Αθλητικά

Εφηβικό – Παιδικό πρωτάθλημα: Η προκήρυξη για την σεζόν 2017-2018

Ανακοινώθηκαν από την ΕΠΣΔ οι προκηρύξεις του Εφηβικού και Παιδικού πρωταθλήματος για την νέα αγωνιστική περίοδο.
Αναλυτικά:
Επιτροπή πρωταθλήματος
Πρωτάθλημα Εφηβικό
Στο πρωτάθλημα Εφηβικό συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 01/01/2002 έως 31/12/2003 (υποχρεωτικά επτά ή περισσότεροι ποδοσφαιριστές που να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της Μικτής Δωδεκανήσου). Στο φύλλο αγώνα δύναται να αναγράφονται στην δεκαοκτάδα μέχρι τέσσερις αλλοδαποί ή κοινοτικοί, και να αγωνίζονται.
Σε όσα σωματεία δεν μπορούν να συμπληρώσουν ομάδες με τις πιο πάνω ηλικίες, τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων, της Ε.Π.Σ.Δ. και μόνο, οι οποίες δεν συμμετέχουν στο Εφηβικό πρωτάθλημα. Κάθε σωματείο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί για το Εφηβικό πρωτάθλημα, ποδοσφαιριστές άλλων σωματείων του Νομού μας, θα πρέπει να προσκομίσει στην Ένωση αντίγραφα των βεβαιώσεων των σωματείων αυτών, ενώ τις πρωτότυπες βεβαιώσεις θα φέρει σε κάθε αγώνα και θα τις επιδεικνύει στους διαιτητές των αγώνων (απόφαση της Ε.Ε.Θ. της ΕΠΣΔ 25/06.09.2017).
Α. Το πρωτάθλημα Εφηβικού θα διεξαχθεί σε ένα ή περισσοτέρους ομίλους για τις ομάδες Ρόδου ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής και σε ένα ή περισσοτέρους ομίλους Νήσων μετά το πέρας των δηλώσεων. Σε περίπτωση δύο ομίλων τότε θα υπάρξει συμπληρωματική προκήρυξη.
Β. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστή μεγαλύτερης ηλικίας της προβλεπόμενης, αυτή θα θεωρείται αντικανονική και το υπαίτιο σωματείο θα υφίσταται τις συνέπειες του άρθρου 23 του ΚΑΠ.
Γ. Στην κατηγορία Εφηβικού όλοι οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με δελτίο αθλητικής ιδιότητας και θα περιλαμβάνονται στην πρωτότυπη κατάσταση υγείας διαγωνιζομένων ποδοσφαιριστών. Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό και γιατρό γενικής ιατρικής) και την βεβαίωση κατάθεσης της κατάστασης υγείας που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.Δ. (ακόμη και σε τηλεομοιοτυπία), ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ. Σε περίπτωση που αποσταλεί η κατάσταση υγείας σε μη εργάσιμη ημέρα της γραμματείας της Ένωσης, το Σωματείο που αγωνίζεται θα πρέπει να προσκομίσει στον διαιτητή το αποδεικτικό αποστολής της κατάστασης υγείας με fax και την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, να παραλάβει τη βεβαίωση κατάθεσης της κατάστασης υγείας από την Ε.Π.Σ.Δ. Δεκτό θα γίνεται το νέο έντυπο κατάστασης υγείας (μίας σελίδας) που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Δ. www.epsdod.gr, στο πεδίο Προκηρύξεις- Έντυπα.
Δ. Σε όλους τους αγώνες είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού, σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ιατρός ο αγώνας δεν αρχίζει και κατακυρώνεται με τέρματα 3-0 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας και εφαρμόζεται το άρθρο 21 του ΚΑΠ.
Ε. Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται δέκα οκτώ ποδοσφαιριστές, έντεκα τακτικοί και επτά αναπληρωματικοί εκ των οποίων και οι επτά έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σαν αλλαγή (απόφαση της Ε.Ε.Θ. της ΕΠΣΔ 25/06.09.2017).
ΣΤ. Διάρκεια αγώνα: κάθε αγώνας θα έχει διάρκεια ενενήντα λεπτά , σαράντα πέντε λεπτά ανά ημίχρονο, με υποχρεωτική ανάπαυλα έως δεκαπέντε λεπτά.
Ζ. Οι ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα υποδομών (Εφηβικό και Παίδων) εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα και Κύπελλο ανδρών δεν εκτίονται σε πρωτάθλημα υποδομών (Εφηβικό και Παίδων κτλ) .
Η. Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από την γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ. το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των αγώνων (γήπεδο και ώρα αγώνων) και από τον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Δ. www.epsdod.gr με ευθύνη των αντιπρόσωπων τους.
Μέγεθος μπάλας Νο 5.
Πρωτάθλημα Παίδων
Στο πρωτάθλημα Παίδων συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 01/01/2004 έως 31/12/2005 και νεότεροι. Σε όσα σωματεία δεν μπορούν να συμπληρώσουν ομάδες με τις πιο πάνω ηλικίες, τους παρέχεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούν και ποδοσφαιριστές άλλων ομάδων, της Ε.Π.Σ.Δ. και μόνο, οι οποίες δεν συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Παίδων. Κάθε σωματείο που επιθυμεί να χρησιμοποιεί για το πρωτάθλημα Παίδων, ποδοσφαιριστές άλλων σωματείων του Νομού μας, θα πρέπει να προσκομίσει στην Ένωση αντίγραφα των βεβαιώσεων των σωματείων αυτών, ενώ τις πρωτότυπες βεβαιώσεις θα φέρει σε κάθε αγώνα και θα τις επιδεικνύει στους διαιτητές των αγώνων (απόφαση της Ε.Ε.Θ. της ΕΠΣΔ 25/06.09.2017).
Το πρωτάθλημα Παίδων θα διεξαχθεί σε ένα ή περισσοτέρους ομίλους για τις ομάδες Ρόδου ανάλογα με τις δηλώσεις συμμετοχής και σε ένα ή περισσοτέρους ομίλους Νήσων. Σε περίπτωση δύο ομίλων τότε θα υπάρξει συμπληρωματική προκήρυξη.
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ποδοσφαιριστή μεγαλύτερης ηλικίας της προβλεπόμενης, αυτή θα θεωρείται αντικανονική και το υπαίτιο σωματείο θα υφίσταται τις συνέπειες του άρθρου 23 του ΚΑΠ.
Ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα υποδομών (Εφηβικού, Παίδων κλπ) εκτίονται μόνο σ’ αυτά. Ποινές που επιβάλλονται στο πρωτάθλημα και Κύπελλο ανδρών δεν εκτίονται σε πρωτάθλημα υποδομών (Εφηβικού, Παίδων) .
Στην κατηγορία Παίδων όλοι οι ποδοσφαιριστές θα αγωνίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με δελτίο αθλητικής ιδιότητας.
Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από γιατρό (παθολόγο, καρδιολόγο, αγροτικό γιατρό, αθλητίατρο, ορθοπεδικό και γιατρό γενικής ιατρικής) και τη βεβαίωση κατάθεσης της κατάστασης υγείας που εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.Δ. (ακόμη και σε τηλεομοιοτυπία), ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ. Σε περίπτωση που αποσταλεί η κατάσταση υγείας σε μη εργάσιμη ημέρα της γραμματείας της Ένωσης, το Σωματείο που αγωνίζεται θα πρέπει να προσκομίσει στον διαιτητή το αποδεικτικό αποστολής της κατάστασης υγείας με fax και την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, να παραλάβει τη βεβαίωση κατάθεσης της κατάστασης υγείας από την Ε.Π.Σ.Δ. Δεκτό θα γίνεται το νέο έντυπο κατάστασης υγείας (μίας σελίδας) που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Δ. www.epsdod.gr, στο πεδίο Προκηρύξεις- Έντυπα.
Σε όλους τους αγώνες είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού, σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ιατρός ο αγώνας δεν αρχίζει και κατακυρώνεται με τέρματα 3-0 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας και εφαρμόζεται το Άρθρο 21 του ΚΑΠ.
Διάρκεια αγώνα: Η διάρκεια του κάθε αγώνα του πρωταθλήματος Παίδων θα είναι 80΄ λεπτά (δυο ημίχρονα των 40΄ λεπτών έκαστο) με υποχρεωτική ανάπαυλα έως δέκα λεπτά.
Στο Φύλλο Αγώνα αναγράφονται δέκα οκτώ ποδοσφαιριστές, έντεκα τακτικοί και επτά αναπληρωματικοί οι οποίοι και οι επτά έχουν το δικαίωμα να αγωνισθούν σαν αλλαγή.
Επιτρέπεται η συμμετοχή μέχρι τεσσάρων αλλοδαπών ή κοινοτικών ποδοσφαιριστών κατά την διάρκεια του αγώνα.
Για το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ενημερώνονται οι υπεύθυνοι των ομάδων με δική τους ευθύνη και φροντίδα από την γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ.
Τα σωματεία έχουν την υποχρέωση να παραλαμβάνουν από την γραμματεία της Ε.Π.Σ.Δ. το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των αγώνων (γήπεδο και ώρα αγώνων) και από τον ιστότοπο της Ε.Π.Σ.Δ. www.epsdod.gr με ευθύνη των αντιπρόσωπων τους.
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα και ανάλογα με την πορεία του πρωταθλήματος να ορίσει εμβόλιμες αγωνιστικές στα μέσα της εβδομάδος.
Μέγεθος μπάλας Νο 5.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου