Ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου προσέφυγαν 29 κάτοικοι της Ρόδου για την ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για την μεταστέγαση των τσιγγάνων σε ακίνητα στην Αγία Βαρβάρα και το Τσαϊρι, όπως προανήγγειλε η «δημοκρατική».

Πρόκειται για τους κ.κ. Παναγιώτη Δαλιάνη, Δημήτριο Αδαμάκη, Ιωάννη Γλυνό, Πανορμίτη, Γεώργιο Ζαννάκη, Μαρτίνο Κανελλάκη, Μαρία Καραμανώλη, Εμμανουήλ Καρελλά, Δήμητρα Κατσαρομήτσου, Σπυρίδωνα Κατσιούρη, Αγαπητό Κωνσταντινίδη, Μιχαήλ Νικολή, Μιχαήλ Σκιαθίτη,
Ηλία Χατζηαντωνίου, Ζαχαρία Μανεγάκη,  Νικόλαο Δανελλάκη, Χρήστο Πρόντη, Σεβαστή Σπάρταλη, Ειρήνη Δανελλάκη,  Παρασκευή Μάλιακκα, Δημήτριο Δανελλάκη, Δέσποινα Μπουγούδη, Ιωάννα Παλάτσιου, Ευαγγελία Σταματάκη, Εμμανουήλ Στελλά, Σταματία Στελλά και Κων/νο Στελλά, που στρέφονται κατά του Δήμου της Ρόδου, όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα από το δήμαρχό του κ. Φώτιο Χατζηδιάκο, για την ακύρωση της  υπ’ αριθμό 485/2015 αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, καθώς και κάθε επ΄αυτής  συναφούς πράξης.
Όπως επισημαίνουν στην προσφυγή τους, την 31η Αυγούστου 2015, εκδόθηκε η ως άνω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, με την οποία  εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία των παρόντων δημοτικών συμβούλων, η μετεγκατάσταση των ΡΟΜΑ από τους χώρους, όπου αυθαίρετα διατηρούν καταυλισμούς, σε άλλους χώρους και συγκεκριμένα στα  εξής ακίνητα:
α) αγρό εκτάσεως 23.600 τ.μ., στη Μερίδα 297 Α Γαιών Ασγούρου και
β) αγρό εκτάσεως 19.000 τ.μ. που βρίσκεται στην Κτηματική περιφέρεια Αγίας Βαρβάρας – Τσαίρι, Μερίδα 151-15 γαιών Αγίας Βαρβάρας.
Επισημαίνουν και τα εξήςl
«Εδώ και μερικά χρόνια επιχειρείται η μεταφορά των καταυλισμών, οι οποίοι αναπτύχθηκαν κατά προκλητικά παράνομο τρόπο σε τουλάχιστον  τρεις περιοχές του Δήμου της Ρόδου, οι οποίες κατά τον χρόνο καταλήψεώς τους δεν ήσαν πλησίον του τότε πολεοδομικού ιστού, σε άλλες περιοχές,  πάντα πλησίον του πολεοδομικού ιστού της πόλεως της Ρόδου.
Για το σκοπό αυτό κατά καιρούς, ιδίως μετά το 2006  οι εκάστοτε δήμαρχοι εξέφραζαν διάφορες απόψεις σχετικά με ποία τοποθεσία κρίνεται καλύτερη για την μεταφορά των οικισμών αυτών, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί έως πρόσφατα απόφαση επ΄ αυτού.
Πρόσφατα προφανώς με αφορμή την φημολογούμενη ύπαρξη Ευρωπαϊκών κονδυλίων τα οποία είναι διαθέσιμα για την οικονομική υποστήριξη του εγχειρήματος αυτού, οι συζητήσεις αναθερμάνθηκαν, με αποκορύφωμα την αιφνιδιαστική εισαγωγή στο δημοτικό συμβούλιο ως θέματος την μεταφορά των καταυλισμών σε άλλα σημεία του νησιού και την στη συνέχεια λήψη της προσβαλλομένης αποφάσεως, με την οποία αποφασίσθηκε σύμφωνα με όσα αναφέρονται σ΄ αυτήν η μεταφορά των οικισμών αυτών στις αναφερόμενες σε αυτήν δύο περιοχές.

Αν και δεν αφορά την βασιμότητα της παρούσας προσφυγής, το ουσιαστικά αβάσιμο της αποφάσεως, είναι αναγκαίο να παραθέσουμε μερικά μόνο στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται, ότι οι επιλεχθείσες περιοχές και  ακατάλληλες είναι για την οποιαδήποτε εγκατάσταση σε αυτές «οικισμού», και επικίνδυνες για την υγεία των ίδιων των προσώπων που τυχόν θα κατοικήσουν σ΄αυτές, ανεξαρτήτως του ότι δεν πληρούν τις ελάχιστες στοιχειώδεις προϋποθέσεις από πλευράς έργων υποδομής για την προσωρινή ή μη κατοίκηση αυτών (πρόσβαση, αποχέτευση, απορροή ομβρίων υδάτων, παροχή υδρεύσεως, ηλεκτρικού και τηλεφωνίας).
Ενώ βεβαίως δεν πρέπει να υποτιμηθεί η παραβατική συμπεριφορά της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας, τις συνέπειες της οποίας είναι  βέβαιο, ότι θα υποστούμε πλέον εμείς, όπως θα υποστούμε και τις συνέπειες όλων των παραπάνω ελλείψεων.

Δηλαδή με την απόφαση αυτή, μετατίθεται το ούτως ή άλλως σοβαρότατο πρόβλημα από τις περιοχές Κορακόνερου, Αγίων Αποστολών και Αμπελιών ΚΑΪΡ,  στις περιοχές Αγίας Βαρβάρας και Ασγούρου. Βεβαίως η παραβατική συμπεριφορά αυτή πηγάζει και από τον τρόπο ζωής, συμπεριφοράς και συνηθειών στις τριτοκοσμικές συνθήκες διαβιώσεως σε ένα καταυλισμό, οπουδήποτε και αν έχει αναπτυχθεί αυτός.
Αντί λοιπόν η πολιτεία – εν προκειμένω ο Δήμος της Ρόδου, αρμόδιος για την ποιότητα της ζωής όλων των κατοίκων του – να φροντίσει,  έχοντας στη διάθεσή του και χρόνο και τα αναγκαία κάθε είδους μέσα – να εντάξει αυτήν την κοινωνική ομάδα στον κοινωνικό ιστό της πόλεως Ρόδου, φροντίζοντας  αφενός για την ενημέρωση και  επιμόρφωση των ΡΟΜΑ, ώστε αυτοί να ενταχθούν ευκολότερα στο κοινωνικό σύνολο και αφετέρου για την εξεύρεση και οργάνωση των κατάλληλων κατοικιών, εντός του πολεοδομικού ιστού, επιλέγει να μεταθέσει το πρόβλημα σε πιό απομακρυσμένες περιοχές, καθόσον οι υφιστάμενες (Κορακόνερο, Αμπέλια ΚΑΙΡ και Άγιοι Απόστολοι) δεν είναι πλέον απομακρυσμένες αφού με τα χρόνια ο πολεοδομικός ιστός της πόλεως επεκτάθηκε και στα σημεία αυτά.
Χαρακτηριστικό της προχειρότητας με την οποία αντιμετωπίσθηκε το σοβαρότατο αυτό ζήτημα το οποίο, θα έχει ως συνέπεια την κατά τρόπο παράνομο υποβάθμιση της ποιότητος της ζωής μας, είναι το ό,τι για την επιλογή των συγκεκριμένων ακινήτων, χρησιμοποιήθηκε μία έκθεση ιδεών, η οποία τιτλοφορείται ως  «Ομάδα Εργασίας για την χωροθέτηση περιοχής διαμονής των αθίγγανων Ρόδου (ROM), χωρίς ωστόσο να ληφθούν υπόψη και να υλοποιηθούν ούτε καν αυτά τα ελάχιστα τα οποία αναφέρονται σ΄αυτήν».
Επισημαίνουν, όπως ξανάγραψε η «δημοκρατική», ότι η μερίδα γαιών 297Α είναι καταπατημένη ενώ η μερίδα 151.15  γαιών Αγίας Βαρβάρας Τσαίρι ανήκει σε ιδιώτες και όχι στο Ελληνικό Δημόσιο.
Τονίζουν ακόνη ότι και οι δύο αγροί δεν είναι κατάλληλοι για την κάθε είδους εγκατάσταση σε αυτούς οικισμού ή καταυλισμού και προβάλουν 4 νομικούς λόγους για την ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Γ. Μαυρομάτης.

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ