Ειδήσεις

Ελληνικός τουρισμός: Σε ποια προϊόντα και σε ποιες αγορές θα βασιστεί το 2022

Τα τουριστικά προϊόντα και οι αγορές που θα δώσει προτεραιότητα το υπουργείο Τουρισμού, με συγκεκριμένη στόχευση, περιλαμβάνονται στον στρατηγικό σχεδιασμό που έχει καταρτιστεί για τη φετινή χρονιά.

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο της επικοινωνίας έχει προταθεί να προβληθεί η σύγχρονη όψη της χώρας, ως προορισμού που εξελίσσεται σε προσφερόμενο προϊόν, υπηρεσίες και υποδομές, δημιουργώντας ακόμη και για εκείνον που την έχει ήδη επισκεφτεί στο παρελθόν την επιθυμία να την επισκεφτεί ξανά. Όπως αναφέρεται στον σχετικό σχεδιασμό τα μηνύματα πρέπει να εμπνέουν τον θεατή και να είναι όχι μόνο στην αγγλική αλλά και στη γλώσσα των χωρών που προσεγγίζονται.

Η επικοινωνιακή καμπάνια σε μεγάλο βαθμό θα απευθύνεται σε αγορές που ήδη έχουν γνώση του brand της χώρας ως προορισμού παραθεριστικού (ήλιου-θάλασσας), προβάλλοντας λιγότερο γνωστές περιοχές για εμπειρίες που σχετίζονται, κατά προτεραιότητα, με την φύση, την ευεξία, city break σε συνδυασμό με τα περίχωρα της πόλης και τους κοντινούς στην πόλη προορισμούς, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, και βοηθούν τον αποδέκτη να ανακαλέσει το γνώριμο brand της χώρας λαμβάνοντας ταυτόχρονα το μήνυμα της δυνατότητας για μία διαφορετική εμπειρία.

Εικόνες οι οποίες μεταδίδουν ηρεμία, γαλήνη, ανακάλυψη, παρατήρηση, αποφόρτιση και ελευθερία στοχεύουν στο συναισθηματικό μήνυμα που έχει ανάγκη ο ταξιδιώτης.

Αναλυτικά η στόχευση για το 2022 διαμορφώνεται ως εξής:

Προϊοντική πολιτική
Προτείνεται η εκτεταμένη διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος στις κύριες/παραδοσιακές αγορές καθώς και η σταθερή ανάπτυξη του brand της χώρας σε προτεραιοποιημένες αναδυόμενες αγορές-στόχους.

-Μοντέλο Ήλιος-θάλασσα: Διατήρηση του παραδοσιακού μοντέλου που χαρακτηρίζει το brand «Ελλάδα»

-Θεματικά προϊόντα: α) Προώθηση ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού ανάλογα με τους τουριστικούς πόρους κάθε προορισμού, β) Έμφαση σε ειδικές και εναλλακτικές μορφές που εξυπηρετούν την δωδεκάμηνη ζήτηση και τις διαφαινόμενες παγκόσμιες τάσεις, γ) Αύξηση στόχευσης σε ειδικές μορφές τουρισμού συνολικά και ανά χώρα – στόχο

-Εξατομικευμένες εμπειρίες: α) Προσφορά θεματικών προϊόντων ανάλογα με τα κίνητρα κάθε ταξιδιώτη και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε προορισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τις ισχύουσες τάσεις.

Οι τομείς ανά θεματικό προϊόν
Το προσφερόμενο τουριστικό θεματικό προϊόν προτείνεται να εστιάζει στους τομείς για πολιτιστικός τουρισμό, γαστρονομικό τουρισμό, υπαίθριες δραστηριότητες, τουρισμό περιπέτειας, τουρισμό πολυτελείας, τουρισμό υγείας/ευεξίας, καταδυτικό τουρισμό, κινηματογραφικό τουρισμό.

-Πολιτιστικός τουρισμός: Διατήρηση της ειδικής μορφής τουρισμούπου παραδοσιακά συνοδεύει το brand Ελλάδα, έμφαση σε εκφάνσεις σύγχρονουΠολιτισμού

-Υπαίθριες δραστηριότητες: α) Επαφή με τη φύση, υγεία και αποφυγή πολυσύχναστων χώρων, β) Σύνδεση με τις έννοιες της οικολογικής ευαισθητοποίησης και του υπεύθυνου τουρισμού, γ) Έμφαση στον περιηγητικό τουρισμό (διαδρομές/πεζοπορία)

-Τουρισμός περιπέτειας: Έμφαση στον αναρριχητικό τουρισμό

-Τουρισμός πολυτελείας: Ιδιωτικότητα/απομόνωση

-Τουρισμός υγείας/ευεξίας: Φροντίδα για την υγεία και τη φυσική κατάσταση

-Γαστρονομία: α) Αξιοποίηση ισχυρού brand, β) Ανάδειξη τοπικών προϊόντων, γ) Σύνδεση με τον πολιτισμό

-Καταδυτικός τουρισμός: Αναδυόμενη μορφή η οποία έχει οριοθετηθεί νομικά

-Κινηματογραφικός τουρισμός: Αξιοποίηση film offices σε Περιφέρειες της χώρας

Κοινά-στόχοι
–Repeaters: Eπαναλαμβανόμενοι ταξιδιώτες που επιστρέφουν και επιλέγουν ξανά τη χώρα για το ταξίδι τους

-Ταξιδιώτες υψηλής εισοδηματικής δαπάνης: Tαξιδιώτες από short-haul και long-haul αγορές που παρουσιάζουν υψηλότερη μέση δαπάνη

-Ταξιδιώτες που μετακινούνται οδικώς: Ενισχυμένη η τάση χρήσης ιδίων μέσων για μεγαλύτερη ασφάλεια, κυρίως από γειτονικές χώρες

-Ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για φύση, περιηγήσεις, περιπέτεια: Ενισχυμένη η τάση για υπαίθριες δραστηριότητες

–Luxury travelers: Ενισχυμένη η τάση για τουρισμό πολυτελείας

–Digital nomads: Εκμετάλλευση των καλών κλιματολογικών συνθηκών για προσέλκυση εργαζομένων κυρίως από ψυχρότερα κλίματα καθώς και της ποιότητας του τρόπου ζωής.

-Ομογενείς: Από Η.Π.Α., Καναδά και Αυστραλία

-Εσωτερικός τουρισμός: Κίνητρα για διακοπές εντός της χώρας

Αγορές – στόχοι
1) Μεγάλες αγορές κοντινής απόστασης (short-haul αγορές)

Περιλαμβάνει τις κατεξοχήν παραδοσιακές αγορές, με σημαντική διαχρονικά συνεισφορά στον ελληνικό τουρισμό:

-Γαλλία: α) Ήλιος-θάλασσα, πολιτιστικόςτουρισμός, γαστρονομία,υπαίθριες δραστηριότητες,τουρισμός ευεξίας,β)Repeaters, ταξιδιώτες πουενδιαφέρονται για φύση,περιηγήσεις, περιπέτεια, digital nomads

-Γερμανία: α) Ήλιος-θάλασσα, πολιτιστικόςτουρισμός, γαστρονομία,υπαίθριες δραστηριότητεςμεμονωμένα ή συνδυασμούςαυτών,β) Repeaters, ταξιδιώτες πουενδιαφέρονται για φύση,περιηγήσεις, περιπέτεια, digital nomads

-Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία: α) ‘Ηλιος-θάλασσα, πολιτιστικός τουρισμός, γαστρονομία, υπαίθριες δραστηριότητες (ήπιες), τουρισμός πολυτελείας, β) Repeaters, ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για φύση, περιηγήσεις/περιπέτεια, ταξιδιώτες υψηλής ταξιδιωτικής δαπάνης, luxury travelers, digital nomads

-Ιταλία: α) ‘Ηλιος-θάλασσα, πολιτιστικός τουρισμός, γαστρονομία, υπαίθριες δραστηριότητες, citybreak, β) Repeaters, ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για φύση, περιηγήσεις, περιπέτεια,

-Ρωσία: α) Ηλιος-θάλασσα, πολιτιστικός τουρισμός, γαστρονομία, τουρισμός πολυτελείας, β) Ταξιδιώτες υψηλής ταξιδιωτικής δαπάνης, luxury travelers

-Σκανδιναβικές χώρες (Σουηδία, Δανία, Φιλανδία, Νορβηγία): α) ‘Ηλιος-θάλασσα, γαστρονομία, υπαίθριες δραστηριότητες, τουρισμός περιπέτειας, τουρισμός ευεξίας, city breaks, γαμήλιος τουρισμός (Φινλανδία), β) Repeaters, ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για φύση, περιηγήσεις, περιπέτεια, ταξιδιώτες υψηλής ταξιδιωτικής δαπάνης, digital nomads

2) Μικρές short-haul αγορές

Περιλαμβάνει αγορές κοντινής απόστασης, τόσο παραδοσιακές όσο και αναδυόμενες:

-Αυστρία/Ελβετία: α) ‘Ηλιος-θάλασσα, πολιτιστικός τουρισμός, γαστρονομία, υπαίθριες δραστηριότητες, τουρισμός ευεξίας, city breaks, β) Repeaters, ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για φύση, περιηγήσεις, περιπέτεια, ταξιδιώτες υψηλής ταξιδιωτικής δαπάνης

-Ισραήλ: α) ‘Ηλιος-θάλασσα, ορεινός τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου, γαστρονομία, city breaks, β) Ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για τουρισμό αναψυχής, digital nomads

-Κάτω Χώρες (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο): α) ‘Ηλιος-θάλασσα, πολιτιστικός τουρισμός, γαστρονομία, υπαίθριες δραστηριότητες, τουρισμός ευεξίας, city breaks, βιώσιμος τουρισμός, β) Repeaters, ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για φύση, περιηγήσεις, περιπέτεια, ταξιδιώτες υψηλής ταξιδιωτικής δαπάνης, digital nomads

-Κύπρος: α) Πολιτιστικόςτουρισμός, θρησκευτικός και προσκυνηματικόςτουρισμός, city breaks, β) Repeaters

-Πολωνία: α) ‘Ηλιος-θάλασσα, πολιτιστικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, γαστρονομία, οινοτουρισμός, υπαίθριες δραστηριότητες, τουρισμός υγείας και ευεξίας, τουρισμός πολυτελείας, β) Ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για φύση, luxury travelers, digital nomads

-Βαλκανικές χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία): α) ‘Ηλιος-θάλασσα, πολιτιστικός τουρισμός, θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός, γαστρονομία, β) Repeaters, ταξιδιώτες που μετακινούνται οδικώς, ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για περιηγήσεις, γαμήλιος τουρισμός

3) Long haul αγορές (αγορές μακρινής απόστασης)

Περιλαμβάνει αγορές μακρινής απόστασης, τόσο παραδοσιακές όσο και αναδυόμενες:

– Η.Π.Α. και Καναδάς: α) ‘Ηλιος-θάλασσα, πολιτιστικός τουρισμός, γαστρονομία, τουρισμός πολυτελείας, τουρισμός πόλεων, υπεύθυνος και πράσινος τουρισμός, β) Ταξιδιώτες υψηλής ταξιδιωτικής δαπάνης, luxury travelers, ομογενείς, digital nomads

-Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: α) Πολιτιστικός τουρισμός, γαστρονομία, τουρισμός πολυτελείας, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός MICE, β) Ταξιδιώτες υψηλής ταξιδιωτικής δαπάνης, luxury travelers

-Κίνα: α) Πολιτιστικός τουρισμός, γαστρονομία, τουρισμός πόλεων, β) Ταξιδιώτες υψηλής ταξιδιωτικής δαπάνης

Πάντως, για την περίπτωση της Κίνας σημειώνεται ότι  λόγω των περιορισμών μετακινήσεων που παραμένουν σε ισχύ, οι ενδεχόμενες ενέργειες προώθησης και προβολής προκρίνεται να είναι περιορισμένες μέχρι άρση των απαγορεύσεων και να πραγματοποιηθούν με τη χρήση ψηφιακών μέσων στη βάση της διατήρησης επικοινωνίας με την αγορά.

Πηγή travel.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου