Ειδήσεις

Απαντήσεις με εισαγγελικές παραγγελίες θα ζητήσουν οι μεριδιούχοι

31 μέλη του νεοσύστατου σωματείου μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου με την επωνυμία “Σύλλογος Συνεταίρων – Μεριδιούχων της υπό ειδική εκκαθάριση Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου Συν.Πε”, με έδρα τη Ρόδο, συνεδρίασαν το βράδυ της Παρασκευής στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Σάββα Αρχαγγέλου.

Aφού αναλύθηκαν, παρουσία και του νομικού τους συμπαραστάτη κ. Β. Καβουριού, οι στόχοι του σωματείου, που θα ενεργοποιθηθεί επισήμως μετά την αναγνώρισή του από το Πρωτοδικείο Ρόδου, ελήφθηκαν αποφάσεις για τον ποινικό έλεγχο όσων οδήγησαν την τράπεζα σε λουκέτο.

Όπως έγραψε ήδη η “δημοκρατική”, καταστατικά μέλη του σωματείου είναι οι κ.κ. Αντών. Αργυρός, Αργυρός Γεώργιος, Αφαντενού Τσαμπίκα, Γέροντα Τσαμπίκα, Γιακουμάκης Αντώνιος, Γιακουμάκης Σάββας, Δαμιανού Αριστοκλίτσα, Ευαγγελίδης Σάββας, Ηλιόπουλος Δημήτριος, Καντακά Κλεάνθη, Καραμαρίτης Παναγιώτης, Καρανικόλα Τσαμπίκα, Καυκάκης Στέφανος, Κυπραίος Ιωάννης, Κυργιόπουλος Φώτιος, Κωβιού Εμμανουήλ, Κωνστάντουρα Μαρία, Κωνστάντουρας Κωνσταντίνος, Μουστάκας Σάββας, Νικολατζίδης Ιωάννης, Οίκουτας Μιχαήλ, Πλατής Θαρρενός, Ρούφας Παναγιώτης, Σαρικάς Εμμανουήλ, Σφυρίου Αναστάσιος, Σφυρίου Μιχαήλ, Χατζημανώλης Τσαμπίκος, Χατζηνικόλα Τσαμπίκα, Ψαράς Κωνσταντίνος, Ψαράς Νικόλαος, Χατζημιχάλης Κων/νος και Χειμωνέττου Αννα.
Στην προσωρινή διοίκηση, που έχει οριστεί, πρόεδρος είναι ο κ. Ν. Ψαρράς, αντιπρόεδρος ο κ. Γ. Αργυρού, γραμματέας ο κ. Κ. Ψαρράς, ταμίας ο κ. Κ. Χατζημιχάλης και μέλος ο κ. Μ. Σαρικάς.

Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες, με τη λήψη παραγγελιών και από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, για να δοθούν στο σωματείο όλα τα έγγραφα που αφορούν την πορεία της εκκαθάρισης της τράπεζας και να εξασφαλιστεί η πληρέστερη και ευχερέστερη ενημέρωσή τους σχετικά με την πορεία της για την προάσπιση των συνεταιρικών τους συμφερόντων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί, όπως τονίστηκε, στη διαχείριση των δανείων της Συνεταιριστικής Τράπεζας αλλά και των περιουσιακών της στοιχείων.
Επιπλέον θα αναζητηθούν ευθύνες για το “λουκέτο” στην τράπεζα που αφορούν τυχόν κακοδιαχείριση, με βλάβη ή μείωση της συνεταιρικής περιουσίας και την θέση της Συνεταιριστικής Τράπεζας σε κατάσταση ειδικής εκκαθάρισης. Ταυτόχρονα θα ληφθούν τα αναγκαία εξώδικα ή δικαστικά μέτρα, τόσο για τον κολασμό αδικημάτων, που τυχόν τελέστηκαν δια πράξεων ή παραλείψεων κατά την διαχείριση της συνεταιρικής περιουσίας εν γένει, όσο και για την αποζημίωση των μεριδιούχων, που ζημιώθηκαν εξ’ αυτών.

Ο κ. Σαρικάς ενημέρωσε ότι έχει ασκήσει κατά της τράπεζας σε πρότερο χρόνο αγωγή με την οποία ζήτησε την ακύρωση της τελευταίας γενικής συνέλευσης, λόγω μη τήρησης ουσιώδους τύπου στη διεξαγωγή της.
Η αγωγή, που είχε προσδιοριστεί για την 9η Ιανουαρίου 2014 αναβλήθηκε για το έτος 2016 και εκτίμησε ότι σε περίπτωση ευδοκίμησής της θα ακυρωθεί η απόφαση για την απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από ευθύνες σχετικά με τη διαχείριση της τράπεζας.

Το νέο σωματείο, όπως τονίστηκε στη συνεδρίαση, θα αναζητήσει αρχικώς αντίγραφα της έκθεσης αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου δανείων, που ρυθμίστηκαν κατά την περίοδο 30 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2013, που εκπόνησε μετά από ανάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος η Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων «ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ». Θα ζητηθούν εξάλλου και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Τράπεζας της Ελλάδος. Θυμίζουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, λαμβανομένων υπόψη και των ρυθμίσεων που έγιναν σε 9 δάνεια συνολικής αξίας 16 εκατ. ευρώ και των εμπράγματων εξασφαλίσεών τους, έθεσε απροειδοποίητα σε διαφορετική κατηγορία ρυθμίσεις καθυστερούμενων δανείων και περιόρισε το δείκτη στο 7,4%. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο δάνεια στον Πειραιά και 7 στη Ρόδο. Σε 4 εκ των 7 φακέλων δανείων της Ρόδου υπήρξαν προσπάθειες υπαγωγής των επιχειρήσεων στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα ή στη διαδικασία εξυγίανσης. Σε δύο περιπτώσεις έχει γίνει δεκτή η αίτηση πτώχευσης.

Σκοπός του σωματείου είναι να διαπιστωθεί αν τελικώς υπήρχαν δάνεια τα οποία κακώς είχαν ρυθμιστεί με αποτέλεσμα να μειωθεί ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας και να επακολουθήσει η ανάκληση της αδείας της.
Επιπλέον θα ζητηθούν αναλυτικά στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τους ελέγχους που διενήργησε στην Συνεταιριστική τα τελευταία χρόνια, αλλά και αιτιολόγηση για την απόφαση ανάκλησης που ελήφθη.

Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας κ. Γ. Φρόνας έχει δηλώσει ότι η τράπεζα ακολούθησε μια πρακτική που εφαρμόζεται επίσημα από την εγχώρια τραπεζική αγορά επί μία τριετία και η οποία είναι απόλυτα σύμφωνη με το κανονιστικό πλαίσιο για τα δάνεια, η οποία, όμως, αμφισβητήθηκε και απερρίφθη εν μία νυκτί κυριολεκτικά, βάσει κριτηρίων, που στηρίζονται σε υποκειμενική αξιολόγηση βιωσιμότητάς τους.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αναφέρει η Συνεταιριστική Τράπεζα, αιφνιδίως και αδικαιολόγητα μετέφερε την 2α Δεκεμβρίου 2013 μέρος των ρυθμισμένων και εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία είχαν νομίμως ρυθμισθεί από την τράπεζα στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, στην κατηγορία των οριστικών καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα την πτώση του δείκτη κάτω του ελαχίστου ορίου.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι τη συνεδρίαση του νεοσύστατου σωματείου απασχόλησαν και πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη διασταυρωθεί, που θέλουν να έχουν γίνει εξαγορές μεριδίων πριν το “λουκέτο” στην τράπεζα και προς τούτο θα ζητήσουν επίσημη ενημέρωση.

Θυμίζουμε εξάλλου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη διαπίστωση τυχόν τελέσεως του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος από τα μέλη της Επιτροπής Πιστωτικών Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος που αποφάσισαν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου, την εκκαθάρισή της και το διορισμό ειδικού εκκαθαριστή.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου