Τοπικές Ειδήσεις

Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νότιου Αιγαίου

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη συγκροτούνται στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου τέσσερα (4) κοινά Πειθαρχικά Συμβούλια με αποκλειστική αρμοδιότητα την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους υπαλλήλους των ΟΤΑ Α ́ και Β ́ βαθμού που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4057/2012 και ορίζουμε ως μέλη αυτών τους κατωτέρω:

Α ́ Πειθαρχικό Συμβούλιο
α) Νικόλαο ∆ασκαλάκη, Πρωτοδίκη ∆.∆., ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Θεοδώρα Προφύρη, Πρωτοδίκη ∆.∆.
β) Σταυρούλα Ντούση, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ. με αναπληρώτρια την Κανέλλα Τζεφεράκου, ∆ικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.
γ) Γεώργιο Ζαχιώτη, Προϊστάμενο ∆ιεύθυνσης του ∆ήμου ∆άφνης Υμηττού, με αναπληρώτρια την Όλγα Γλένη, Προϊστάμενη ∆ιεύθυνσης του ∆ήμου Αθηναίων.
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Παναγιώτα Καραστεργίου, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α ́ της Περιφέρειας Αττικής, με αναπληρώτρια την Μαρία Στιβακτά, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α ́ της ίδιας Περιφέρειας.

Β ́ Πειθαρχικό Συμβούλιο
α) Αναστασία Νίκα, Πρωτοδίκη ∆.∆., ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Όλγα Θεοδωρικάκου, Πρωτοδίκη ∆.∆.
β) Μαργαρίτα Μαντά, ∆ικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. με αναπληρώτρια την Μαρία Γκίκα, ∆ικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.
γ) Ευσταθία Θράππα Μάρκου, Προϊστάμενη ∆ιεύθυνσης του ∆ήμου Αθηναίων, με αναπληρώτρια την Άννα Κακριδά, Προϊσταμένη ∆ιεύθυνσης του ∆ήμου Αθηναίων.
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Κωνσταντίνο Χατζηπαναγιώτη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α ́ της Περιφέρειας Αττικής, με αναπληρωτή τον Στυλιανό Ζητούδη, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού με βαθμό Α ́ της ίδιας Περιφέρειας.

Γ ́ Πειθαρχικό Συμβούλιο
α) Ελένη Ηλιού, Πρωτοδίκη ∆.∆., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Παπαδοκωστάκη, Πρωτοδίκη ∆.∆.
β) ∆ήμητρα Κέντρου, ∆ικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. με αναπληρώτρια την Ευγενία Χρόνη, ∆ικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.
γ) ∆ημήτριο Αυγερινό, Προϊστάμενο ∆ιεύθυνσης του ∆ήμου Αθηναίων, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Μπιμπούδη, Προϊστάμενο ∆ιεύθυνσης του ∆ήμου Αθηναίων.
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Μαρία Αποστόλου,, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Ιστορικών Αρχαιολόγων της Περιφέρειας Αττικής με βαθμό Α ́, με αναπληρώτρια την Βασιλική Γιακουμάκη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α ́ της ίδιας Περιφέρειας.

∆’ Πειθαρχικό Συμβούλιο
α) Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκη ∆.∆., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Νικόλαο ∆ρακόπουλο, Πρωτοδίκη ∆.∆.
β) ∆έσποινα Ντουρντουρέκα, ∆ικαστική πληρεξούσια του ΝΣΚ, με αναπληρώτρια την Παρασκευή Κοντοπούλου, ∆ικαστική Πληρεξούσια του ΝΣΚ. γ) i) Αναστασία Γκάτζιου , Προϊσταμένη ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού, με αναπληρώτρια την Χαρίκλεια Μάκα, προϊσταμένη ∆ιεύθυνσης του υπουργείου Πολιτισμού (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των Περιφερειών Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου)
ii) Ελένη Πρίντζου, Προϊσταμένη ∆ιεύθυνσης του ∆ήμου Γαλατσίου, με αναπληρώτρια την Μαρία Γκόγκου, Προϊσταμένη ∆ιεύθυνσης του ∆ήμου Γαλατσίου (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ Α ́ βαθμού αρμοδιότητας Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νομών ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου και Σάμου).
Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Βαρβάρα Σχίζα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β ́ της Περιφέρειας Αττικής , με αναπληρώτρια την Ταρσή Κοκκίνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β ́ της ίδιας Περιφέρειας.

Στα ανωτέρω Πειθαρχικά Συμβούλια ορίζονται, ως τέταρτο και πέμπτο μέλος κατά περίπτωση, οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο εκάστοτε διωκόμενος υπάλληλος.

Τα ανωτέρω Πειθαρχικά Συμβούλια θα συνεδριάζουν εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
Η θητεία των ανωτέρω Συμβουλίων λήγει την 31η ∆εκεμβρίου 2024.

Πηγή myota.gr

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου