Συνεντεύξεις

Π. Τσίπρας: «Δεν πρέπει να γίνεται σκέψη για μείωση του προσωπικού»

«Όραμα της δημοτικής αρχής είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του νησιού, μέσω της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας και ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας. Σκοπός της, μέσα στις δύσκολες οικονομικά συγκυρίες, η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής και υπηρεσιών σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες, με ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας».

Αυτό δηλώνει, σε συνέντευξή του στη «δ», ο γραμματέας του Δήμου κ. Παύλος Τσίπρας και προσθέτει πως για να γίνει το όραμα αυτό πράξη θα πρέπει την επόμενη πενταετία να δοθεί έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην οικονομική ανάπτυξη, στον τουρισμό και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.

Σε ερώτηση σχετικά με τις βελτιώσεις που θα πρέπει να γίνουν στον Καλλικράτη, ο κ. Τσίπρας δηλώνει:
«Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να εφαρμοστεί η αρχή της εγγύτητας στην επίλυση των προβλημάτων, δηλαδή με οικονομικούς πόρους που θα δοθούν στις τοπικές κοινωνίες και κοινότητες, να λύνονται τα προβλήματα στην πηγή».
Σχετικά με το προσωπικό του Δήμου ο κ. Τσίπρας υπογραμμίζει πως όχι μόνο δεν περισσεύει ένας υπάλληλος από τον Δήμο Ρόδου αλλά –σύμφωνα με την έκθεση Ραπακούλια- υπολείπονται 133 εργαζόμενοι για να καλυφθούν οι σχετικοί αριθμοδείκτες που όρισε το υπουργείο Εσωτερικών.

Η συνέντευξη του κ. Παύλου Τσίπρα, αναλυτικά:
• Οι υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν να καταθέσουν την πρόταση για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού. Θα προσληφθεί τελικά έγκαιρα το προσωπικό ή θα υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα λόγω των εκλογών;
Πράγματι οι υπηρεσίες μας καταβάλλουν προσπάθειες να είναι συνεπείς στον χρονοπρογραμματισμό που έχει τεθεί από το ΥΠ.ΕΣ. και να καταθέσουν εισηγήσεις για την λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για το έτος 2014. Δυστυχώς όμως, δεν μπορώ να απαντήσω με απόλυτη βεβαιότητα στην ερώτησή σας, γιατί και άλλες προεκλογικές χρονιές ο Δήμος Ρόδου είχε υποβάλει έγκαιρα τα αιτήματά του για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αλλά τελικά οι σχετικές εγκρίσεις και οι ανακοινώσεις των προκηρύξεων από το ΑΣΕΠ καθυστέρησαν αδικαιολόγητα και δόθηκαν μετά την εκλογική περίοδο. Αυτό βέβαια, αν συμβεί και αυτή την φορά, θα έχει οπωσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα του νησιού.

• Δεν έχουν σταματήσει οι φήμες που θέλουν τα αρμόδια υπουργεία να θέτουν σε εφαρμογή και άλλα μέτρα για τη μείωση του προσωπικού των ΟΤΑ. Τι σημαίνει αυτό για το Δήμο Ρόδου και τα Νομικά του Πρόσωπα;
Θα ήθελα να δηλώσω ξεκάθαρα ότι αυτή την στιγμή όχι μόνο δεν περισσεύει ένας υπάλληλος από τον Δήμο Ρόδου αλλά –σύμφωνα με την έκθεση Ραπακούλια- υπολείπονται 133 εργαζόμενοι για να καλυφθούν οι σχετικοί αριθμοδείκτες που όρισε το υπουργείο Εσωτερικών για το πλεονάζον προσωπικό στους Δήμους της χώρας. Ο Δήμος Ρόδου –σε συνδυασμό και με τα ραγδαία βελτιωμένα οικονομικά του μεγέθη- δεν μπορεί να αποτελεί το αρνητικό παράδειγμα των κατά καιρούς υπουργών Εσωτερικών για πλεονάζον προσωπικό, όταν μέσα σε τρία χρόνια μειώθηκε κατά 30% το προσωπικό του και σήμερα υπηρετούν 1.195 εργαζόμενοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου στον Δήμο, και συνολικά 1378 εργαζόμενοι μαζί με τα Νομικά του Πρόσωπα, όταν η έκθεση της ομάδας εργασίας του καθηγητή Ραπακούλια, προβλέπει ότι ο Δήμος Ρόδου θα πρέπει να απασχολεί 1.511 εργαζόμενους συνολικά με τα νομικά του πρόσωπα.
Επομένως, καμία σκέψη για μείωση προσωπικού δεν θα πρέπει να γίνεται πλέον, αφού κάτι τέτοιο θα υποβάθμιζε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας προς τους δημότες και θα τους έπληττε οικονομικά.

• Σε ποια σημεία του χρήζει αλλαγές ο Καλλικράτης προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα ο Δήμος και να φθάνουν οι υπηρεσίες σε όλους τους δημότες;
Αν δεν αλλάξουν οι σφιχτές και δύσκαμπτες γραφειοκρατικές διαδικασίες ποιος μας εγγυάται, ότι θα μπορούν ταχύτερα να επιλύονται τα προβλήματα; Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να εφαρμοστεί η αρχή της εγγύτητας στην επίλυση των προβλημάτων, δηλαδή με οικονομικούς πόρους που θα δοθούν στις τοπικές κοινωνίες και κοινότητες να λύνονται τα προβλήματα στην πηγή.

• Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των κρίσεων των προϊσταμένων των διευθύνσεων και των τμημάτων του Δήμου;
Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης Προϊσταμένων Διευθύνσεων έχει σταλεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για αξιολόγηση και εκκρεμούν κάποια ερωτήματα που υποβλήθηκαν -από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο στο ΥΠ.ΕΣ.- να απαντηθούν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Επίσης, αναμένεται εντός της ερχόμενης εβδομάδας να σταλεί από τον Δήμο Ρόδου και ο πίνακας κατάταξης Προϊσταμένων Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων & Αυτοτελών Γραφείων, σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη των θέσεων. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στην πρώτη προκήρυξη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 37 υπάλληλοι για 19 θέσεις Διευθυντών συνολικά, ενώ στην αντίστοιχη δεύτερη προκήρυξη 190 υπάλληλοι για 98 θέσεις Τμηματαρχών συνολικά.

• Με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας σε λίγο καιρό της δημοτικής αρχής πότε θα γίνει ο απολογισμός; Ποια ήταν τα σημεία σταθμοί της θητείας;
Συνήθως με την έναρξη του νέου έτους γίνεται ο απολογισμός της προηγούμενης περιόδου και παράλληλα προγραμματίζονται και υλοποιούνται μια σειρά από δράσεις, αποφάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να τεθούν οι βάσεις για την καλή λειτουργία της τρέχουσας χρονιάς. Σε αυτή την φάση βρισκόμαστε ακριβώς τώρα. Δηλαδή ψηφίσαμε και έχουμε εγκεκριμένο προϋπολογισμό, προγραμματίζουμε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έτους 2014, καθιερώσαμε την 24ωρη λειτουργία της διεύθυνσης καθαριότητας & ανακύκλωσης, ολοκληρώνουμε την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών παρελθόντων ετών, συγκροτούμε επιτροπές και κάνουμε τους αναγκαίους διαγωνισμούς για να λειτουργήσει αρμονικά ο Δήμος. Μετά την ολοκλήρωση -σε σύντομο πάντως χρονικό διάστημα- θα ανακοινωθεί από την δημοτική αρχή η ημερομηνία που θα γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων.
Πάντως κομβικά σημεία για την παρούσα θητεία ήταν η ψήφιση του ΟΕΥ, το Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μαζί με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του καθώς και η ανάθεση μέρους της αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου σε ιδιώτη.

• Ποιοι στόχοι πρέπει να τεθούν για να λειτουργήσει καλύτερα την επόμενη πενταετία ο Δήμος Ρόδου;
Ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα για να λειτουργήσει καλύτερα ο ενιαίος Δήμος Ρόδου έγινε αυτή την θητεία, αφού κερδήθηκε με απόλυτο τρόπο η βιωσιμότητα του Δήμου και το γεγονός ότι ενώ στην αρχή της τρέχουσας δημοτικής περιόδου ήταν ένας από τους πέντε «υπερχρεωμένους» Δήμους της χώρας και αυτή την στιγμή καθίσταται βιώσιμος μαρτυρά την προσπάθεια που έγινε προς την κατεύθυνση αυτή.

Όραμα της δημοτικής αρχής είναι «η βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία του νησιού, μέσω της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας και ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας». Σκοπός της, μέσα στις δύσκολες οικονομικά συγκυρίες, η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής και υπηρεσιών σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες, με ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας.
Για να επιτευχθεί το όραμα αυτό, θα πρέπει την επόμενη πενταετία να δοθεί έμφαση στους παρακάτω άξονες:
• Προστασία του Περιβάλλοντος και βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.
• Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και των υπηρεσιών Παιδείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού.
• Οικονομική Ανάπτυξη – Τουρισμός/ Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης.
• Βελτίωση της Διοικητικής / Παραγωγικής ικανότητας του Δήμου.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου