Αυστηρή εγκύκλιο – προειδοποίηση, να απέχουν από το κάπνισμα στους χώρους του δικαστικού μεγάρου Ρόδου εξέδωσε και διαβίβασε στο σύνολο των υπαλλήλων της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου κ. Δημήτρης Φερεντίνος.
Η εγκύκλιος έχει γνωστοποιηθεί και στην διοίκηση του Πρωτοδικείου Ρόδου και αναμένεται να λάβει καθολικό χαρακτήρα με μέριμνα της Προέδρου Πρωτοδικών Ρόδου.
Ο κ. Εισαγγελέας καθιστά σαφές στους υπαλλήλους της Εισαγγελίας πως απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε όλους τους δημόσιους χώρους κλειστούς ή στεγασμένους που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας.
Θυμίζει ακόμη, ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα ενώ σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) ευρώ. Η υποτροπή λαμβάνεται υπόψη για το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου.
Επιπλέον η επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων για την παράβαση των διατάξεων απαγόρευσης του καπνίσματος συνίσταται σε επίπληξη η οποία καταγράφεται επιτόπου στον προσωπικό υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου και επιβάλλεται και πρόστιμο ανάλογου ύψους με το διοικητικό που επισύρει η ίδια παράβαση. Κάθε επαναλαμβανόμενη παράβαση του ιδίου υπαλλήλου στον ίδιο ή άλλο χώρο ή αντίστοιχα επαναλαμβανόμενη παράβαση σε χώρο αρμοδιότητας του ίδιου προϊσταμένου υπαλλήλου επισύρει διπλασιασμό του αμέσως προηγούμενου επιβληθέντος προστίμου έως το ανώτερο εκ του νόμου προβλεπόμενο ποσό.
Σε ειδικές περιπτώσεις υπαλλήλων, που, εξαντληθέντων όλων των ηπιότερων πειθαρχικών ποινών, από εξαιρετική δυστροπία αρνούνται να συμμορφωθούν ή Προϊσταμένων που, παρά των επαναλαμβανόμενων παραβάσεων αρνούνται επιδεικτικώς να λάβουν μέτρα στην Υπηρεσία τους, δεν αποκλείεται επιβολή έτι αυστηρότερων πειθαρχικών ποινών, κατά την κρίση του αρμόδιου Υπηρεσιακού – Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ