίου και πάγιων.

• Προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση των οικονομικά ασθενέστερων, θα επιδιώξουμε κλιμακωτούς μεσοσταθμικούς συντελεστές σύμφωνα με το μέγεθος των αποκτηθέντων εισοδημάτων.

• Αυτόματη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ.

• Ειδικούς ευνοϊκούς συντελεστές σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές, νέους αγρότες, ειδικές καλλιέργειες, δράσεις που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη κοκ.

• Ευνοϊκή μεταχείριση συνεταιριστικών δομών, ομάδων αγροτών με διαφάνεια και ορθή διαχείριση.

• Αντιμετώπιση από κοινού με τους αγρότες και μετά από διάλογο, των προβλημάτων που δημιουργούν η απασχόληση μεταναστών εργατών γης και τα τεκμήρια διαβίωσης, αποσβέσεων, η μεταφοράς ζημιών.

• Προστατεύουμε το αγροτικό εισόδημα από την ασυδοσία της αγοράς, με την καταπολέμηση των ενδοομιλικών συναλλαγών από τις εταιρείες γεωργικών εφοδίων, με έλεγχο των παράνομων εισαγωγών και ελληνοποιήσεων, των εναρμονισμένων πρακτικών και των υπερτιμολογήσεων, με θέσπιση και τήρηση αυστηρών χρονικών ορίων αποπληρωμής των παραγωγών.

• Ενισχύουμε τη διαπραγματευτική δύναμη των αγροτών. Μειώνουμε την αλυσίδα παραγωγών – καταναλωτών, ξαναδίνοντας στους αγρότες το μερίδιο που τους αναλογεί από την αξία των προϊόντων τους με στήριξη των συνεργατικών σχημάτων, θεσμοθέτηση αγορών παραγωγών και τοπικών δικτύων παραγωγών – καταναλωτών.

• Αντιμετωπίζουμε το μεγάλο πρόβλημα της ρευστότητας σε πρώτη φάση με την θέσπιση της Αγροτικής Κάρτας και, σε δεύτερη, στον σχεδιασμό ενός εξειδικευμένου πλαισίου του αναπτυξιακού φορέα που δημιουργούμε.

• Αναδιοργανώνουμε τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς αγροτικής πολιτικής, σε ένα ενιαίο, συνεκτικό και αντιγραφειοκρατικό σύνολο, που θα παρέχει συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους αγρότες και θα διαχειρίζεται με διαφάνεια τις κοινοτικές ενισχύσεις και τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

• Δημιουργούμε δημόσιο φορέα για την παραγωγική αξιοποίηση της αγροτικής γης (δημόσιας, μη καλλιεργούμενης ιδιωτικής, εκκλησιαστικής κ.α.), παράλληλα με σχεδιασμό μέτρων και κινήτρων ώστε να επωφεληθούν άνεργοι, νέοι γεωργοί, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ο σχεδιασμός μας επιδιώκει να ενισχύσει δομές κοινωνικής οικονομίας, να κινητοποιήσει όχι μόνο αγρότες αλλά επιστήμονες με συναφείς γνώσεις, να διευκολύνει την επαναδραστηριοποίηση αργουσών βιομηχανιών τροφίμων και ποτών, τυποποίησης, διάθεσης και εμπορίας αγροτοδιατροφικών προϊόντων.

• Ενισχύουμε τη διατροφική επάρκεια της χώρας με συγκεκριμένα κλαδικά σχέδια αύξησης της παραγωγής, αξιοποιώντας σαν συγκριτικό μας πλεονέκτημα την μικρής κλίμακας παραγωγή και την οικογενειακή γεωργία που αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα και μοναδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά των αγροτικών προϊόντων.

• Μακρόπνοος στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την αύξηση της παραγωγής και τη διατροφική επάρκεια, την ισόρροπη ανάπτυξη, τη συγκράτηση του πληθυσμού και τη συμπληρωματική απασχόληση των κατοίκων ιδίως των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Πιο συγκεκριμένα:

-στήριξη της εκτατικής (ποιμενικής) κτηνοτροφίας
-ενίσχυση της καλλιέργειας σανοδοτικών φυτών και ψυχανθών με στόχο την αντικατάσταση εισαγόμενων ζωοτροφών
-ειδικά προγράμματα ανάπτυξης πτηνοτροφίας, χοιροτροφίας, γαλακτοπαραγωγού και κρεατοπαραγωγού αγελαδοτροφίας.
-δημιουργία κατάλληλης μεταποιητικής υποδομής για προϊόντα κτηνοτροφίας (σφαγεία, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων).

• Διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα του κλάδου της αλιείας, ταυτόχρονα με προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με:
-αποτίμηση της πραγματικής κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων σε συνεργασία με τους αλιείς και τον επιστημονικό κόσμο, ώστε να μπορέσουν να εφαρμοστούν ρεαλιστικά διαχειριστικά σχέδια και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα μελλοντικών παραγωγών.
– καταγραφή της δυναμικότητας όλων των τύπων αλιείας (μέση, παράκτια, ερασιτεχνική) και του ανθρώπινου δυναμικού.
-διαρθρωτικές αλλαγές και εκσυγχρονισμό όλου του αλιευτικού νομοθετικού πλαισίου, σε συνδυασμό με την εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων ελέγχου σε όλα τα στάδια παραγωγής και πώλησης.
-ανασύσταση των οργανώσεων των αλιέων σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο καθώς και η εκπαίδευση του κόσμου της αλιείας.
-αναδιοργάνωση του τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας με αιχμή τον σεβασμό στο περιβάλλον και την συνεργατική παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

• Στοχεύουμε στη βελτίωση της ποιότητας, τη διαφοροποίηση, τη προστιθέμενη αξία, τις εξαγωγές και το θετικό οικολογικό αποτύπωμα των αγροτοδιατροφικών προϊόντων. Ενδεικτικά:

-Ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας/κτηνοτροφίας
-Ενίσχυση της παραγωγής των ήδη πιστοποιημένων προϊόντων (ΠΟΠ-ΠΓΕ) και προώθηση νέων
-Νέο αξιόπιστο σύστημα ελέγχων για την ποιότητα τροφίμων.
-Ειδικές κλαδικές πολιτικές και αναπτυξιακά σχέδια για κάθε στρατηγικό προϊόν (ελαιουργικά, γαλακτοκομικά, οπωροκηπευτικά, σιτάρι-αρτοποιία, αμπελοοινικά κ.α.).
-Πρόγραμμα διαχείρισης των υδατικών πόρων
-Καθολική απαγόρευση χρήσης και καλλιέργειας γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων.
-Προώθηση του προτύπου της μεσογειακής διατροφής στη χώρα μας και διεθνώς.

• Επιδιώκουμε διαρκώς την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προς όφελος των μικρομεσαίων παραγωγών της χώρας μας.

Οι δεσμεύσεις στο ασφαλιστικό

• Καθιέρωση ενός νέου κοινωνικά δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος με καλύτερη ισορροπία μεταξύ των γενεών και εξασφάλιση όλων των συνταξιούχων από τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού προβλέπει το σχέδιο, χωρίς όμως να απαντά σε κρίσιμα θέματα αναφορικά με τις περικοπές.

euro2day.gr

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ