Ειδήσεις

Ακυρώθηκε το πρόστιμο για το αυθαίρετο κτίσμα του ΝΟΡ

Στην ακύρωση προστίμου ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για την ανέγερση αυθαιρέτου στον αιγιαλό και στην παραλία του «Ελλη» προχώρησε με απόφαση που κοινοποίησε στο Δήμο Ρόδου το Α2 ακυρωτικό τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

Πρόκειται συγκεκριμένα για την ακύρωση του πρωτοκόλλου αυθαιρέτου που εξέδωσε το 2010 η Πολεοδομία του Δήμου Ροδίων μετά την παρέμβαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ. Ρακιντζή και τις σαφείς οδηγίες του δημάρχου Ροδίων κ. Χ. Χατζηευθυμίου στην εταιρεία, που λειτουργεί και διαχειρίζεται το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την επωνυμία “Θάλασσα”, στο ακίνητο του ΝΟΡ.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα είχε σημειωθεί και παρέμβαση της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου.
Θυμίζουμε ότι το ζήτημα της επιβολής των διοικητικών κυρώσεων στο ως άνω κατάστημα είχε προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ροδίων κυρίως μετά από καταγγελίες της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

Το δικαστήριο με την απόφαση που εξέδωσε έκρινε τα εξής:

Το 2004 η αιτούσα εταιρεία, αφού έλαβε τις απαιτούμενες εγκρίσεις, κατασκεύασε ξύλινη πέργκολα στον αίθριο χώρο του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου (Ν.Ο.Ρ), την εκμετάλλευση του οποίου ο τελευταίος της παραχώρησε. Στη συνέχεια η πέργκολα μετατράπηκε σε χώρο κύριας χρήσης κατ’ επέκταση του υπάρχοντος αναψυκτηρίου, κλείσθηκε με υαλοπίνακες, τοποθετήθηκαν κλιματιστικά μηχανήματα, πατώματα, έπιπλα κλπ.

Μετά από καταγγελία, και αυτοψία μηχανικών της πολεοδομικής υπηρεσίας, συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας, ένσταση όμως της αιτούσας κατ’ αυτής έγινε δεκτή από την Επιτροπή ενστάσεων αυθαιρέτων κατασκευών με την από 22.8.2007 απόφασή της, με την αιτιολογία ότι δεν είναι αρμόδια η πολεοδομική υπηρεσία, διότι η εν λόγω εγκατάσταση βρίσκεται μέσα στα όρια της Λιμενικής Ζώνης.

Τα ίδια άλλωστε δέχθηκε η Επιτροπή κρίσεως αυθαιρέτων και με την μεταγενέστερη από 11.4.2008 απόφασή της. Επακολούθησε αλληλογραφία μεταξύ του Δήμου και του Λιμενικού Ταμείου, για να αποσαφηνισθεί ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για να ελέγξει την νομιμότητα της εγκατάστασης της αιτούσας.

Τούτο διότι, σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο πόλης του Δήμου Ρόδου, τα όρια του οποίου καθορίσθηκαν κατά το έτος 1950, (ΦΕΚ 104Α/22.4.1950), όπως αναθεωρήθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 36Α/27.1.1956, 141 Δ/15.6.1972), το ανωτέρω κτήριο του Ν.Ο.Ρ βρίσκεται εντός των ορίων του σχεδίου αυτού, πλην όμως, όταν το 1956 έγινε η χάραξη της Λιμενικής Ζώνης, (ΦΕΚ 13Β/1956), αυτή κατέλαβε και το ένδικο κτήριο.

Η άδεια λειτουργίας του ως άνω καταστήματος εκδόθηκε από το Λιμενικό Ταμείο Ρόδου, ανακλήθηκε όμως στη συνέχεια, με την αιτιολογία ότι το εν λόγω κατάστημα δεν βρίσκεται σε λιμενική ζώνη.

Η απόφαση ανάκλησης όμως, ακυρώθηκε με την 248/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.

Μετά από νέες καταγγελίες και την επέμβαση του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος, με το από 1.12.2009 έγγραφο του ζήτησε να γίνουν οι δέουσες ενέργειες ώστε να ελεγχθεί η ένδικη εγκατάσταση, διότι είναι παράνομη, η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ρόδου, προέβη σε αυτοψία και με τη 15/2010 έκθεσή της διαπίστωσε προέκταση του υφιστάμενου κτηρίου για τη δημιουργία χώρου κύριας χρήσης (καφετέρια) επιφανείας 158,64 τ.μ. χωρίς οικοδομική άδεια, χωρίς έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, που χορήγησε έγκριση μόνο για κατασκευή πέργκολας, και καθ’ υπέρβαση των συντελεστών δόμησης και κάλυψης, επιβλήθηκαν δε τα προαναφερόμενα πρόστιμα.

Η αιτούσα άσκησε ένσταση ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων προβάλλοντας ότι δεν προέβη σε κατασκευή περίκλειστου χώρου αλλά σε κατασκευή πέργκολας, με νόμιμα εκδοθείσα άδεια, και τοποθέτηση απλών παραπετασμάτων για την προστασία από τον άνεμο.

Επίσης προέβαλε ότι η πολεοδομική υπηρεσία είναι αναρμόδια για την επιβολή των προστίμων, διότι το κατάστημα ανήκει στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου, το οποίο και χορήγησε την σχετική άδεια λειτουργίας αυτού, ως ευρισκόμενο εντός λιμενικής ζώνης.

Η Επιτροπή, με απόφασή της απέρριψε την ανωτέρω ένσταση, δεχόμενη αρμοδιότητα αυτής και της πολεοδομικής υπηρεσίας Ρόδου για τον έλεγχο των αυθαιρέτων κατασκευών στο ένδικο κτήριο του Ν.Ο.Ρ.
Στο 3089/23.6.2011 έγγραφό της, όμως, που απέστειλε στο Δικαστήριο η Διεύθυνση Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Ρόδου, αναφέρεται ότι «Το κτήριο του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου, τμήμα του οποίου μισθώνει η εταιρεία Πατσούρης I.-Κούκουρας Ε. Ο.Ε.» και λειτουργεί Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα της πόλεως Ρόδου, βάσει του Β.Δ 24-1-1956 ΦΕΚ 13Β/56. Βάσει όμως του Β.Δ της 27-1-1956 ΦΕΚ 34Α/56 της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ρόδου, εμφανίζεται το ίδιο κτήριο με «κόκκινη γραμμή» δηλ. να αποτελεί τμήμα του σχεδίου πόλης, οικοδομικό τετράγωνο.

Το κτήριο βρίσκεται σε παραλιακή περιοχή, όπου όμως ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η οριοθέτηση της ζώνης αιγιαλού και παραλίας.

Κατά την άποψη όμως της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου, μετά από συνεννόηση μαζί της, ισχύει το άρθρο 26 του ν. 2971/2001 ΦΕΚ 285Α/2001 και του Κ.Δ 132/29 με το οποίο υφίσταται «ενιαία προκαθορισμένη κοινόχρηστη κτηματολογική ζώνη αιγιαλού και παραλίας» και βάσει αυτού για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή καταπάτηση σε αυτές τις ζώνες επιλαμβάνεται η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, η οποία και σε αυτήν την περίπτωση έχει συντάξει πρωτόκολλο αυθαιρέτου».

Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά έκρινε εν τέλει ότι είναι μη νόμιμη η αιτιολογία της απόφασης της Επιτροπής Κρίσεως Αυθαιρέτων, σύμφωνα με την οποία η πολεοδομική αρχή είναι αρμόδια να ελέγξει την νομιμότητα των ενδίκων κατασκευών και να εφαρμόσει τις διατάξεις περί αυθαιρέτων, διότι αυτές βρίσκονται εντός του σχεδίου πόλεως, όπως αυτό καθορίστηκε το 1950 και τροποποιήθηκε το 1956 και όχι εντός της ζώνης λιμένα, όπως προβλέπεται από το β.δ. από 24.1.1956 περί χαρακτηρισμού της ζώνης λιμένα Ρόδου.

Την εταιρεία εκπροσώπησαν οι δικηγόροι κ.κ. Στ. Αλεξανδρής και Μ. Δουβή.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου