Τοπικές Ειδήσεις

Αποτελέσματα Εκλογών και Συγκρότηση ΔΣ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας γνωστοποιούμε ότι την Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες
εκλογών για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των
Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.). Οι παραπάνω εκλογές έλαβαν χώρα, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρόδου
«Στεφάνου Καζούλη 30 » από τις 09:00 πμ μέχρι τις 18:00 μμ το απόγευμα.
Η Διαδικασία κύλισε με ομαλότητα, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που απαιτούνταν στα
πλαίσια του COVID-19 καθώς υπήρχε και η διαδικασία της επιστολικής ψήφου σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 4, άρθρο 13 του καταστατικού, και με συμμετοχή που ξεπέρασε
κάθε προσδοκία, μετά την ολοκλήρωση και διαλογή των αποτελεσμάτων, σας ανακοινώνουμε
την σειρά επιτυχίας των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του
Καταστατικού.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΨΗΦΟΙ

01 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 228
02 ΑΝΘΣΤΗΣ (Ο) ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 192
03 ΕΠΧΙΑΣ (ΤΘ) ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 141
04 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 98
05 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΒ) ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 82
06 ΛΧΙΑΣ (ΠΒ) ΖΑΒΛΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 82
07 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 67
08 ΕΣΜΙΑΣ (ΟΑΣΤΥ) ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 67
09 ΑΛΧΙΑΣ (ΠΒ) ΓΡΙΜΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 65
10 ΑΛΧΙΑΣ (ΠΖ) ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 47
11 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΒ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 34
12 ΕΠΧΙΑΣ (ΕΜ) ΖΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΨΗΦΟΙ
1 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 204
2 ΕΠΧΙΑΣ (ΤΘ) ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74
3 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 73
4 ΑΝΘΣΤΗΣ (Ο) ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 53
5 ΛΧΙΑΣ (ΠΒ) ΖΑΒΛΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 48
6 ΑΛΧΙΑΣ (ΠΒ) ΓΡΙΜΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 39
7 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΒ) ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38
8 ΕΣΜΙΑΣ (ΟΠΥΡ) ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ 32
9 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΒ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28
10 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΒ) ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28
11 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 28
12 ΛΧΙΑΣ (ΤΘ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 27
13 ΛΧΙΑΣ (ΠΖ) ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 20
14 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΤΣΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 20
15 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12
16 ΑΛΧΙΑΣ (ΠΖ) ΜΑΜΜΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 12
17 ΑΛΧΙΑΣ (ΠΖ) ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12
18 ΕΠΧΙΑΣ (ΕΜ) ΖΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11
19 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10
20 ΕΣΜΙΑΣ (ΟΑΣΤΥ) ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 8
21 ΛΧΙΑΣ (ΠΖ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΨΗΦΟΙ
01 ΛΧΙΑΣ (ΠΖ) ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 108
02 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΒ) ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 87
03 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΤΣΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 67
04 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 58
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ευχαριστεί θερμά όλους τους συναδέλφους μέλη που
προσήλθαν στις αρχαιρεσίες εκλογών της Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. και εύχεται καλό έργο στο νέο Διοικητικό
Συμβούλιο που θα συνέλθει σε σώμα την Παρασκευή, 06 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18.00μμ.
Η Εφορευτική Επιτροπή

 

Σας γνωστοποιούμε ότι την Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 18:00μμ,
συνήλθαν τα μέλη του νέου Δ.Σ. τα οποία εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες εκλογών της 31ης
Ιανουαρίου 2021, ημέρα Κυριακή, σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΣΠΕΕΡ «Κλαυδίου
Πέπερ 5β», μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους Επχία (ΠΖ) Αντωνόπουλου
Νικόλαου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα»

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ:
01/2021 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Παρασκευής, 05 Φεβρουαρίου 2021 έχει ως
εξής:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ. 2021
Α/Α ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
01 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
02 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΜΙΑΣ (ΟΑΣΤΥ) ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
03 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΘΣΤΗΣ (Ο) ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
04 ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΧΙΑΣ (ΤΘ) ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
05 ΤΑΜΙΑΣ ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
06 ΜΕΛΟΣ Α΄ ΛΧΙΑΣ (ΠΒ) ΖΑΒΛΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
07 ΜΕΛΟΣ Β΄ ΕΠΧΙΑΣ (ΠΒ) ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ
08 Α΄ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
09 Β΄ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ ΑΛΧΙΑΣ (ΠΒ) ΓΡΙΜΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
10 Γ΄ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ ΑΛΧΙΑΣ (ΠΖ) ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11 Δ΄ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΧΙΑΣ (ΠΒ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12 Ε΄ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ ΕΠΧΙΑΣ (ΕΜ) ΖΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
01 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
02 ΕΠΧΙΑΣ (ΤΘ) ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
03 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
04 ΑΝΘΣΤΗΣ (Ο) ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
05 ΛΧΙΑΣ (ΠΒ) ΖΑΒΛΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
06 ΑΛΧΙΑΣ (ΠΒ) ΓΡΙΜΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
07 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΒ) ΓΚΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
08 ΕΣΜΙΑΣ (ΟΠΥΡ) ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ
09 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΒ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΒ) ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
12 ΛΧΙΑΣ (ΤΘ) ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
13 ΛΧΙΑΣ (ΠΖ) ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
14 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΤΣΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16 ΑΛΧΙΑΣ (ΠΖ) ΜΑΜΜΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
17 ΑΛΧΙΑΣ (ΠΖ) ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
18 ΕΠΧΙΑΣ (ΕΜ) ΖΟΥΜΠΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19 ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
20 ΕΣΜΙΑΣ (ΟΑΣΤΥ) ΠΑΤΙΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
21 ΛΧΙΑΣ (ΠΖ) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α/Α ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ
01 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΧΙΑΣ (ΠΖ) ΜΠΟΥΡΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
02 ΜΕΛΟΣ ΕΠΧΙΑΣ (ΠΒ) ΚΑΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
03 ΜΕΛΟΣ ΕΠΧΙΑΣ (ΠΖ) ΤΣΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.), αισθάνεται την υποχρέωση να εκφράσει τις εγκάρδιες και θερμές ευχαριστίες του
προς όλους τους συναδέλφους μέλη, που συμμετείχαν και προσήλθαν στις αρχαιρεσίες
εκλογών της 31ης Ιανουαρίου 2021 και θέλει να δηλώσει ότι, θα είναι δίπλα τους για ένα
καλύτερο εργασιακό, κοινωνικό και καθημερινό περιβάλλον. Σε αυτή την προσπάθεια όμως,
σας χρειαζόμαστε φυσικά όλους, συμμετέχοντας και συμβάλλοντας ενεργά και δραστήρια ως
μέλη με τις ιδέες σας και προτάσεις σας και πάντα, μέσα από τις συλλογικές εκφράσεις που
προβλέπει το Καταστατικό μας.
Με εκτίμηση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου