Επιστολή προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ κύριο Χρ.Χάλαρη, απέστελλε ο ΟΕΕ Δωδ/σου    με την οποία προτείνεται :

1) Να δοθεί δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής νέων διορθωμένων ΑΠΔ σε όσους εργοδότες υπέβαλαν ΑΠΔ μη προσαρμοσμένες στην εγκύκλιο 39/2020. (Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών, αναστολή εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, κλπ).

2) Την επιχορήγηση της εφάπαξ εισφοράς των 0,29€ των εποχικών ξενοδοχοϋπαλλήλων που είναι σε αναστολή.

3) Να βρεθεί λύση της ταυτόχρονης απεικόνισης στην ΑΠΔ της Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς και της επιχορήγησης εργοδοτικών εισφορών του άρθρου 123 του Ν. 4714/20.

4) Την παράταση εμπρόθεσμης υποβολής των ΑΠΔ και των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 31/10/2020.

 

Προς :

τον κ. Χρήστο Χάλαρη

Διοικητή e-E.Φ.Κ.Α

 

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή μας για ορισμένα κατά την γνώμη μας σημαντικά θέματα που έχουν προκύψει μετά την έκδοση της εγκυκλίου 39/2020 του Ε.Κ.Φ.Α (ΑΔΑ : ΨΔΛΧ46ΜΑΠΣ-ΠΥ1) για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών και την απεικόνιση της ασφάλισης του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, των εποχικών εργαζόμενων με ή χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης και της επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του άρθρου 123 του Ν. 4717/20.

 

Αναλυτικότερα σας προτείνουμε :

 

1) Να δοθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής νέων διορθωμένων ΑΠΔ σε όσους εργοδότες υπέβαλαν ΑΠΔ χωρίς να προσαρμοστούν στην εγκύκλιο 39/2020, αποφεύγοντας άλλες χρονοβόρες διαδικασίες (π.χ δελτία μεταβολής).

 

2) Την προσαρμογή της εγκύκλιου 39/2020 του ΕΦΚΑ ώστε να προβλέπει την πλήρη κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό της εφάπαξ εισφοράς πρόνοιας ύψους 0,29€ για τους εποχικούς ξενοδοχοϋπαλλήλους (με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε ξενοδοχείο που επαναλειτούργησε) που τελούν στην αναστολή του άρθρου 32 του Ν. 4690/20. (Παράδειγμα 4 σελίδας 15 της εγκυκλίου).

 

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α 28700/1559 (ΦΕΒ Β’ 3765) όλες οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων του άρθρου 32 του Ν. 4690/20 καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

3) Να προβλεφθεί ο τρόπος απεικόνισης στην ΑΠΔ της Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς (6,67%, άρθρο 14 Ν.2837/2000) για όσους εμπίπτουν δικαιούχοι και της επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του άρθρου 123 Ν.4714/2020, διότι κατά την αποστολή της ΑΠΔ εμφανίζεται ο κωδικός λάθους «158» .

 

Αν οι ΑΠΔ υποβληθούν χωρίς την Επιδότηση Εργατικής Εισφοράς, θα υπάρξει μείωση των καθαρών αποδοχών των εργαζόμενοι που εμπίπτουν στην διάταξη αυτή για την περίοδο 01/07/2020 έως 30/09/2020.

 

Λόγω των παραπάνω και λόγω του στενού περιθωρίου προσαρμογής των εργοδοτών στην εγκύκλιο 39/2020 προτείνουμε επίσης την περαιτέρω παράταση της εμπρόθεσμης υποβολής των ΑΠΔ και της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών των περιόδων Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου των εργοδοτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω εγκυκλίου έως και τις 31/10/2020.

 

 

Αξιότιμε κύριε Διοικητά, θεωρείστε τις προτάσεις και τις απόψεις μας απόλυτα καλόπιστες, διότι έχουν σκοπό την διευκόλυνσή τόσο του ΕΦΚΑ, όσων και των εργοδοτών και των οικονομολόγων – λογιστών που ασχολούνται με τα συγκεκριμένα θέματα, αλλά και την αποφυγή πιθανών νέων καθυστερήσεων και προβλημάτων στην υποβολή των συγκεκριμένων ΑΠΔ.

 

 

 

Για το Οικονομικό Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Ο Πρόεδρος

 

Κωνσταντίνος Γ. Ζωγραφίδης

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Κύριο Χρήστο Λιαπάκη, Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών e-ΕΦΚΑ

Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών e-ΕΦΚΑ

Τοπική Διεύθυνση Α’ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ e-ΕΦΚΑ

Κύριο Κωνσταντίνο Κόλλια, Πρόεδρο Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Κύριο Γρηγόριο Τάσιος, Πρόεδρος Π.Ο.Ξ

Κύριο Ιωάννη Πάππου, Πρόεδρο Εμπορικού Επιμελητήριο Δωδεκανήσου

Κύριο Σπυρόπουλο Σπύρο, Πρόεδρο Λογιστικού Συλλόγου Ρόδου

Κύριο Έψιμο Χρήστο, Πρόεδρο Λογιστικού Συλλόγου Κω

Κύριο Μουσελλή Εμμανουηλ, Πρόεδρο Λογιστικού Συλλόγου Καλύμνου

Κύριο Εμμανουήλ Μαρκόπουλο, Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου.

Κυρία Ντίνα Σβύνου, Πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Κω.

Κύριο Μιχαλάκη Χρήστο, Πρόεδρο Ένωσης Τουριστικών Πρακτορείων Ρόδου

Σχολιασμός άρθρου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ