Επικαλείται ζημίες λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσεως

Ακόμη μια επιχείρηση, που μισθώνει ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Ρόδου, προσέφυγε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αίτημα την μείωση του μισθώματος που καταβάλλει, επικαλούμενη την οικονομική κρίση.

Πρόκειται για μια ξενοδοχειακή ΕΠΕ, που μίσθωσε την 30η Απριλίου 2009 από τον πρώην Δήμο Καμείρου το ξενοδοχείο με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΦΟΣ» συνολικής επιφανείας 1.660 τ.μ., το ξενοδοχείο με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΑΦΙΝΑ» συνολικής επιφανείας 1.595 τ.μ., ένα αγρό που περικλείει Τένις, κήπο και πίστα για χορό και το αναψυκτήριο «ΕΛΑΦΑΚΙ», συνολικής επιφανείας 4.250 τ.μ. και ένα αγρό δεσμευμένο από το Δασικό Κώδικα, συνολικής επιφανείας 165.750 τ.μ..
Όλα τα παραπάνω ακίνητα βρίσκονται στον Προφήτη Ηλία, του πρώην δημοτικού διαμερίσματος Σαλάκου.
Της υπογραφής της σύμβασης αυτής προηγήθηκε φανερός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση των εν λόγω ακινήτων, ο οποίος και διενεργήθηκε στις 20 Μαρτίου και 27 Μαρτίου 2009, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου Καμείρου, χωρίς να υπάρχει πλειοδότης. Στη συνέχεια ο Δήμος Καμείρου, έλαβε απόφαση για την εκμίσθωση των εν λόγω ακινήτων με απ΄ ευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθόρισε το δημοτικό συμβούλιο κι εν συνεχεία υπεγράφη σύμβαση μίσθωσης.
Σύμφωνα με το  άρθρο 3 και 4 της σύμβασης το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα έπρεπε να είναι κατηγορίας Β’, ο μισθωτής ανέλαβε την υποχρέωση να πραγματοποιήσει συνολική επένδυση 1.500.000 € για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του κτιριακού συγκροτήματος καθ΄ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ύστερα από μελέτη που θα έπρεπε να υποβληθεί και να εγκριθεί από τον εκμισθωτή, και κατόπιν αδειοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα έπρεπε να λειτουργεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου, η μισθώτρια θα έπρεπε να μην εμποδίζει την απρόσκοπτη είσοδο όσων επιθυμούν να εισέλθουν στο χώρο για επίσκεψη κλπ.
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης αυτής, η διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε σε 25 έτη  αρχομένης από την 30-4-2009 και λήγουσα την 29-4-2034. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της σύμβασης το μηνιαίο μίσθωμα ορίσθηκε στο ποσό των 8.195,93 ευρώ πλέον χαρτοσήμου, προκαταβλητέο μέσα στις δέκα πρώτες ημέρες κάθε μήνα, ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου συμφωνήθηκε ότι κατά τα επτά πρώτα έτη της μίσθωσης, ήτοι για το διάστημα από την 30-4-2009 έως την 29-4-2016 η μισθώτρια θα κατέβαλλε ως μίσθωμα μόνο το ¼ του μισθώματος, ήτοι ποσό 2.048,98 ευρώ, ως ειδική ρύθμιση διευκόλυνσής της,  λόγω της υλοποίησης της ως άνω επένδυσης.
Η μίσθωση με την ΕΠΕ ξεκίνησε ουσιαστικά την 30 Απριλίου 2009 και με συμφωνητικό αποφασίστηκε η μείωση του μισθώματος κατά ποσοστό 20% για το διάστημα από 1-1-2013 έως 31-12-2013, λόγω ευεργετικής διάταξης για τους μισθωτές δημοσίων και δημοτικών ακινήτων.
Από την έναρξη της μίσθωσης έως και σήμερα το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 2.048,98 ευρώ με εξαίρεση το διάστημα Ιανουάριος 2013 έως Δεκέμβριος 2013 που το μίσθωμα μειώθηκε κατά ποσοστό 20%, οπότε και ανήλθε στο ποσό των 2.048,98 – 20% = 1.698,20 ευρώ.
Όπως εκθέτει η εταιρεία το κτιριακό συγκρότημα του μισθίου χρονολογείται από την Ιταλική Κατοχή και είναι ήδη ηλικίας περίπου εκατόν χρόνων. Λόγω ακριβώς αυτής της παλαιότητας των κτηρίων και των εγκαταστάσεων τους απαιτήθηκαν και απαιτούνται συνεχώς μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις στα ήδη επιβαρυμένα συστήματα, τα οποία εκτός από υποχρεωτικά για λόγους ασφαλείας είναι και απαραίτητα για την ομαλή χρήση και ασφαλή παραμονή των πελατών.
Από την έναρξη της μίσθωσης έως και σήμερα έχει ήδη δαπανηθεί συνολικό ποσό 1.011.464€.  Παρόλο που ξοδεύτηκε μέχρι σήμερα ποσό 1.100.000 € από το 1.500.000 € της συμβατικής υποχρέωσης, ήτοι ποσό πέραν των 2/3, το ξενοδοχειακό συγκρότημα, δεν κατόρθωσε να λειτουργήσει σε αντίστοιχο ποσοστό.
Ειδικότερα, η συνολική δυναμικότητα ολοκλήρου του κτιριακού συγκροτήματος είναι 154 κλίνες από τις οποίες λειτουργούν σήμερα μόνο οι 47.
Οι καιρικές συνθήκες στο υψόμετρο  που βρίσκεται το συγκρότημα  είναι πιο δυναμικές και σκληρές από ό,τι στο υπόλοιπο νησί, με αποτέλεσμα να απαιτούνται οικονομικά ακριβότερες λύσεις για τη λειτουργία του.
Εκτός αυτού επειδή πρόκειται για δημοτικό ακίνητο και απευθύνεται στον ροδιακό λαό είναι υποχρεωμένο να λειτουργεί έστω και με ένα – δύο ή τρία δωμάτια φροντίζοντας να είναι ανοιχτό ολόκληρο το συγκρότημα με αναλογικά μεγάλο κόστος λειτουργίας, αφού είναι υποχρεωτικό να είναι σε συνεχή 24ωρη λειτουργία όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ξενοδοχείου απασχολούνται δέκα εργαζόμενοι και το συνολικό κόστος μισθοδοσίας ανέρχεται στο ποσό των 58.000 ευρώ/χρόνο ενώ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών δαπανώνται κάθε χρόνο περίπου 22.000 ευρώ.
Από την έναρξη της μίσθωσης έως και σήμερα, η επιχείρηση υφίσταται κάθε χρόνο ζημία από την εκμετάλλευση του ως άνω μισθίου, ενώ συνολικά, από την έναρξη της μίσθωσης έως και την προηγούμενη χρήση (2014) έχει σημειωθεί συνολική ζημία ποσού 797.118,85 ευρώ.
Από τη μεριά του ο Δήμος, μέσω της δημοτικής επιχείρησης ΔΕΥΑΡ, παρά τις οχλήσεις της εταιρείας και τις αντίστοιχες εκ μέρους του υποσχέσεις, δεν εκπλήρωσε μέχρι σήμερα την συμβατική του υποχρέωση για υδροδότηση του καταλύματος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επαρκής παροχή νερού, σύμφωνα με τις απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές και να μην μπορεί να αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΤ το υπόλοιπο της εγκατάστασης. Επιπλέον, ο Δήμος, δεν τοποθέτησε δικό του μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος στις αντλίες τροφοδοσίας νερού με αποτέλεσμα να λειτουργεί το δημόσιο δίκτυο νερού με την παροχή ρεύματος και με ζημία της εταιρείας.
Εξάλλου, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της μείωσης της οικονομικής δύναμης των πολιτών η επιχείρηση, παρά τις συνεχείς επενδύσεις και τις επεκτάσεις των δραστηριοτήτων της, όπως είναι η ανακατασκευή και λειτουργία εδώ και δύο χρόνια του κτηρίου «ΕΛΑΦΑΚΙ» στο οποίο στεγάστηκε και λειτουργεί εστιατόριο, δεν κατάφερε να αυξήσει τον τζίρο της αναλογικά με τις επενδύσεις που έχει κάνει αλλά αντίθετα τα έσοδα παρουσιάζουν καθοδική πορεία σε σχέση πάντα με το επενδυόμενο κεφάλαιο.
Ζητά έτσι να καθορισθεί το μηνιαίο μίσθωμα για το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 έως και τη λήξη της μίσθωσης, ήτοι έως την 29 Απριλίου 2034, στο ποσό των 1.500 ευρώ/μήνα, αναπροσαρμοζόμενο στη συνέχεια και από την 1η Ιανουαρίου 2016 και εντεύθεν από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου  σε ποσοστό ίσο με το δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως αυτός υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Την υπόθεση  χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Στέργος Λεβέντης.

Ένα σχόλιο στο Ζητεί μείωση του μισθώματος ο ενοικιαστής των Ξενοδοχείων «Ελαφος» και «Ελαφίνα»

  1. Avatar Ο/Η Τακης Χ. λέει:

    Μαλλον η εταιρεια που το ενοικιασε κοροιδευει τον κοσμο. Εαν γινει δεκτο αυτο ενοικιο θα προκειται για μεγαλο σκανδαλο. Καταρχην υπαρχουν σοβαρες αμφιβολιες οτι επενδυσε 1.100.000 ευρω. Ουτε στα δωματια φαινεται αυτο αλλα ουτε και στον ισολογισμο της. Αντιθετα στον ισολογισμο της φαινεται να ξοδεψε 140.000 ευρω περιπου. Αντι για 8.000 ευρω τον μηνα πληρωνε 2.000 ευρω. Δηλαδη γλιτωνε καθε μηνα 6.000 ευρω ποσο που αντιστοιχει σε 450.000 ευρω μεχρι σημερα .Δεν συζητω για πιθανες επιδοτησεις που μπορει να εχει λαβει. Συνεπως η εταιρεια εχει στην διαθεση της 154 κλινες για τις οποιες ζητα να πληρωσει ενοικιο 18.000 ευρω μονο !!!!
    Αναμφιβολα υπαρχει οικονομικη κριση . Αναμφιβολα πρεπει να βοηθηθουν οι επιχειρησεις. Αρκει να μην υποτιμουν την νοημοσυνη μας …

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ