Ειδήσεις

Αθώοι κρίθηκαν και οι 7 για τα δημόσια κτήματα

Αθώοι κρίθηκαν χθες από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων και οι 7 κατηγορούμενοι στη δεύτερη δίκη για την πολύκροτη υπόθεση της υφαρπαγής ακινήτων του δημοσίου με τη χρήση ανυπόστατων αποφάσεων εκποίησής τους.

Κατηγορούμενοι στην υπόθεση ήταν:
-Ενας ιδιώτης για τις πράξεις της πλαστογραφίας µε χρήση, από κοινού, από την οποία προκλήθηκε περιουσιακή ζηµία σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου που υπερβαίνει το χρηµατικό ποσό των 150.000 ευρώ και της απάτης, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, από την οποία προκλήθηκε περιουσιακή ζηµία σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου που υπερβαίνει το χρηµατικό ποσό των 150.000 ευρώ, κατ’ επάγγελµα.
-Ενας πρώην υπάλληλος της Κτηµατικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου για τις πράξεις της πλαστογραφίας µε χρήση, από την οποία προκλήθηκε περιουσιακή ζηµία σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου που υπερβαίνει το χρηµατικό ποσό των 150.000 ευρώ και της απλής συνέργειας σε απάτη, από την οποία προκλήθηκε περιουσιακή ζηµία σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου που υπερβαίνει το χρηµατικό ποσό των 150.000 ευρώ.

-Μια υπάλληλος του Κτηµατολογίου για την πράξη της απάτης, από κοινού, από την οποία προκλήθηκε περιουσιακή ζηµία σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου που υπερβαίνει το χρηµατικό ποσό των 150.000 ευρώ.
-Μια υπάλληλος της ίδιας υπηρεσίας για την πράξη της απάτης από κοινού από την οποία προκλήθηκε περιουσιακή ζηµία σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου που υπερβαίνει το χρηµατικό ποσό των 150.000 ευρώ.
-Μια πρώην υπάλληλος της Πολεοδοµίας της Νοµαρχίας για τις πράξεις της ψευδούς βεβαίωσης, τελεσθείσας σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου, εκ της οποίας η ζηµία που προξενήθηκε υπερβαίνει το χρηµατικό ποσό των 150.000 ευρώ και της απλής συνέργειας σε απάτη, από την οποία προκλήθηκε περιουσιακή ζηµία σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου που υπερβαίνει το χρηµατικό ποσό των 150.000 ευρώ, κατ’ επάγγελµα.

-Μια πρώην υπάλληλος της Κτηµατικής Υπηρεσίας του Δηµοσίου για τις πράξεις της πλαστογραφίας µε χρήση, από την οποία προκλήθηκε περιουσιακή ζηµία σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου που υπερβαίνει το χρηµατικό ποσό των 150.000 ευρώ και της απλής συνέργειας σε απάτη, από την οποία προκλήθηκε περιουσιακή ζηµία σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου που υπερβαίνει το χρηµατικό ποσό των 150.000 ευρώ, κατ’ επάγγελµα.

-Ενας πρώην υπάλληλος του Κτηµατολογίου για την πράξη της απάτης, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, από την οποία προκλήθηκε περιουσιακή ζηµία σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου που υπερβαίνει το χρηµατικό ποσό των 150.000 ευρώ, κατ’ επάγγελµα.
Οι διώξεις σε βάρος 6 εκ των 7 κατηγορούµενων ήταν µε τις επιβαρυντικές διατάξεις του νόµου περί καταχραστών του δηµοσίου χρήµατος (Ν.1608/50).
Το δικαστήριο έκρινε τον πρώτο αθώο λόγω αμφιβολιών, ενώ για τους υπόλοιπους δεν προέκυψαν αμφιβολίες.
Ο Εισαγγελέας της έδρας είχε προηγουμένως προτείνει με την αγόρευση του να κριθούν ένοχοι για πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια οι δύο πρώτοι και αθώοι οι υπόλοιποι.

Στο κατηγορητήριο που είχε σχηµατιστεί αποδίδεται στον ιδιώτη ότι την 22.04.1997 χρησιµοποίησε την τελευταία σελίδα της υπ’ αριθµόν ΔΚ 2973/86/13.4.1987 απόφασης του Νοµάρχη Δωδεκανήσου, µε την οποία το Ελληνικό Δηµόσιο του εκποίησε τον αγρό µε κτηµατολογικά στοιχεία τόµος 1, φύλλο 193, φάκελος 2 και µερίδα 188 γαιών Κανδυλί, έκτασης 590 τετραγωνικών µέτρων κατά τους όρους του Ν.719/1977, την προσάρτησε σε έντυπο που οπτικά οµοιάζει µε την ως άνω απόφαση του Νοµάρχη, συµπλήρωσε στο έντυπο αυτό τα στοιχεία δηµοσίου ακινήτου µε έκταση 2.400 τετραγωνικών µέτρων στην κτηµατοµερίδα 117Α Ιξιάς, ώστε να εµφανίζεται ότι η Νοµαρχία Δωδεκανήσου του εκποίησε αυτή την έκταση κατά τις διατάξεις του Ν.719/1977 αντί ποσού 14.750 δραχµών.

Φέρεται να κατήρτισε πλαστή απόφαση του Νοµάρχη Δωδεκανήσου δίνοντας της αριθµό πρωτοκόλλου ΔΚ3973/1986/ΒΚ5876 /13.04.1987.
Στην πράξη δε αυτή φέρεται να προέβη µε σκοπό να παραπλανήσει από κοινού µε συγκατηγορούµενό του πρώην υπάλληλο του Κτηµατολογίου τον Κτηµατολογικό Δικαστή Ρόδου Α. Σ. και τον διευθυντή του Κτηµατολογικού Γραφείου ότι είχε αγοράσει το ως άνω ακίνητο, και µε τον τρόπο αυτό πέτυχε την απόκτηση της κυριότητας της ως άνω έκτασης µε την καταχώριση της πλαστής απόφασης στα βιβλία µεταγραφών του Κτηµατολογικού Γραφείου και την δηµιουργία νέας κτηµατολογικής µερίδας µε απόσπαση από την προηγούµενη.
Η δε ωφέλειά του και η αντίστοιχη ζηµία του Δηµοσίου φέρεται να ανήλθε στο ποσό των 293.470,29 ευρώ.

Από την ακροαματική διαδικασία η πλαστογραφία αποδόθηκε αποκλειστικά σε εκλιπόντα δικηγόρο, κοινό παρονομαστή σε όλες τις υποθέσεις υφαρπαγής δημοσίων κτημάτων με τη χρήση ανυπόστατων αποφάσεων εκποίησης τους. Επιπλέον προέκυψε ότι η αξία του οικοπέδου αυθαιρέτως είχε υπολογιστεί στο ποσό των 293.470,29 ευρώ. Τονίστηκε συγκεκριμένα ότι η αξία του δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ!
Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που κατηγορούντο στην ίδια υπόθεση φέρονται να συνέδραµαν στην έκδοση του πλαστού τίτλου, στην παραπλάνηση του κτηµατολογικού δικαστή και στην εγγραφή του πλαστού τίτλου στα οικεία βιβλία του κτηµατολογίου.

Από την ακροαματική διαδικασία οι κατηγορίες διαψεύστηκαν. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι υπογραφές όσων είχαν κατηγορηθεί ως συμπράτοντες στην έκδοση του πλαστού τίτλου είχε προκύψει από γραφολογικές πραγματογνωμοσύνες ότι ήταν πλαστές απομιμήσεις των δικών τους.
Η δικογραφία, όπως τονίστηκε, θα έπρεπε να τεθεί στο αρχείο μετά τη γραφολογική πραγματογνωμοσύνη ειδικού γραφολόγου ο οποίος κατά τρόπο τεκμηριωμένο εγνωμάτευσε ότι μεταφέρθηκε με scanner η υπογραφή του δεύτερου κατηγορούμενου από γνήσια απόφαση.

Προέκυψε επίσης ότι οι υπάλληλοι του κτηματολογίου ορθώς καταχώρησαν την απόφαση που συνοδευόταν από όλα τα προβλεπόμενα συνοδευτικά αυτής έγγραφα, καθώς μάλιστα είχαν ελεγχθεί και εγκριθεί από τον Κτηματολογικό Δικαστή.
Κατέστησε επίσης σαφές ότι όταν εμφανίζεται μια πράξη εξαγοράς με το συνοδευτικό και μνημονευόμενο σ’ αυτήν σχεδιάγραμμα, εκδοθείσα από την Κ.Υ.Δ, υπογεγραμμένη από τον Νομάρχη οι υπάλληλοι δεν μπορούν να την αμφιβητήσουν.

Θυμίζουμε ότι την 5η Απριλίου 2013 είχαν κριθεί αθώοι 10 από τους 13 κατηγορούμενους στην πρώτη υπόθεση της υφαρπαγής δηµοσίων ακινήτων µε τη χρήση ανυπόστατων αποφάσεων εκποίησης στα πλαίσια του Ν. 719/77.
Το κατηγορητήριο, που είχε σχηµατιστεί σε βάρος των 34 κατηγορούµενων, εκ των οποίων στο εδώλιο κάθισαν στην πρώτη δίκη οι 13, στην ουσία «ξεφούσκωσε».
Ως συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορούμενων παρέστησαν οι δικηγόροι κ.κ. Φ. Χατζηδιάκος, Μ. Κουτσούκος, Κ. Σαρρής, Γ. Ρωμαίος και Φ. Κωστόπουλος.

Σχολιασμός Άρθρου

Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Η Δημοκρατική δεν υιοθετεί αυτές τις απόψεις. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όποια σχόλια θεωρούμε προσβλητικά ή περιέχουν ύβρεις, χωρίς καμμία προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Σχολιασμός άρθρου